StartLife and BDO continue collaboration to support food & agri startups

The goal for the coming years is to help even more startups make a positive impact.

When you start your own company, it is not only important to validate customer needs but also to have up-to-date and accurate insights into your business finances. BDO helps startups and scaleups from the StartLife community to obtain these insights. In addition, BDO provides the startups with strategic advice and brings them into contact with parties from their own network. The collaboration is greatly appreciated by all parties involved, so a follow-up was in the offing.

Gateway to partners

As one of the largest accounting and consulting organizations in the world, BDO has an enormous network, from research institutions to companies, both large and small. Due to their role and position they know very well what is going on with their clients, what they find important and where their needs lie. Rachel Dibbets, senior consultant accountant at BDO, confirms this. “We can quickly estimate what advice and guidance startups need to help them grow. In addition, we are happy to go the extra mile for our clients by, for example, putting startups in contact with other organizations that may be of interest to them and bringing them in contact with the right people. We not only find this a valuable contribution, but also enjoy doing so.”

During the earlier collaboration Jan Meiling, Managing Director at StartLife, soon noticed that BDO has very close relationships with their customers, which allows them to lay very good connections. What Meiling particularly appreciates about the relationship with BDO is that they are above all very active in connecting startups to their huge network.

In the video below you can see how BDO connected UmaMeats, one of the startups of StartLife, to one of the most innovative catering companies in the Netherlands, Hutten.

Growing number of ambitious companies requires more intensive cooperation

Both StartLife and BDO note that more and more startups and scaleups are settling in the Region Foodvalley. The ambitions are often high and the challenges are becoming increasingly complex, as evidenced by the issues that the startups present. "Of course everyone is very happy with this development," says Rachel Dibbets. "Together with StartLife we ​​want to offer these growth companies even more support to flourish, sometimes literally but mostly figuratively." This includes support on topics such as internationalization, legal structures and agreements, but also ad hoc advice with regard to staffing, business valuation models, taxes and strategic (growth) issues.

StartLife en BDO zetten gezamenlijke ondersteuning food en agri startups voort.

Het doel voor de komende jaren is om nog meer starters te helpen met het maken van een positieve impact.

Als je begint met ondernemen, is niet alleen het valideren van de klantbehoefte erg belangrijk, maar ook actueel en accuraat inzicht in je financiën is van belang. BDO helpt de startups en scaleups van StartLife hierbij. Daarnaast voorziet BDO startups van strategisch advies en brengt ze hen in contact met partijen uit hun eigen netwerk. De samenwerking wordt door alle betrokken partijen zeer gewaardeerd, dus een vervolg lag in het verschiet.

Gateway to partners

Als één van de grootste accountants- en adviesorganisatie ter wereld heeft BDO een enorm netwerk, van onderzoeksinstellingen tot bedrijven, zowel groot als klein. En vanuit die rol en positie weten ze heel goed wat er bij hun klanten speelt, wat ze belangrijk vinden en waar hun behoefte ligt. Rachel Dibbets, senior adviseur accountant bij BDO, bevestigt dit. “Wij kunnen snel inschatten welke advisering en begeleiding startups nodig hebben om ze te helpen groeien. Daarnaast zetten wij graag een stap extra voor onze relaties door bijvoorbeeld startups in contact te brengen met organisaties die voor hen interessant kunnen zijn en hen met de juiste personen in contact te brengen. Wij vinden dat niet alleen waardevol, maar ook nog eens erg leuk om te doen."

Jan Meiling, directeur StartLife, merkte tijdens de eerdere samenwerking al snel dat BDO zeer hechte relaties met hun klanten heeft en daardoor hele goede verbindingen kan maken. Wat Meiling ook vooral waardeert aan de relatie met BDO is dat ze zeer actief zijn om startups in verbinding te brengen met hun enorme netwerk.

In de onderstaande video zie je bijvoorbeeld hoe BDO UmaMeats, een van de startups van StartLife, in verbinding heeft gebracht met een van Nederlands meest innovatieve cateringbedrijven, Hutten.

Groei van ambitieuze bedrijven vraagt om intensievere samenwerking

Zowel StartLife als BDO merken op dat steeds meer startups en scaleups zich in de Regio Foodvalley vestigen. De ambities liggen vaak hoog en de uitdagingen worden steeds complexer, zo blijkt uit de vraagstukken die de startups voorleggen. “Uiteraard is iedereen zeer blij met deze ontwikkeling”, geeft Rachel Dibbets aan. “Samen met StartLife willen we deze groeibedrijven nog meer ondersteuning bieden om soms letterlijk maar meestal figuurlijk op te bloeien”. Denk hierbij aan ondersteuning bij onderwerpen als internationalisering, juridische structuren en overeenkomsten, maar ook ad hoc advies m.b.t. personeel, bedrijfswaarderingmodellen, fiscale problematiek tot strategische (groei)vraagstukken.

Confidental Infomation