Unilever’s Foods Innovation Centre brings transparency to food system challenges

Unilever opened the doors to its Foods Innovation Centre – called ‘Hive’ – on the campus of Wageningen University in the Netherlands in December 2019, to serve as a literal hive of knowledge and collaboration for the agri-food sector within the Foodvalley ecosystem.

Unilever has invested €85 million in the center, from which it will lead its global innovation strategy for areas like plant-based eating and meat alternatives, crop diversity, sustainable packaging and nutritious tasty foods. Its approach is deliberately collaborative – and even the building design is intended to foster knowledge sharing.

“If you think you can do it alone you are not thinking big enough,” said Hive Site Leader and VP Science and Technology, Manfred Aben. “Collaboration is the starting point of why we are there.”

The company combined three research laboratories to bring together about 500 scientists at the center, to work on developing new food products from the initial recipe stage, to factory production at an on-site pilot plant, to the end consumer. Together with a network of researchers and suppliers – from the very large to the very small – Unilever aims to focus on the world’s biggest food-related challenges, for a fairer, healthier and more sustainable food system.

“There are enormous issues and the food system is broken – and that’s something we can only address in partnerships,” said Wendy van Herpen, Foods & Refreshment, R&D Director Ecosystems.

“That’s a starting point of Foodvalley,” she added. “All these partners have the intention to bundle forces and tackle these problems together. Only then can we transform the worldwide food system into a system that provides enough healthy food for nine billion people in 2050.”

Sharing insights

The company actively seeks partners to help reach its broadest sustainability goals, as well as very specific ones, such as looking at protein structures or working out how to grow more sustainable crops.

“We always start with what the problem is we have and then try to find partners who can help solve this,” said van Herpen, adding that they help each other to find the right experts at Wageningen University & Research, as well as further afield.

“There are other ways we collaborate in the Foodvalley ecosystem as well,” said Aben, giving the example of Unilever’s decision to share its equipment at the center with the broader community when it is not in use by the company itself.

“Experts find each other around this equipment and insights are shared,” he said. “That is really crucial. That openness and spontaneity around projects is what makes being in Foodvalley so valuable.”

Deliberately transparent

The building itself was designed with these principles of transparency and collaboration in mind. Built around a glass-roofed central atrium, three-quarters of the ground floor is open to the public, with a product development kitchen and pilot plant clearly visible near the entrance.

“That’s really deliberate,” said Aben, adding that people sometimes ask whether the company is concerned about exposing its intellectual property.

“The benefits of being transparent are much higher than the risks,” he said. “We are not thinking so much about ownership and more about access. If you open the doors literally you bring people in. It’s difficult to put it in numbers but it is very important.”

   

Linking marketing and research

He says that the building and environment have encouraged more interaction between R&D and marketers, which opens connections between the research side of the company and the business development side. And shared research facilities with Wageningen are already up and running to work on new and existing projects with the university.

“What is not always easy with a university is how we harmonize securing intellectual property across different departments,” said Aben. “Being physically here has helped to build a more transparent and consistent approach.”

The new center has gained an ‘outstanding’ rating from BREEAM, the highest possible sustainability certification, and it also has won two prestigious awards for its design: the Global Design Award for Commercial Projects and the Global Public Award. Energy-neutral, it provides all its own energy via solar panels and a seasonal thermal energy system, the wood is all FSC certified, and 95% of the interior consists of recycled parts from the company’s former R&D facilities.

 

Become a Foodvalley Member

Unilever is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

Unilever’s Foods Innovation Center gaat uitdagingen in het voedselsysteem op transparante wijze aan

Unilever opende in december 2019 de deuren van haar Foods Innovation Centre ‘Hive’ op de campus van Wageningen Universiteit.  In deze ‘bijenkorf’ gonst het van de ideeën voor agrifood-onderzoek en is alles gericht op het bouwen van een ecosysteem met partners uit de Foodvalley en daarbuiten.

Unilever heeft € 85 miljoen geïnvesteerd in het centrum, van waaruit het zijn wereldwijde innovatiestrategie wil laten zien voor plantaardige voedingsmiddelen en vleesalternatieven, duurzame verpakkingen, en gezond en vooral smakelijk eten. Het bedrijf zet nadrukkelijk in op samenwerking met andere partijen. De opzet van het gebouw is helemaal gericht op het delen van kennis, zowel intern als extern.

"Als je denkt dat je het alleen kunt doen, denk je niet groot genoeg", zegt Manfred Aben, Hive Site Leader en VP Science and Technology. "Samenwerking is de reden waarom we hier zijn.”

Het bedrijf brengt in ’Hive’ 500 wetenschappers bijeen die voorheen verspreid waren over drie onderzoekslaboratoria. Ze werken samen aan nieuwe voedingsmiddelen – van de allereerste receptuur tot de productie van een eindproduct in een eigen proeffabriek.

Via een netwerk van onderzoekers en leveranciers – van heel groot tot heel klein – richt Unilever zich op de uitdagingen onderweg naar een eerlijker, gezonder en duurzamer voedselsysteem. "De problemen zijn groot en er schort van alles aan de voedselproductie – die uitdagingen kunnen we alleen samen met andere partijen oppakken,” zegt Wendy van Herpen, R&D Director Ecosystems bij de divisie Foods & Refreshment. “Dat is ook het vertrekpunt van Foodvalley,” voegt ze eraan toe. “Partners in dit ecosysteem bundelen hierin hun krachten en gaan samen op zoek naar oplossingen voor problemen op het gebied van voeding en gezondheid. Alleen zo zorgen we ervoor dat we in 2050 genoeg gezond voedsel kunnen bieden aan negen miljard mensen.”

Inzichten delen

Unilever is actief op zoek naar partners die kunnen helpen bij het behalen van de duurzaamheidsambities, zowel in brede zin als bij specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als eiwitstructuur of het verbouwen van duurzame gewassen.

“We beginnen met het probleem en zoeken partners om gezamenlijk tot een oplossing te komen,” zegt van Herpen. Experts komen niet alleen bij Wageningen University & Research vandaan, maar ook uit andere ecosystemen elders in de wereld. "We werken binnen het Foodvalley-ecosysteem op verschillende manieren samen," zegt Aben. Als voorbeeld noemt hij de beslissing van Unilever om onderzoeksapparatuur te delen met andere partijen als het bedrijf er op dat moment zelf geen gebruik van maakt. "Experts vinden elkaar rond deze apparatuur en delen de inzichten die ze opdoen,” zegt hij. “Dat is cruciaal voor innovatie, en het is juist deze openheid en spontaniteit rond projecten die het zo waardevol maakt om deel uit te maken van Foodvalley.”

Opzettelijk transparant

Het interieur van het R&D-centrum staat helemaal in het teken van transparantie en samenwerking. Gebouwd rond een centraal atrium met glazen dak, is driekwart van de begane grond open voor het publiek, met een productontwikkelingskeuken en een proeffabriek direct naast de ingang. “Een bewuste keuze,” zegt Aben die hieraan toevoegt dat bezoekers zich soms afvragen of het bedrijf zich geen zorgen maakt over zijn intellectuele eigendom. De voordelen van transparantie zijn veel groter dan de risico's,” zegt hij.  “We zetten bijna letterlijk de deur open om mensen binnen te laten.”

   

Marketing en onderzoek met elkaar verbinden

Volgens Aben stimuleert het gebouw de interactie tussen R&D en marketeers en ontstaan er nieuwe verbindingen ​​tussen onderzoek en business development. Onderzoeksfaciliteiten worden al gedeeld met Wageningen University & Research, er lopen diverse projecten en er zijn nieuwe projecten onderweg. "Met  een universiteit is het soms lastig om de bescherming van intellectueel eigendom te waarborgen voor alle afdelingen waar je mee samenwerkt,” zegt Aben. "Hier fysiek aanwezig zijn draagt bij aan een transparante en consistente aanpak."

Het nieuwe centrum heeft de beoordeling 'uitstekend' gekregen van BREEAM, een vooraanstaande duurzaamheidscertificeringsinstantie, en heeft twee prestigieuze prijzen gewonnen voor de inrichting: de Global Design Award for Commercial Projects en de Global Public Award. Het gebouw is energieneutraal, verkrijgt zijn energie via zonnepanelen en een seizoensgebonden thermisch energiesysteem, het hout is FSC-gecertificeerd en 95% van het interieur bestaat uit gerecyclede onderdelen van de voormalige R&D-faciliteiten van Unilever.

 

Word Foodvalley Member

Unilever is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation