The Green Elephant: Fuel, soil enrichers and proteins, all from elephant grass

“I saw a farmer in Brabant heating his pigsty with elephant grass and I thought we should be using that in our cookstoves in Uganda. Wood is becoming scarce there due to deforestation. We started growing elephant grass for fuel in the form of briquettes. However, the crop turned out to contain some more valuable streams. We are now developing sustainable business models around those too.

Since elephant grass absorbs CO2 and enriches poor soil, it does not compete with agricultural land. The grass itself contains a lot of nutritional value, such as protein for animal consumption and probably for human use too. In addition, the fiber can be used in animal feed, fiberboard, bio-plastics and paper. Organic soil enrichers are also released and saved during refining.

In order to be able to roll out the concepts, we are looking for knowledge - for example about extraction techniques - and collaboration partners. We hope to find these and more in the Foodvalley ecosystem, because there is so much knowledge concentrated there. Moreover, this is the place to share our own insights on the uses and potential of elephant grass. This is important, because everyone benefits if the concept succeeds: by developing sustainable concepts and businesses in countries like Uganda, the demand for European knowledge and technical installations will increase. Who doesn't want to participate in this?”

Rogier Buker
Founder, The Green Elephant
www.thegreenelephant.org

 

Become a Foodvalley Member

The Green Elephant is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

The Green Elephant: Brandstof, bodemverrijkers en eiwitten uit olifantengras

“Ik zag een Brabantse boer zijn varkensstal verwarmen met olifantengras en dacht: dát moeten we gebruiken in cookstoves in Oeganda. Hout wordt daar namelijk steeds schaarser door ontbossing. We begonnen met het kweken van olifantengras voor brandstof in de vorm van briketten. Echter, het gewas bleek meer waardevolle stromen te bevatten. Daar ontwikkelen we nu duurzame business modellen omheen.

Aangezien olifantengras CO2 opneemt en arme grond verrijkt, concurreert het niet met landbouwgrond. In het gras zelf zit veel voedingswaarde, zoals proteïnen voor dierlijke en waarschijnlijk ook voor menselijke consumptie. Daarnaast kan de vezel worden gebruikt in diervoeding, vezelplaten, bio-plastics en papier. Ook komen er bij raffinage organische bodemverrijkers vrij.

Om de concepten te kunnen uitrollen, zoeken we kennis - bijvoorbeeld over extractietechnieken - en samenwerkingspartners. Die hopen we te vinden in het Foodvalley ecosysteem, want daar is veel gebundelde kennis al aanwezig. Bovendien is dit dé plek om onze eigen inzichten over de toepasbaarheid en de potentie van olifantengras te delen. Die kruisbestuiving is belangrijk, want iedereen profiteert ervan als het concept slaagt: door duurzame concepten en businesses te ontwikkelen in landen als Oeganda zal de vraag naar zal de vraag naar Europese kennis en technische installaties toenemen. Wie wil daar nou niet aan meewerken?”

Rogier Buker
Oprichter The Green Elephant
www.thegreenelephant.org

 

Word Foodvalley Member

The Green Elephant is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation