Protein transition across regional borders allows entrepreneurs to flourish

Helping entrepreneurs by stimulating inter-provincial cooperation and thereby increasing the national and international impact of initiatives within the protein transition. It is the goal of a joint initiative of the provinces of Gelderland, Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant and Flevoland – within The Protein Cluster. "This will enable entrepreneurs to fulfill their ambitions for sustainable protein, better and faster," says Jeroen Willemsen, Innovation Manager at Foodvalley NL. The collaboration starts, officially, on 13 October 2020, during the Foodvalley Summits.

Entrepreneurs, who have committed to the protein shift, have been receiving support from various provinces and Regional Development Agencies (ROMs) for a number of years. This cooperation is intensifying, now that, after Gelderland, Overijssel, Foodvalley NL and Oost NL initiated The Protein Cluster 3 years ago, the provinces Zeeland, Noord-Brabant and Flevoland have also joined this business network. Currently, The Protein Clusters counts 65 members. With this extended cooperation, there will be even more companies that benefit from support in their plant-protein businesses.

Cooperation across provincial borders

"We bring together entrepreneurs from different provinces with complementary ambitions, networks, products and facilities. Growers, processors and end users, for example, alongside producers and food designers," Willemsen illustrates. "The protein transition does not stop at the border of a province or a country. This cooperation is, therefore, a valuable new step in the development of the protein transition ecosystem as imagined by Foodvalley NL and its partners.”

protein transition field sky  protein transition rainbow windmill  
(photo 1&2: Dutch Edamame                                                        photo 3: Seaweed Harvest Holland)

Faster growth

Companies can grow faster with an multi-province approach. Mark Laponder of Evolution Meats knows this better than anyone. The entrepreneur develops and produces 100% vegetable products with the taste and bite of meat. "As an entrepreneur I look beyond the borders of Gelderland, my own province. Some of our raw materials, for example, come from Zeeland, and the storage and distribution of our products is taken care of from our production site in Limburg. When our partners receive support from their own province, we benefit too."

Promotion abroad

Protein transition across provincial borders also helps promote Dutch vegetable protein products, technologies and services further afield. Laponder: "The Protein Cluster is also an enabler: member companies join forces in creating a shared global platform. It’s great that we can present ourselves together at global events such as Floriade 2022 in Almere, and major food fairs in Germany and France.

Want to know more?

Want to know more about Protein Transition without borders? Contact Jeroen Willemsen, Innovation Manager Protein Shift at Foodvalley NL.

Eiwittransitie over provinciale grenzen laat ondernemers floreren

Ondernemers helpen hun nationale én internationale impact op weg naar een toekomstbestendig eiwitsysteem te vergroten. Dat is de gedachte achter een gezamenlijk initiatief van de provincies Gelderland, Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland binnen The Protein Cluster. “Ondernemers kunnen zo hun ambities rond duurzaam eiwit beter en sneller realiseren,” aldus Jeroen Willemsen, innovatiemanager bij Foodvalley NL. De samenwerking gaat op 13 oktober 2020 tijdens de Foodvalley Summits officieel van start.

Ondernemers die willen inspelen op de snel groeiende markt van plantaardige eiwitten genieten al een aantal jaren steun van verschillende provincies en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs). Die wordt met deze samenwerking alleen nog maar groter. The Protein Cluster, het bedrijvennetwerk dat de provincies Gelderland en Overijssel in 2017 samen met Oost NL en Foodvalley NL startten, telt al 65 leden. Nu ook Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland zich verbinden aan The Protein Cluster kunnen nog veel meer bedrijven rekenen op actieve ondersteuning.

Samenwerking over provinciegrenzen heen

“We brengen ondernemers uit verschillende provincies met complementaire ambities, netwerken, producten en faciliteiten, bij elkaar. En we begeleiden hen bij het ontwikkelen van een business-model. Telers, verwerkers en eindaanbieders bijvoorbeeld, en producenten en fooddesigners,” illustreert Willemsen. “De eiwittransitie stopt niet bij de grens van een provincie of een land. Deze samenwerking is daarom een mooie, nieuwe stap in de ontwikkeling van het eiwittransitie-ecosysteem dat we in gedachten hebben.”

protein transition field sky  protein transition rainbow windmill 
(foto 1&2: Dutch Edamame                                                        foto 3: Seaweed Harvest Holland)

Sneller groeien

Bedrijven kunnen met een interprovinciale aanpak sneller groeien. Dat weet Mark Laponder van Evolution Meats als geen ander. De ondernemer ontwikkelt en produceert 100% plantaardige producten met de smaak en bite van vlees. “Als ondernemer kijk ik voorbij de grenzen van mijn eigen provincie, Gelderland. Een deel van onze grondstoffen komt bijvoorbeeld uit Zeeland, en de opslag en distributie van onze producten wordt verzorgd vanuit onze productielocatie in Limburg. Krijgen deze partners steun vanuit hun eigen provincie, dan hebben wij daar ook baat bij.”

Promotie in het buitenland

Eiwittransitie over provinciale grenzen heen helpt ook bij de promotie van Nederlandse plantaardige eiwitproducten, technologieën en diensten in het buitenland. Laponder: “Via The Protein Cluster bundelen we de krachten om bedrijven samen een mondiaal podium te geven. Hoe mooi is het als we onszelf straks gezamenlijk kunnen presenteren op een mondiaal evenement als de Floriade 2022 in Almere en grote voedingsbeurzen in Duitsland en Frankrijk?

Eiwittransitie tijdens de Foodvalley Summits

Kom in contact met de volgende generatie eiwit-game-changers uit Europa, Azië en Oceanië. Laat u inspireren door nieuwe, intercontinentale samenwerkingen bij het delen van kennis, producten en ingrediënten over plantaardige eiwitten. Beleef mee wie de winnaar wordt van de Foodvalley Champions Protein Shift 2020. Neem deel aan de Foodvalley Summits Protein Shift & Food & Health, 13 oktober 2020.

Contact

Meer weten over eiwittransitie voorbij de provinciale grenzen? Neem contact op met Jeroen Willemsen, Innovation Manager Protein Shift bij Foodvalley, jeroen.willemsen@foodvalley.nl.

Confidental Infomation