The Hatchery: “Shaping a healthier future for Africa”

“The African food system is broken. We need Agrifood Tech innovations that solve major problems like malnutrition and water scarcity. As an investment holding company in South Africa, we are always looking for game-changing, disruptive businesses that form part of the food value chain. With the backing of Remgro, a prominent South African investment holding company, and major food producer RCL FOODS, we are providing businesses not only with access to capital but also to our extensive ecosystem.

Most food innovations are happening internationally - and we want to bring them to South Africa - hence building global networks is critical. A piece of the picture would be missing if we didn’t look at the Foodvalley ecosystem and the Netherlands, world-renowned as an agrifood innovation hub. Foodvalley provides us an important network of businesses and a wealth of opportunities to build relationships and to learn.

We especially want to get in touch with innovative food businesses with the vision to establish a presence in Africa. In return, we can help African companies that want to expand into the Netherlands market. It’s a mutual exchange of products and services that begins with a business dialogue. And with a clear goal: to shape a healthier, more sustainable future of food for Africa.”

Ebru Kaya Cook
Chief Executive Officer at The Hatchery
www.thehatchery.global

 

Become a Foodvalley Member

The Hatchery is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

The Hatchery: “Samen werken aan een gezondere toekomst voor Afrika”

“Het Afrikaanse voedselsysteem is kapot. We hebben innovaties in agrifood-tech nodig om problemen als ondervoeding en waterschaarste op te lossen. Daarom zijn wij als investeringsmaatschappij in Zuid-Afrika altijd op zoek naar game-changers in de voedselwaardeketen. Met de steun van onze aandeelhouders Remgro - een prominente Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij - en het grote voedingsmiddelenbedrijf RCL FOODS, geven wij ondernemers toegang tot kapitaal en tot ons uitgebreide netwerk, zodat ze kunnen groeien.

Omdat de meeste innovaties op internationaal niveau plaatsvinden en wij ze naar Zuid-Afrika willen halen, bouwen we netwerken over de hele wereld. Uiteraard mag het ecosysteem van Foodvalley en Nederland - wereldwijd bekend als agrifood innovatiehub - daarin niet ontbreken. Foodvalley opent voor ons de deuren naar een belangrijk netwerk van bedrijven en volop kansen om relaties op te bouwen en te leren.

Wij zijn vooral geïnteresseerd in voedselbedrijven die zich willen vestigen in Afrika. Andersom helpen we ook Afrikaanse bedrijven die willen uitbreiden naar de Nederlandse markt. Het is een wederzijdse uitwisseling van producten en diensten. Dat begint bij een verkennend gesprek vanuit één helder doel: een gezondere en duurzamere toekomst voor voedsel in Afrika!”

Ebru Kaya Cook
Chief Executive Officer at The Hatchery
www.thehatchery.global

 

Word Foodvalley Member

The Hatchery is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation