The TIM Company: “We are excited about getting ‘personally’ involved with the Foodvalley ecosystem”

“A fast, cost-efficient and sustainable alternative for clinical trials and animal studies, is what we offer pharmaceutical and food companies. We manufacture and distribute TIM Systems: machines that mimic the gastro-intestinal tract. With contract research projects, i.e. TIM Studies and our different TIM Sytems we help companies test their food products, (oral) drugs and chemicals.

For 25 years we were a department within Triskelion and TNO – the Dutch Institute for Applied Scientific Research, who originally created the technology. In January 2020 we became an independent company and we want everyone in pharma and food to be aware of the TIM technology, and its power to accelerate innovations. There’s no better platform for spreading the word than Foodvalley, with its wide, multi-business membership base and international focus. We are looking forward to meeting existing members and building new relationships.

We are excited about getting ‘personally’ involved with the Foodvalley ecosystem; such as in events and discussions related to digestion, protein quality, improving formulations and nutritional claims. And we are open to demonstrating the use of our technology as an alternative to animal studies, by welcoming members into our labs and sharing case studies and methodologies. We’re looking forward to it!”

Cyrus Park
Director Global Business Development
www.theTIMcompany.com

 

Become a Foodvalley Member

The TIM Company is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

The TIM Company: “Als lid willen we een actieve rol spelen in het Foodvalley ecosysteem”

“Een snel, efficiënt en duurzaam alternatief voor klinische studies en dierproeven, dat is wat wij farmaceutische en voedingsmiddelenbedrijven aanbieden. We produceren en distribueren TIM-systemen: apparaten die het maagdarmstelsel nabootsen. Met die systemen en onze studies helpen we bedrijven, via contractonderzoek, bij het testen van voedingsmiddelen, medicijnen en chemicaliën.

De afgelopen 25 jaar waren wij onderdeel van Triskelion en TNO – die de technologie oorspronkelijk hebben ontwikkeld. Sinds januari 2020 zijn we een zelfstandig bedrijf en willen we iedereen in de voedings- en farmaceutische wereld laten weten dat de TIM-technologie bestaat en innovatie kan versnellen. Foodvalley biedt hiervoor het perfecte platform, vanwege haar internationale focus en omdat hier gelijkgestemde bedrijven samenkomen. We hopen veel andere leden te ontmoeten en nieuwe relaties aan te gaan.

Als lid willen we een actieve rol spelen in het Foodvalley ecosysteem, tijdens bijeenkomsten en in discussies over bijvoorbeeld de spijsvertering, eiwitkwaliteit, productontwikkeling en gezondheidsclaims. We laten graag zien hoe onze technologie dierproeven kan vervangen, bijvoorbeeld met demonstraties in onze labs en door het delen van case-studies en methoden. We verheugen ons er op!”

Cyrus Park
Director Global Business Development
www.theTIMcompany.com

 

Word Foodvalley Member

The TIM Company is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation