Rubisco Foods opens factory for high-quality fractionated vegetable protein

From onion peeling to cabbage leaves and water lentils: in their brand new multifunctional plant in Raalte (The Netherlands), Rubisco Foods, Foodvalley Member, are processing various types of vegetable residual streams into 'green' protein and other high-quality ingredients. The factory was officially opened on 5 March 2020 by Tijs de Bree, a representative of the Province of Overijssel.

High quality, sustainable-protein concentrates

Rubisco Foods produces high-quality food-grade ingredients using products from local growers and residual flows from the vegetable processing industry: vegetable, clean label and organic (Skal) certified. "Imagine protein concentrate from water lentils, suitable for meat substitutes and protein shakes, with a protein percentage of up to 75% and an amino acid composition comparable to that of whey," illustrates Hans Derksen, co-founder and director of Rubisco. Another example is protein concentrate from onions, which contain umami components that can be used as flavour enhancers in, for example, salt-reduced products.

Big step forward

Jeroen Willemsen, Project Manager at Foodvalley Protein Shift and The Protein Cluster, is enthusiastic about the step Rubisco has taken: "This factory immediately takes the industrial availability of high-quality, 'green' protein ingredients, for the food industry, to the next level.”

Flexible deployment

The plant offers a range of equipment that can be used flexibly, from grinding and extraction equipment to spray dryers. "Straightforward technology to which smart gadgets have been added, ensuring minimal loss of volume, value and functionality," says Willemsen.

The plant currently has a processing capacity of 1,200 kilos of residual flows per hour. "In addition to supplying the food industry directly, Rubisco Foods offers companies the chance to do pilot productions runs in the new facility," says Derksen.

Rapid upscaling

Derksen and his team are setting their sights on increasing production capacity significantly within a few years. "We want to build more and larger factories, in the Netherlands and perhaps abroad too. After all, the global demand for high-quality 'green' protein is climbing rapidly."

More information

Rubisco Foods

Rubisco Foods opent fabriek voor hoogwaardige plantaardige eiwitfracties

Van uienschillen tot koolbladeren en waterlinzen: in de nieuwe, multifunctionele, fabriek van Rubisco Foods, lid van Foodvalley in Raalte zijn uiteenlopende plantaardige reststromen te verwerken tot ‘groen’ eiwit en andere hoogwaardige ingrediënten. De fabriek werd op 5 maart 2020 officieel geopend door Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Hoogwaardige, duurzame eiwitconcentraten

Rubisco Foods produceert in de fabriek hoogwaardige food-grade ingrediënten van producten van lokale telers en reststromen van de groentenverwerkende industrie; plantaardig, clean-label en biologisch (Skal) gecertificeerd. “Denk aan eiwitconcentraat van waterlinzen, met een eiwitpercentage tot 75% en een aminozuursamenstelling vergelijkbaar aan die van wei en geschikt voor vleesvervangers en eiwit-shakes”, illustreert Hans Derksen, mede-oprichter en directeur van Rubisco. Een ander voorbeeld is eiwitconcentraat van uien, met umami-componenten die toepasbaar zijn als smaakversterker in bijvoorbeeld zoutgereduceerde producten.

Grote stap voorwaarts

Jeroen Willemsen, projectmanager Foodvalley Protein Shift en The Protein Cluster is enthousiast over de stap die Rubisco gezet heeft: “Deze fabriek versnelt de industriële beschikbaarheid van hoogwaardige, ‘groene’ eiwitingrediënten voor de levensmiddelenindustrie.”

Flexibel inzetbaar

De fabriek biedt een scala aan apparaten die flexibel ingezet kunnen worden, van maal- en extractieapparatuur tot sproeidrogers. “Recht-toe-recht-aan technologie waaraan slimme snufjes zijn toegevoegd, voor minimaal verlies aan volume, waarde en functionaliteit”, aldus Willemsen.

De fabriek heeft op dit moment een verwerkingscapaciteit van 1.200 kilogram aan reststromen per uur. “Rubisco Foods levert zelf aan de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast kunnen bedrijven bij ons ook pilot-producties laten draaien”, vertelt Derksen.

Snel opschalen

Als het aan Derksen en zijn team ligt, gaat de productiecapaciteit binnen een paar jaar flink omhoog. “We willen meer en grotere fabrieken neerzetten, in Nederland en misschien ook wel daarbuiten. Want de vraag naar hoogwaardig ‘groen’ eiwit neemt wereldwijd sterk toe.”

Meer informatie

Rubisco Foods

Confidental Infomation