SoFine Foods: ''Together we’re accelerating the protein transition''

“SoFine Foods makes vegetable-based food products based on legumes and vegetables. What started in 1963 with tofu from organic soy beans has grown into a wide range of cheese, meat and fish substitutes. We strive for healthy and sustainable products and we want as many people as possible to discover how delicious vegetable products can be. Few would disagree that there is a great need to eat less animal and more vegetable proteins; otherwise there will not be enough food for everyone in the future.

The market in which we operate is changing rapidly. To keep abreast of the latest developments, such as food trends and new ingredients, we joined Foodvalley NL earlier this year. And, of course, because we want to work with companies that have the same dream as us: to accelerate the protein transition.

We hope to attend various network meetings and learn from other members, such as ingredient suppliers. For example, why do they choose certain ingredients and how do they think the market will develop? We also wish to share our knowledge in the field of plant-based nutrition, mainly focused on production, innovation and sales. The more cross-fertilization, the faster we can realize our dream.”

Erica Huisman
Market and Product Development Manager SoFine Foods
www.sofinefoods.com

SoFine Foods: “Samen versnellen we de eiwittransitie”

“SoFine Foods maakt plantaardige voedingsproducten op basis van peulvruchten en groenten. Wat in 1963 begon met tofu van biologische sojabonen, is uitgegroeid tot een breed portfolio met kaas-, vlees- en visvervangers. We streven naar gezonde en duurzame producten én we willen zoveel mogelijk mensen laten ontdekken hoe lekker plantaardige producten zijn. Want de noodzaak om minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te eten is groot. Anders is er in de toekomst niet genoeg voedsel voor iedereen.

De markt waarin wij opereren verandert snel. Om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, zoals voedingstrends en nieuwe ingrediënten, zijn we dit jaar lid geworden van Foodvalley NL. En natuurlijk omdat we willen samenwerken met bedrijven die dezelfde droom hebben als wij: de eiwittransitie versnellen.

We hopen diverse netwerkbijeenkomsten bij te wonen en te leren van andere leden, zoals ingrediëntenleveranciers. Waarom kiezen zij bijvoorbeeld voor bepaalde ingrediënten en hoe denken zij dat de markt zich zal ontwikkelen? Ook delen we graag onze kennis op het gebied van plantaardige voeding, vooral gericht op productie, innovatie en sales. Hoe meer kruisbestuiving, hoe sneller we onze droom kunnen realiseren.”

Erica Huisman
Market and Product Development Manager SoFine Foods
www.sofinefoods.com

Confidental Infomation