Sojaprotein: “In the center of the protein shift”

“With a processing capacity of 250,000 tons per year, Sojaprotein is Serbia’s largest soybean processing factory. Two thirds of our soya protein production goes for human consumption, and a smaller amount for animal feed. With the market for vegetarian and vegan products growing so rapidly, our biggest challenge is finding enough capacity to meet the demand. We could triple our production and still sell it all in the blink of an eye. Much of the demand increase can be attributed to consumers wanting non-GMO soy beans that do not involve rainforest removal. All Serbian soybeans meet these criteria.

This market is changing really fast, so it’s challenging to stay up-to-date. By being a part of the Foodvalley ecosystem, we believe we’ll be in the center of the protein shift. This is the network that brings all the key players together. We want to know everything about new producers of plant-based products and their needs. Is it something we already have or are they looking for soy proteins with specific shapes, sizes or functions? Maybe we can co-create what they need.

We are also happy to share our technical know-how with members that are new in this business, such as start-ups. For example by giving them advice on how to use soy proteins in certain products.”

Goran Obradovic
Senior Sales Manager at Sojaprotein
www.sojaprotein.rs

 

Become a Foodvalley Member

Sojaprotein is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

Sojaprotein: “Het middelpunt van de eiwittransitie”

“Op jaarbasis verwerken wij 250.000 ton sojabonen. Dat maakt Sojaprotein tot de grootste fabriek op dit vlak in Servië. Twee derde van onze soja-eiwitproductie wordt gebruikt voor humane voeding en een kleiner deel voor diervoeding. Onze grootste uitdaging? Voldoende produceren om aan de vraag te kunnen voldoen, want de markt voor vegetarische en veganistische producten groeit heel snel. We kunnen onze productie verdrievoudigen en nog steeds alles verkopen. De consument wil namelijk sojabonen die geen genetisch gemodificeerde organismen bevatten en waar geen regenwoud voor wordt gekapt. Alle Servische sojabonen voldoen aan die wensen.

Door al die ontwikkelingen is het een uitdaging om op de hoogte te blijven. Alle reden om ons aan te sluiten bij het ecosysteem van Foodvalley, want hier komen alle belangrijke spelers bij elkaar en begeven we ons in het middelpunt van de eiwittransitie. We willen alles weten over nieuwe producenten van plantaardige producten en hun behoeften. Zoeken ze bijvoorbeeld producten die wij al hebben of juist soja-eiwitten met specifieke eigenschappen? Misschien kunnen we dat samen ontwikkelen.

Ook delen we graag onze technische kennis met nieuwkomers in deze business, zoals startups. Bijvoorbeeld door hen te adviseren over de toepassing van soja-eiwitten in bepaalde producten.”

Goran Obradovic
Senior Sales Manager bij Sojaprotein
www.sojaprotein.rs

 

Word Foodvalley Member

Sojaprotein is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation