The power of sharing: MRI-facility as a linking pin between nutrition and patient research

A new MRI-scanner was installed in Gelderse Vallei Hospital in Ede in November 2020. This hyper-modern device provides a new impulse for the fruitful collaboration between the hospital and Wageningen University & Research (WUR).

MRI is short for Magnetic Resonance Imaging, a method used to ‘look inside’ the human body through images that provide information on soft tissues in the body part that is being examined. A major advantage is that this type of imaging does not require the use of harmful radiation.

MRI’s are available in a wide range of sizes and builds and are found in numerous Dutch hospitals. The MRI-facility in Gelderse Vallei Hospital in Ede (acronym ZGV), however, is exceptional. The facility is shared by the hospital and Wageningen University & Research (WUR). Both institutes use the machine: the hospital to diagnose patients and WUR for its scientific (nutrition) research. In doing so, the institutes collaborate closely.

The MRI is, in fact, owned by Shared Research Facilities (SRF), a department within WUR that focuses on the shared use of advanced research equipment by parties within and outside of the knowledge institute. SRF invests in expensive research equipment, but only when it is made available for shared use. The facility is available for users from (knowledge) institutes and businesses. This provides them with access to a research facility they would otherwise not have been able to fund.

'Sharing equipment and facilities proves successful and is a crucial part of the Foodvalley 2030 innovation programme. In this programme, we collaborate closely with Foodvalley NL. The funding made available for this programme by Gelderland Province provides an extra impulse to our ambition to provide even more parties with access to advanced equipment and facilities’, according to Petra Roubos, Manager Shared Research Facilities at WUR and Shared Facilities Lead at Foodvalley NL.

Click here to read the full article.

De kracht van delen: de MRI-faciliteit als verbindende schakel tussen voedings- en patiëntonderzoek

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede arriveerde in november 2020 een nieuwe MRI-scanner. Met het hypermoderne apparaat krijgt de vruchtbare samenwerking tussen het ziekenhuis en Wageningen University & Research (WUR)  een krachtige nieuwe impuls.

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, een methode om in het menselijk lichaam te kijken en beelden te verkrijgen die informatie geven over de weefsels, dus de weke delen in het onderzochte lichaamsdeel. Een groot voordeel is dat er geen schadelijke straling benodigd is voor deze manier van beeldvorming.

MRI’s zijn er in diverse soorten en maten, je vindt ze in tal van Nederlandse ziekenhuizen. Maar de MRI-faciliteit in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede is bijzonder. De faciliteit wordt namelijk gedeeld door het ziekenhuis en Wageningen University & Research (WUR). Beide instellingen maken er gebruik van; het ziekenhuis zet de MRI in voor het diagnosticeren van patiënten en WUR voor wetenschappelijk (voedings)onderzoek. Daarbij werken ze ook nauw met elkaar samen.

 

De feitelijke eigenaar van de MRI is Shared Research Facilities (SRF), een onderdeel van WUR dat zich richt op het gedeeld gebruik van geavanceerde onderzoeksapparatuur door partijen binnen én buiten de eigen kennisinstelling. SRF investeert ook in kostbare onderzoeksapparatuur, mits deze beschikbaar wordt gesteld voor gedeeld gebruik. Zo is ook de aanschaf van de nieuwe MRI gerealiseerd. De faciliteit staat open voor gebruikers van (kennis)instellingen en bedrijven, die hiermee toegang hebben tot een onderzoeksfaciliteit die ze waarschijnlijk nooit op eigen kracht hadden kunnen aanschaffen.

 

'Het delen van apparatuur en faciliteiten blijkt succesvol en is een cruciaal onderdeel van het innovatieprogramma Foodvalley 2030. In dit programma werken we nauw samen met Foodvalley NL. De financiering die de provincie Gelderland voor dit programma beschikbaar stelt, geeft een extra impuls aan onze ambitie om nog meer partijen toegang te geven tot geavanceerde apparatuur en faciliteiten'', aldus Petra Roubos, Manager Shared Research Facilities bij WUR en Shared Facilities Lead bij Foodvalley NL.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Confidental Infomation