Plant protein project connects Dutch soybean chain

Project over plantaardig eiwit brengt Nederlandse sojaketen bijeen

A two-year project, connecting every link in the local Dutch soybean supply chain from field to supermarket shelf, has just come to fruition. The results highlight the benefits of collaboration in developing new plant-protein products.

 

Innovation Performance Contract

Locally-grown soybeans was one of five starting points for the project, Transition to Plant Proteins, an IPC (Innovation Performance Contract). IPCs are government-subsidized cooperative projects between SMEs, in the same region, chain or sector, that collaborate in a multi-year innovation process. This particular IPC aimed to speed up the development of new products based on proteins from soy, hemp, algae, fava beans and seaweed. The soy segment involved three companies at different links along the supply chain. DutchSoy works with soy growers and breeders in the Netherlands to boost Dutch soybean production; Ojah produces meat alternatives, mostly from soy, and Botanic Bites makes vegetarian foods from a range of plant ingredients.

Innovative plant-protein concepts

“The intention was to accelerate market introduction of innovative plant protein concepts,” said Jeroen Willemsen, IPC project leader at The Protein Cluster. “We start by identifying market opportunities and consumer demands and move back down the supply chain. This worked out very well.”

As well as demand from consumers for locally grown, non-GMO, plant-based foods, the project was also driven by a European Union protein strategy to decrease reliance on imported proteins. Currently, the EU imports about 95% of its soybeans and soy meal.

European-grown soy

For European-grown soy, challenges include lower yield per hectare and lower protein content compared to soy from South America, where the beans receive more sunshine. “We are still searching for the best way, because soy production is still really new in Europe,” said Peter Strijk, founder of DutchSoy.

During the IPC project, the company analyzed 37 different soy varieties grown in Europe. It aims to breed soy with the highest possible protein content, and that also can be harvested early, as the Dutch climate requires.

“We think that maybe we can’t have 100% Dutch soy. But maybe we can have 40% Dutch soy and build from there,” he said. “For me, it was reassuring to see the whole chain together in the IPC project, to get the different perspectives of everyone in the chain. Because when you work together, you can make sure that what you make is suitable for the next step in the chain.”

Sourcing plant-based protein

Ojah handles that next step in the chain. It has been processing soy and other plant proteins into meat alternatives for ten years. Joeri Hollink, Head of Product Development at Ojah, said sourcing plant-based protein has been and still is extremely challenging at times.

“The market changes constantly: prices suddenly rise, or quality is lower than you are used to,” he said. “Equally challenging is having to deal with the mindset of the consumer. For example, when a part of the Amazon rainforest is on fire, as happened recently, soy is put in a bad light.”

A few years ago, Ojah decided to stop sourcing soy from South America, mainly because of consumer perception. Over the past three years, about 95% of the company’s soy has come from Europe, and Hollink sees the results of the IPC project as a stepping-stone toward more locally-produced soy, eventually with higher protein content.

Undersized soybeans

Founder and managing director of Botanic Bites, Doreen Westphal, said it was valuable to see what goes into producing the ingredients she buys, from the selection of particular plants, to creating good product texture. As a result of the IPC project, she is buying undersized soybeans from DutchSoy to make falafel, complementing the company’s existing meat-alternatives range.

“When I started, a few years ago, I was really critical of soy, but I learned from this project that a lot of soy is already grown in Europe – and, even better, in the Netherlands. Now that this soy is available I’m sure we’ll be using more.”

Botanic Bites already uses fungi to create meaty textures, but soy’s high protein content makes it useful nutritionally. “I am really glad that we are cultivating these protein-rich plants in the Netherlands, our own Dutch protein chain,” she said.

Now that the IPC project has come to an end, the entrepreneurs will continue working together within the newly established soy supply chain.

Samen werken aan de ontwikkeling, teelt en vermarkting van producten met plantaardig eiwit loont. Dat blijkt uit het tweejarige project ‘Transitie naar plantaardig eiwit’. Het project, afgelopen september succesvol afgerond, bracht partners in de Nederlandse sojaketen - van veld tot schap - bijeen.

 

InnovatiePrestatieContract (IPC)

Lokale teelt van sojabonen was een van de centrale thema’s in het project Transitie naar plantaardig eiwit, uitgevoerd via een zogenoemd InnovatiePrestatieContract: een door de overheid gesubsidieerde samenwerking tussen MKB-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die samen een meerjarig innovatietraject doorlopen. Doel van dit IPC-project was de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van eiwitten uit soja, hennep, algen, tuinbonen en zeewier te versnellen.

Aan het deelproject over sojateelt deden drie bedrijven in de toeleveringsketen mee: DutchSoy, dat zich samen met sojatelers en -kwekers inzet voor sojaproductie in Nederland; Ojah, een producent van vleesvervangers, meestal op basis van soja; en Botanic Bites, dat vegetarische voedingsmiddelen maakt uit verschillende plantaardige ingrediënten.

Innovatieve concepten met plantaardig eiwit

“We willen de marktintroductie van innovatieve plantaardige eiwitconcepten versnellen," zegt Jeroen Willemsen, IPC-projectleider bij The Protein Cluster, een wereldwijd platform dat ingrediëntenleveranciers, fabrikanten en andere stakeholders bijeen brengt op weg naar producten met deels of alleen plantaardig eiwit. “We hebben eerst de marktkansen en behoeften van de consument in kaart gebracht en zijn daarna gaan terug redeneren in de keten. Dat is goed gelukt.”

De vraag van consumenten naar lokaal geteeld, niet-GMO, plantaardig voedsel was een belangrijke drijfveer achter het project. Daarnaast speelde ook het beleid van de Europese Unie (EU) om de afhankelijkheid van geïmporteerde eiwitten te verminderen een rol. De EU importeert op dit moment ongeveer 95% van al haar sojabonen en sojameel.

Europese soja

Uitdagingen voor sojateelt in Europa zijn een lagere opbrengst per hectare en een lager eiwitgehalte in vergelijking met soja uit Zuid-Amerika; de bonen krijgen daar relatief veel zon. "We zijn nog steeds op zoek naar de beste teeltmethodes, want deze tak van sport is nog echt nieuw in Europa," zegt Peter Strijk, oprichter van DutchSoy. Tijdens het IPC-project bestudeerde het bedrijf 37 verschillende sojasoorten die in Europa worden geteeld. Het doel is om soja te telen die niet alleen een hoog eiwitgehalte heeft, maar ook vroeg geoogst kan worden – belangrijk in het Nederlandse klimaat. "Voor 100% overstappen op Nederlandse soja is misschien niet mogelijk, maar we kunnen beginnen met 40% en de keten vanaf daar verder uitbouwen,” zegt hij. Strijk vindt het interessant dat in het project de keten bij elkaar is gekomen. “Zo krijg je inzicht in de perspectieven van andere ketenpartners en kun je ervoor zorgen dat wat je maakt geschikt is voor de volgende stap in de keten.”

Inkoop van plantaardig eiwit

Ojah richt zich op die volgende stap. Het bedrijf verwerkt al tien jaar soja en andere plantaardige eiwitten tot vleesvervangers. De inkoop van plantaardige eiwitten kan een enorme uitdaging zijn, weet Joeri Hollink, hoofd productontwikkeling bij Ojah. "De markt verandert voortdurend: de ene keer stijgen de prijzen, de andere keer is de kwaliteit lager dan anders,” illustreert hij. Dan is er nog de kritische consument. “Staat er, zoals laatst, een stuk van het Amazone-regenwoud in brand, dan wordt soja meteen in een kwaad daglicht gesteld."

Een paar jaar geleden besloot Ojah te stoppen met de inkoop van soja uit Zuid-Amerika, voornamelijk vanwege de negatieve perceptie van de consument. Sindsdien komt ongeveer 95% van de soja die het bedrijf verwerkt uit Europa. Hollink ziet de resultaten van het IPC-project als een opstap naar een nog groter aandeel lokaal geproduceerde soja, op termijn met een hoger eiwitgehalte.

Ondermaatse sojabonen

Voor Doreen Westphal, oprichter en directeur van Botanic Bites, Doreen Westphal, was het interessant om te zien wat er komt kijken bij de productie van de ingrediënten die ze inkoopt, van de selectie van planten tot de ontwikkeling van een goede textuur.

Dankzij het IPC-project koopt ze nu ondermaatse sojabonen in bij DutchSoy en maakt daar falafel van. “Toen ik een paar jaar geleden begon, was ik sceptisch over soja,” vertelt ze. “Maar dankzij dit project weet ik nu dat er al veel soja in Europa wordt verbouwd – die van DutchSoy zelfs in Nederland. Nu lokale soja beschikbaar is, kan ik me voorstellen dat ik er vaker gebruik van ga maken.” Botanic Bites zet schimmels in voor het ontwikkelen van vlezige texturen. Voordeel van soja is de hoge voedingswaarde, vooral het hoge eiwitgehalte. "Ik ben echt blij dat we deze eiwitrijke planten in Nederland telen en er onze eigen eiwitketen op na houden,” aldus Westphal.

De ondernemers zetten hun samenwerking in de nieuwe lokale sojaketen voort.

Foodvalley Protein Plan(et) Summit: 17 October 2019

Don't miss this unique event about returning to a sustainable global balance in animal en vegetable proteins.

Foodvalley Protein Plan(et) Summit: 17 oktober 2019

Dit unieke evenement gaat over het terugkeren naar een wereldwijd duurzaam evenwicht in dierlijke en plantaardige eiwitten. Mis het niet!

Confidental Infomation