OnePlanet Research Center wants to connect with Gelderland businesses

OnePlanet Research Center has been located on the Wageningen Campus for a few months now. This new research centre develops high-tech solutions that improve the quality of our lives and our environment. Structural collaboration with (Gelderland) companies is high on the agenda, says Liesbeth Luijendijk, Director Agrofood at OnePlanet Research Center. During last month's Foodvalley tour, they met with a number of interested companies.

Smart innovations

OnePlanet Research Center is a new partnership between Wageningen University & Research, Radboud University, Radboudumc and imec – a Flemish R&D center for nano and digital technology. Experts in agrifood and health technology are developing smart innovations to help us eat and live healthier, and to make the entire agrifood chain more sustainable by implementing precision production. Examples of new technologies include a watch that allows you to determine the sugar content in your blood without pricking, and quality sensors that function during food production processes.

"We believe digital technology is needed if we are to feed the global population, in a healthy and sustainable manner, by 2050. Lofty ambitions perhaps, but we are not starting from scratch," says Luijendijk, who represents Wageningen University & Research on the OnePlanet Management Team. "At Wageningen we are already working hard on digital technology in agrifood in areas such as robotization, 3D food printing, computer vision and data science. Similar developments are taking place, at the Radboud University in Nijmegen, around digital tools for monitoring patients at home, and artificial intelligence. By using imec's ability to turn high-tech insights into practical applications, we can strengthen each other in this new partnership and make great strides forward."

Consumer behaviour

Just six months after the establishment of the OnePlanet Research Center, a number of projects are already underway. These include swallowable sensors that collect data for personal nutritional advice, methods for carrying out intricate measurements to determine optimal nutrition for crops, food chains finely-tuned to prevent waste, and the use of technology in preventive health programmes for at-risk groups. The initiative goes beyond technology: "Understanding consumer behaviour is crucial. We want to offer innovations that have a real impact on social problems such as unhealthy food and food waste. This means all our projects pay explicit attention to users: can they easily apply these technological marvels and do they see their added value?"

Activities

OnePlanet Research Center will have its own locations in Wageningen and Nijmegen. "This makes us visible to all the parties with whom we want to collaborate; Gelderland companies from SMEs to multinationals and educational institutions at MBO, HBO and (research) university levels. At the beginning of next year, we will move into the new Plus Ultra II building on the Wageningen Campus, where Startlife and other tech-starters will also be located. The new site is next to the FrieslandCampina and Unilever buildings: precisely where we need to be.”

Plus Ultra II will provide a range of multidisciplinary project spaces where teams will work together. “If we need laboratories or other technological facilities, we can contact the Shared Research Facilities in Gelderland, or Wageningen University and Research, Radboud University, Radboudumc and imec," says the Director of Agrofood.

Business Community

The Province of Gelderland, which is providing €65 million support to the OnePlanet Research Center spread over eight years, wants to actively involve the business community and the education sector in this initiative, mirroring the objectives of the new research centre. "In order to develop economically viable innovations, it is important that we work together with industry, co-creating solutions for the future. For example, developing sensors that measure the shelf life of foodstuffs in real-time," says Luijendijk. " Foodvalley members based in the Netherlands and abroad are an important target group for us, with many companies that we believe have much to offer in these fields. A number of them visited us during the Foodvalley Tours in mid-October and are already enthusiastic about sharing and working together. More events are coming up; but we invite companies to approach us now with their questions around digital technology."

OnePlanet is a part of Foodvalley, the agrifood ecosystem in the Netherlands.

OnePlanet Research Center zoekt contact met Gelderse bedrijven

Op de Wageningse Campus is sinds een paar maanden OnePlanet Research Center gevestigd. Dit nieuwe onderzoekscentrum ontwikkelt high tech oplossingen die de kwaliteit van ons leven en onze levensomgeving verbeteren. Structurele samenwerking met (Gelderse) bedrijven staat hoog op de agenda, vertelt Liesbeth Luijendijk, Director Agrofood bij OnePlanet Research Center. Tijdens de Foodvalley-tour van afgelopen maand zijn de eerste bedrijven al op bezoek geweest.

Slimme innovaties

OnePlanet Research Center is een nieuw samenwerkingsverband van Wageningen Universiteit & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en imec, een Vlaams R&D-centrum voor nano- en digitale technologie. Experts in agri-, food- en health-technologie ontwikkelen hier slimme innovaties die ons helpen gezonder te eten en gezonder te leven, en om de hele agrofoodketen te verduurzamen met precisieproductie. Denk bijvoorbeeld aan een horloge waarmee je zonder prikken het suikergehalte in je bloed kunt bepalen of sensoren die al tijdens de productie van voedingsmiddelen kwaliteit meten.

“We zetten digitale technologie in om in 2050 de wereldbevolking gezond en duurzaam te kunnen voeden. Dat zijn hoge ambities, maar we starten niet bij nul,” vertelt Luijendijk, die namens Wageningen University & Research in het managementteam zit. “In Wageningen zijn we binnen agrifood al volop bezig met digitale technologie. Denk bijvoorbeeld aan robotisering, 3D-food printing, computer vision en datascience. In Nijmegen zijn op het gebied van gezondheid vergelijkbare ontwikkelingen gaande, met digitale tools om patiënten thuis te volgen en kunstmatige intelligentie. Met inzet van de hightech-kennis van imec kunnen we elkaar in dit nieuwe samenwerkingsverband versterken en grote stappen voorwaarts zetten.”

Consumentengedrag

Amper een half jaar na de oprichting van OnePlanet Research Center lopen er al een aantal projecten. Die gaan bijvoorbeeld over inslikbare sensoren die data verzamelen voor een persoonlijk voedingsadvies, methoden om fijnmazige metingen te doen voor het bepalen van de optimale hoeveelheid voeding voor gewassen, voedselketens die optimaal zijn afgestemd op de vraag om verspilling te voorkomen, en inzet van technologie in preventieve gezondheidsprogramma’s voor risicogroepen. Het initiatief gaat daarbij verder dan alleen technologie. “Inzicht in consumentengedrag is cruciaal. We willen innovaties bieden die echt impact hebben op maatschappelijke problemen als ongezonde voeding en voedselverspilling. Dat betekent dat we bij al onze projecten nadrukkelijk aandacht besteden aan de gebruikers. Kunnen zij de technologische hoogstandjes gemakkelijk toepassen en zien ze de meerwaarde ervan?”

Bedrijvigheid

OnePlanet Research Center krijgt een eigen plek in Wageningen en in Nijmegen. “Zo zijn we zichtbaar voor alle partijen waarmee we gaan samenwerken, zoals Gelderse bedrijven van MKB tot multinational en onderwijsinstellingen op MBO-, HBO- en academisch niveau. Begin volgend jaar vestigen we ons in de nieuwbouw van PlusUltra II op de Wageningse Campus, waar ook Startlife en andere tech-starters komen. Het pand komt naast dat van FrieslandCampina en Unilever. Daar vinden we precies de bedrijvigheid die we zoeken.

Er komen vooral ruimtes waar multidisciplinaire projectteams gaan samenwerken. Hebben we laboratoria of andere technologische faciliteiten nodig, dan kunnen we daarvoor terecht bij de Shared Research Facilities in Gelderland en bij Wageningen Universiteit en Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en imec,” aldus de Director Agrofood.

Bedrijfsleven

De Provincie Gelderland, die OnePlanet Research Center steunt met een bijdrage van 65 miljoen euro verdeeld over acht jaar, wil het Gelderse bedrijfsleven en onderwijs hier actief bij betrekken. Dat sluit aan bij de doelstellingen van het nieuwe onderzoekscentrum. “Om economisch haalbare innovaties te ontwikkelen, is het belangrijk dat we samen met bedrijven projecten uitvoeren, in co-creatie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van sensoren om de houdbaarheid van voedingsmiddelen te bepalen,” aldus Luijendijk. “Onder leden van Foodvalley, een belangrijke doelgroep voor ons, zijn veel bedrijven binnen en buiten Nederland die hierbij een rol kunnen spelen. Een aantal heeft ons bezocht tijdens de Foodvalley Tours half oktober en is alvast enthousiast. Er zijn nog meer evenementen in aantocht, en met vragen over digitale technologie kunnen bedrijven nu al bij ons terecht.”

OnePlanet maakt deel uit van Foodvalley, het agrifoodecosysteem in Nederland.

Confidental Infomation