Werken bij Foodvalley NL

  Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem kenmerkt zich door de vele innovatieve agrifood en foodgerelateerde oplossingen van wereldformaat en door de samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden. Bedrijven, van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland maken deel uit van Foodvalley.

  Foodvalley NL
  Foodvalley NL is de organisatie die het nieuwe, meerjarig programma Foodvalley 2030 de komende jaren zal uitvoeren. Doel is dat het ecosysteem Foodvalley zich blijft ontwikkelen als dé centrale innovatiehub voor de sector. Hiertoe worden de krachten gebundeld rond onder meer de thema’s innovatie, ondernemerschap, gedeelde faciliteiten, acquisitie, talent en marketing en communicatie. Ook wordt er directe input geleverd richting relevante overheden op het terrein van vestigingsklimaat.

  Werken bij Foodvalley NL
  Je werkt binnen een klein maar snel groeiend professioneel team waarin samenwerking centraal staat. Die samenwerking beperkt zich niet tot collega’s binnen de eigen organisatie, maar strekt zich uit tot de vele collega’s van partnerorganisaties met wie wij samen de schouders eronder zetten. Kenmerkend voor de manier van werken binnen Foodvalley NL: informeel, aandacht voor de mens, energiek, can-do en niet bevreesd om buiten de gebaande paden te treden.

  Vacatures:

  Op dit moment zijn er acht vacatures:

  • Manager Ondernemerschap
  • Innovatiemanagers Circulaire Landbouw (1), Voeding & Gezondheid (1) en Slimme & Digitale Technologie (1)
  • Projectmanagers Faciliteiten: Onderzoeksapparatuur (1), Proeffabrieken & Productielocaties (1)
  • Manager Human Capital
  • Webredacteur

  Manager Ondernemerschap

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Manager Ondernemerschap
  De manager ondernemerschap gaat er voor zorgen dat er meer en betere, innovatieve en snel groeiende ondernemingen (startups en scaleups) tot bloei komen in het Foodvalley ecosysteem. Met het team ondernemerschap zorg je ervoor dat we alle relevante startups en scaleups kennen, dat zij ons kennen en dat we ze de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Samen met de partners van Foodvalley ontwikkel en verbeter je daarvoor een passend dienstenpakket.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • vormgeven en aansturen van de programmalijn ondernemerschap
  • ontwikkelen en onderhouden van relaties met startups, scaleups, investeerders en (corporate) partners, zowel nationaal als internationaal. Hierin werk je samen met de startup scouts in het team en neem je de strategische accounts in deze groepen zelf voor je rekening
  • borgen van een internationaal onderscheidend aanbod van programma’s waarin we ondernemers in de verschillende fases van ontwikkeling kennis en vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Je stuurt de uitvoerende organisaties aan en borgt de kwaliteit en onderlinge samenhang van deze programma’s
  • organiseren van een netwerk van coaches met de inzet van ervaren ondernemers en corporate partners
  • borgen van de beschikbaarheid van de juiste financiering voor onze snel groeiende ondernemers, passend bij hun fase van ontwikkeling. Je onderhoudt en ontwikkelt relaties met de belangrijkste fondsen en investeerders
  • ontwikkelen van aanvullende diensten, waaronder het organiseren van een talenten-pool, venture building, etc

  Wie zoeken wij?
  De manager ondernemerschap:

  • heeft affiniteit met agri & food, maar nog meer met ondernemerschap: je hebt zelf met dit bijltje gehakt en hebt bij voorkeur meerdere ondernemingen opgezet, laten groeien en afscheid van genomen. Je spreekt de taal van ondernemers
  • is in staat om Foodvalley als ondernemend innovatie ecosysteem te presenteren op relevante nationale en internationale podia
  • heeft een internationale focus en netwerk
  • is in staat om partnerorganisaties mee te krijgen in de uitvoering van onze doelstelling
  • weet mensen te enthousiasmeren en heeft een natuurlijk overwicht
  • is hands-on en weet kansen te pakken als die voorbij komen
  • schakelt gemakkelijk met de stakeholders in het veld en is een gesprekspartner voor zowel de hands-on ondernemer als voor de bestuurders van corporates en overheidspartijen

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Chris Karman.

  Innovatiemanagers:

  Circulaire Landbouw

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Innovatiemanager Circulaire Landbouw
  Innovatie is vanzelfsprekend een belangrijke pijler onder het nieuwe programma. De activiteiten concentreren zich rond het thema circulaire landbouw. Binnen de circulaire landbouw wordt gezond en smakelijk voedsel geproduceerd in balans met de leefomgeving. Dat betekent minder inputs en minder verspilling. Voor dit thema zoeken wij een innovatiemanager die fungeert als gezicht, verbinder, aanjager en troubleshooter. De innovatiemanager draagt aantoonbaar bij aan de realisatie en versnelling van innovaties door slim te opereren in het ecosysteem en netwerk van Foodvalley, Samen met de collega’s binnen het Foodvalley team en daarbuiten zorg jij ervoor dat het ecosysteem (inter)nationaal gekend en erkend is op dit onderwerp.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • identificeren van spelers die het verschil kunnen en willen maken op het terrein van circulaire landbouw
  • ontwikkelen van aantrekkelijke ondersteuningsactiviteiten die aanwijsbare bijdragen leveren aan de beoogde innovaties
  • (pro)actief bijdragen aan de vorming van consortia
  • (pro)actief inspelen op financieringsmogelijkheden voor consortia
  • ontwikkelen en bijhouden van een relevant netwerk van bedrijven en kennis-en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland

  Wie zoeken wij?
  De innovatiemanager circulaire landbouw:

  • heeft 5-10 jaar werkervaring
  • heeft een academisch denk- en werkniveau
  • heeft een sterke affiniteit met het thema circulaire landbouw
  • straalt energie, enthousiasme en overtuigingskracht uit
  • kan tegen een stootje als iets niet gelijk lukt
  • is een bruggenbouwer
  • heeft een aantoonbare affiniteit met het midden- en kleinbedrijf
  • is communicatief sterk in Nederlands en Engels

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Gerlinde van Vilsteren.

  Voeding & Gezondheid

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie |  Innovatiemanager Voeding & Gezondheid
  Innovatie is vanzelfsprekend een belangrijke pijler onder het nieuwe programma. De activiteiten concentreren zich rond het thema voeding & gezondheid. Binnen Voeding & gezondheid ligt de focus op het vergroten van het welzijn en gezondheid tijdens alle levensfasen door het makkelijker en aantrekkelijker maken van de gezonde keuze. Voor dit thema zoeken wij een innovatiemanager die fungeert als gezicht, verbinder, aanjager en troubleshooter. De innovatiemanager draagt aantoonbaar bij aan de realisatie en versnelling van innovaties door slim te opereren in het ecosysteem en netwerk van Foodvalley. Samen met de collega’s binnen het Foodvalley team en daarbuiten zorg jij ervoor dat het ecosysteem (inter)nationaal gekend en erkend is op dit onderwerp.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • identificeren van spelers die het verschil kunnen en willen maken op dit genoemde terrein
  • ontwikkelen van aantrekkelijke ondersteuningsactiviteiten die aanwijsbare bijdragen leveren aan de beoogde innovaties
  • (pro)actief bijdragen aan de vorming van consortia
  • (pro)actief inspelen op financieringsmogelijkheden voor consortia
  • ontwikkelen en bijhouden van een relevant netwerk van bedrijven en kennis-en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland

  Wie zoeken wij?
  De innovatiemanager voeding & gezondheid:

  • heeft 5-10 jaar werkervaring
  • heeft een academisch denk- en werkniveau
  • heeft een sterke affiniteit met het thema voeding & gezondheid
  • straalt energie, enthousiasme en overtuigingskracht uit
  • kan tegen een stootje als iets niet gelijk lukt
  • is een bruggenbouwer
  • heeft een aantoonbare affiniteit met het midden- en kleinbedrijf
  • is communicatief sterk in Nederlands en Engels

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Gerlinde van Vilsteren.

  Slimme & Digitale Technologie

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Innovatiemanager Slimme & Digitale Technologie
  Innovatie is vanzelfsprekend een belangrijke pijler onder het nieuwe programma. De activiteiten concentreren zich rond het thema slimme & digitale technologie. Binnen slimme & digitale technologie willen we de sterke positie van Nederland in de agrifoodtech verder versterken en daarmee de innovaties op eiwittransitie, voeding & gezondheid en circulaire landbouw versnellen. Voor dit thema zoeken wij een innovatiemanager die fungeert als gezicht, verbinder, aanjager en troubleshooter. De innovatiemanager draagt aantoonbaar bij aan de realisatie en versnelling van innovaties door slim te opereren in het ecosysteem en netwerk van Foodvalley, Samen met de collega’s binnen het Foodvalley team en daarbuiten zorg jij ervoor dat het ecosysteem (inter)nationaal gekend en erkend is op dit onderwerp.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • identificeren van spelers die het verschil kunnen en willen maken op dit terrein
  • ontwikkelen van aantrekkelijke ondersteuningsactiviteiten die aanwijsbare bijdragen leveren aan de beoogde innovaties
  • (pro)actief bijdragen aan de vorming van consortia
  • (pro)actief inspelen op financieringsmogelijkheden voor consortia
  • ontwikkelen en bijhouden van een relevant netwerk van bedrijven en kennis-en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland

  Wie zoeken wij?
  De innovatiemanager slimme & digitale technologie:

  • heeft 5-10 jaar werkervaring
  • heeft een academisch denk- en werkniveau
  • heeft een sterke affiniteit met het thema circulaire landbouw
  • straalt energie, enthousiasme en overtuigingskracht uit
  • kan tegen een stootje als iets niet gelijk lukt
  • is een bruggenbouwer
  • heeft een aantoonbare affiniteit met het midden- en kleinbedrijf
  • is communicatief sterk in Nederlands en Engels

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Gerlinde van Vilsteren.

  Projectmanagers Faciliteiten:

  Onderzoeksapparatuur

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Projectmanager Faciliteiten: Onderzoeksapparatuur
  De beschikbaarheid van (onderzoeks)faciliteiten en apparatuur is essentieel om onderzoek te doen en innovaties naar de markt te brengen. Het team gedeelde faciliteiten kent alle beschikbare faciliteiten en vormt de verbindende schakel tussen de gebruikers en aanbieders ervan. De gedeelde faciliteiten zijn toegankelijk voor bedrijven, kennisinstituten en universiteit. In voorkomende gevallen wordt ook ondersteuning geboden bij de investering in nieuwe faciliteiten. De komende jaren zetten we in op een sterke uitbreiding van het aantal gedeelde onderzoeksfaciliteiten.

  Voor het team zijn we op zoek naar een collega, die bruggen gaat bouwen tussen verschillende partijen en samenwerking stimuleert door ondersteuning te bieden bij het delen en investeren in faciliteiten die passen bij onze kernthema’s; circulaire landbouw, voeding en gezondheid, eiwittransitie en slimme en digitale technologie.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • verder uitbouwen van het netwerk van gedeelde hoogwaardige onderzoeksapparatuur.
  • opbouwen van een relatie met verschillende organisaties (bedrijven en kennisinstellingen) en deze bij elkaar brengen om gedeeld gebruik te stimuleren (accountmanagement)
  • nieuwe investeringsaanvragen initiëren en beoordelen alsmede het proces tot aanschaf coördineren
  • administratieve en financiële afhandeling van gedeeld gebruik van onderzoeksapparatuur en het beheer van ondersteunende IT systemen

  Wie zoeken wij?
  De projectmanager faciliteiten onderzoeksapparatuur:

  • heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau
  • heeft tenminste 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in het bedrijfsleven
  • heeft aantoonbare affiniteit met hoogwaardige onderzoeksapparatuur en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek
  • legt gemakkelijk nieuwe contacten en onderhoudt op een prettige manier relaties
  • heeft oog voor detail, servicegericht en overtuigingskracht
  • is vaardig in de Nederlandse en Engelse taal (zowel geschreven als gesproken)
  • is een enthousiaste teamspeler

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Petra Roubos.

  Proeffabrieken & Productielocaties

  36-40 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Projectmanager Faciliteiten: Proeffabrieken & Productielocaties
  De beschikbaarheid van proeffabrieken en productielocaties is essentieel om tot opschaling te komen. Het team gedeelde faciliteiten kent alle beschikbare faciliteiten en vormt de verbindende schakel tussen de gebruikers en aanbieders ervan. In voorkomende gevallen wordt ook ondersteuning geboden bij de investering in nieuwe faciliteiten. De komende jaren zetten we in op een sterke uitbreiding van het aantal gedeelde proeffabrieken en productielocaties.

  Voor het team zijn we op zoek naar een collega, die bruggen gaat bouwen tussen verschillende partijen en samenwerking stimuleert door ondersteuning te bieden bij het delen en investeren in faciliteiten die passen bij onze kernthema’s; circulaire landbouw, voeding en gezondheid, eiwittransitie en slimme en digitale technologie.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • het in kaart brengen van bedrijven en organisaties met relevante proef- en/of productiefaciliteiten
  • het opbouwen van een relatie met deze organisaties en deze enthousiasmeren voor gedeeld gebruik (accountmanagement)
  • mede ontwikkelen van een strategie voor het gedeeld gebruik van deze faciliteiten en deze vertalen naar concrete werkafspraken
  • De intake doen van ideeën om tot nieuwe proeffaciliteiten te komen en, indien passend binnen de ambities van Foodvalley, begeleiden bij een eventuele financieringsaanvraag.

  Wie zoeken wij?
  De projectmanager faciliteiten proeffabrieken en productielocaties:

  • heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau
  • heeft tenminste 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in het bedrijfsleven
  • heeft een (bio)procestechnologische achtergrond en aantoonbare affiniteit met proeffabrieken en productielocaties
  • legt gemakkelijk nieuwe contacten en onderhoudt op een prettige manier relaties
  • heeft oog voor detail, servicegericht en overtuigingskracht
  • is vaardig in de Nederlandse en Engelse taal (zowel geschreven als gesproken)
  • is een enthousiaste teamspeler

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Petra Roubos.

  Manager Human Capital

  24-32 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct
  Deze functie kan ook uitgevoerd worden op ZZP-basis.

  De functie | Manager Human Capital
  Het doel van het human capital programma van Foodvalley is om er zorg voor te dragen dat (nationaal en internationaal) talent geïnteresseerd is in werken in het ecosysteem en om ook het carrière-perspectief binnen het kennisintensief agrifood ecosysteem op de langere termijn aantrekkelijk te houden. Binnen dit ecosysteem wordt de ontwikkeling van het Career Development Center voorzien. De ideale kandidaat is een allround manager human capital met ervaring in human resource management van kennisintensieve agrifoodbedrijven.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • ontwikkelen en realiseren van een businessplan voor het Career Development Center in nauwe samenspraak met de partners
  • zelfstandig organiseren van de projecten op gebied van human capital binnen een team van betrokkenen binnen en buiten de Foodvalley NL organisatie
  • bewaken van planning en monitoring van de resultaten van de human capital-activiteiten

  Wie zoeken wij?
  De manager human capital:

  • heeft een HBO/WO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding in de human resource management, met bij voorkeur een internationale oriëntatie en/of ervaring van kennisintensief human resource management
  • ervaring met het opstellen van businessplannen en opzetten van multi-partner samenwerkingen
  • heeft minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
  • heeft affiniteit/werkervaring binnen de agrifoodsector
  • weet veel ballen in de lucht te houden en zaken voor elkaar te krijgen
  • is representatief, omgevingssensitief en een enthousiaste teamplayer
  • beheerst de schriftelijke Nederlandse en Engelse taal uitstekend

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Jeroen Wouters.

  Webredacteur

  32 uur per week
  Looptijd: 1 jaar, met mogelijke verlenging
  Aanvaarding: per direct

  De functie | Webredacteur
  Het doel van marketing communicatie is dat Foodvalley nationaal en internationaal bekend en gerenommeerd is en blijft als kennisintensief agrifood ecosysteem waar bedrijven en kennisinstellingen en overheden deel van uitmaken, zich actief in willen begeven omdat dit goed is voor de groei, ontwikkeling en marktkansen van de organisatie.

  De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • schrijven Engelse en Nederlandse teksten over innovatie, nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingen en evenementen
  • dagelijks online publiceren van nieuwe berichten, inclusief beeld en deze delen via social media
  • nieuwsbrieven samenstellen en de mailings van de nieuwsbrieven verzorgen
  • nieuws, ontwikkelingen en achtergrondinformatie binnenhalen binnen het ecosysteem en hiervoor online veel aandacht voor te generen
  • zorgen voor optimale vindbaarheid, SEO en toegankelijkheid van de informatie

  Wie zoeken wij?
  De webredacteur:

  • heeft een HBO-werk- en denkniveau
  • minimaal 5 jaar werkervaring
  • heeft affiniteit/werkervaring binnen de agrifoodsector
  • is ervaren in het werken met als WordPress, Mailchimp, Eventbrite, Photoshop/InDesign, Google Analytics en social media
  • beheerst de schriftelijke Engelse en Nederlandse taal uitstekend.
  • is een enthousiaste teamplayer

  Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, mail naar Jolanda Wels.

  Solliciteren

  Interesse in een van bovenstaande vacatures? Mail jouw motivatie en c.v. naar Monique Grefkens, secretariaat@foodvalley.nl onder vermelding van de functietitel van de betreffende vacature. Solliciteer uiterlijk 21 februari. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Foodvalley NL via 0317 427 095.  De eerste gespreksrondes vinden begin maart plaats op de dinsdagen.

  Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacatures wordt niet op prijs gesteld.