Nutreco’s fonds voor alternatieve eiwitten gaat voor voedselzekerheid

Nutreco’s alternative protein fund eyes future food security

Feeding the world’s growing population will require alternative proteins as well as more sustainable animal agriculture – which is why Dutch animal nutrition and aquafeed firm Nutreco has set up a €20m fund for alternative protein start-ups.

Alternative proteins

The fund is intended for investment in three areas concerning alternative proteins: plant-based protein; fermentation and biotechnology involving yeast, bacteria or fungi; and cellular agriculture, meaning lab-grown meat, milk, egg and fish from stem cells. But the company is clear that sustainable animal agriculture will be a major part of the equation when it comes to food security too.

Sustainable farming

“We need to focus all our resources and technology on sustainable farming,” said Laurent Genet, Nutreco’s Chief Strategy Officer. “We cannot pretend that the food industry is on the right track to produce enough food in quantity and quality for ten billion people. The sustainability part is not negotiable.”

Nutreco is a particularly big player in aquafeed, feeding nearly one in three of the world’s salmon, and Genet notes that while alternative proteins will become an increasingly important part of a sustainable food supply, feeding fish and other animals can also be done sustainably, meaning that the environmental impact of any particular protein source is not clear cut. “We are supplying 100,000 tonnes of feed for salmon every year which is vegetarian,” he said. “Salmon feed on fish, but we use our knowledge about animal nutrition to feed healthy salmon based on plant sources.”

Attracting start-ups

The company’s fund aims to attract start-ups that have technological know-how and innovation that could also benefit Nutreco. “We don’t necessarily expect a return on investment but a return on innovation and sharing,” Genet said. “It has been moving very quickly and we already have a pipeline. We should be in position to materialise a few investments by the end of next year.”

While Nutreco’s involvement is focused on broadening its knowledge of protein-related technologies, other investors are more focused on the financial side, creating a mutually beneficial environment for everyone involved. “We are relevant for each other,” said Genet. “If you have around the table investors and people like us, we are technologically relevant so we can de-risk the company, and they can grow the company.”

Investing in the future

Nutreco remains an animal feed company at its core, but Genet said its main purpose is feeding people, albeit at one remove. “We are ready to invest in the future,” he said. “We are not worried about animal farming – it is here to stay – but it’s about using all the technology that will be relevant.”

Foodvalley Protein Plan(et) Summit: October 17, 2019

Want to find out more about investment in alternative proteins? Register here for the Foodvalley Protein Plan(et) Summit taking place in Wageningen on October 17, 2019.

Nutreco website

Willen we de groeiende wereldbevolking kunnen voeden, dan hebben we alternatieve eiwitten en een meer duurzame veeteelt nodig. Dier- en visvoederspecialist Nutreco heeft een fonds van €20 miljoen in het leven geroepen voor start-ups die plantaardige eiwitten op de markt willen brengen.

Plantaardige eiwitten

Het fonds van Nutreco is bedoeld voor investeringen nodig voor de ontwikkeling van plantaardige eiwitten, fermentatie en biotechnologie met gist, bacteriën of schimmels, en ‘cellulaire landbouw’: vlees, melk, ei en vis gemaakt uit stamcellen. Het bedrijf benadrukt tegelijkertijd dat ook duurzame veeteelt cruciaal is voor het realiseren van voedselzekerheid.

Focus op duurzaamheid

“We moeten al onze middelen en technologie richten op duurzame landbouw”, zegt Laurent Genet, Chief Strategy Officer bij Nutreco. “We kunnen niet doen alsof de voedingsmiddelenindustrie op de goede weg is met de productie van genoeg goed voedsel voor tien miljard mensen. Over duurzaamheid valt niet te onderhandelen.”

Nutreco is een grote speler in de productie van visvoer – het bedrijf voedt bijna een op de drie zalmen in de wereld. Hoewel alternatieve eiwitten steeds belangrijk gaan worden in de duurzame voedselvoorziening, kan ook het voeren van vis en andere dieren duurzaam gedaan worden, aldus Genet. Een en ander betekent ook dat op dit moment lastig te zeggen is wat de precieze milieu-impact van een bepaalde eiwitbron is. “We leveren elk jaar 100.000 ton plantaardig voeder voor zalm”, zegt hij. “Zalm voedt zich in het wild met vis, maar we gebruiken onze kennis over diervoeding om deze vis gezonde te voeden met plantaardige bronnen.”

Start-ups aantrekken

Het fonds van het bedrijf is bedoeld om startende ondernemingen aan te trekken met technologische know-how en innovaties waar ook Nutreco zijn voordeel mee kan doen. “We verwachten niet per se een rendement op investering, maar een rendement op innovatie en het delen van bijvoorbeeld kennis,” zei Genet. “De ontwikkelingen zijn snel gegaan en we hebben al een pijplijn. Tegen het einde van volgend jaar zijn we mogelijk al in de positie om enkele investeringen te materialiseren.”

Nutreco beoogt zijn kennis van eiwitgerelateerde technologieën te verbreden, waar andere investeerders meer gericht op de financiële kant. Zo ontstaat een omgeving waar alle betrokkenen baat bij hebben. “We zijn relevant voor elkaar”, zei Genet. “Wij zijn technologisch relevant en verlagen de risico’s voor het bedrijf, andere investeerders kunnen het laten groeien.”

Investeren in de toekomst

Nutreco blijft in de kern een diervoederbedrijf, maar uiteindelijk is het doel om mensen te voeden, benadrukt Genet. “We zijn klaar om in de toekomst te investeren. We maken ons geen zorgen over behoud van de dierhouderij – die gaat blijven – maar we moeten er wel voor zorgen dat we alle relevante technologie gebruiken voor een duurzame toekomst.”

Nutreco website

Foodvalley Protein Plan(et) Summit 17 oktober 2019

Meer weten over investeringen in alternatieve eiwitten? Registreer je dan voor de Foodvalley Protein Plan(et) Summit op 17 oktober 2019 in Wageningen.

Sign up

Laurent Genet, Nutreco’s Chief Strategy Officer, will be one of the speakers at the Foodvalley Protein Plan(et) Summit, October 17, 2019.

Protein Plan(et) Summit

Laurent Genet, Chief Strategy Officer bij Nutreco, is een van de sprekers op de Foodvalley Protein Plan(et) Summit op 17 oktober 2019 in Wageningen.

Confidental Infomation