Werken bij Foodvalley NL

  Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem kenmerkt zich door de vele innovatieve agrifood en foodgerelateerde oplossingen van wereldformaat en door de samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden. Bedrijven, van startups tot en multinationals en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland maken deel uit van Foodvalley.

  Foodvalley levert een significante bijdrage aan de oplossing van mondiale vraagstukken in de agrifoodsector. Denk hierbij aan de wereldvoedselproblematiek en het duurzaam produceren van voeding. Het doel is om te komen tot innovatieve oplossingen die de wereld een stap verder helpen.

  Foodvalley NL heeft het doel de innovatiekracht van het Nederlandse agrifoodsector te stimuleren door, vraag-georiënteerd, ondernemerschap en kennis samen te brengen. De gedachte achter het concept is dat, door optimaal gebruik te maken van de uitstekende beschikbare kennisinfrastructuur, bijgedragen kan worden aan het verder versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In dit samenspel tussen bedrijfsleven, kennisleveranciers en overheden zijn vele partijen betrokken.

  Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures.

   

  Contact

  Monique Grefkens 
  +31 317427095