NARO: “Exploring new research opportunities together”

“NARO is Japan’s National Agriculture and Food Research Organization, where we develop technologies that contribute to a sustainable food system. Our research covers all aspects of the food chain: from agricultural technologies (such as robots), breeding programs and food functional research, to creating new business models. This work is of fundamental importance, as we need to solve major issues, such as Japan’s ageing farmer population and climate change: every summer typhoons destroy our harvests.

The only way to solve major issues is global collaboration. That’s why we joined Foodvalley NL: the world famous agrifood ecosystem. We are very interested in creating partnerships with other members, especially research institutes and food companies in Europe. These are renowned for being at the cutting edge of (agri)food technologies and for their strong focus on sustainability. We have already set up a partnership with Wageningen University & Research and share office facilities in Wageningen.

We are looking forward to pooling the knowledge and technologies we have already developed; our robot rice planter and harvester for example. Or healthy, new products, such as the purple sweet potato beverage we developed with Yakult. Let’s explore new research opportunities together.”

Kazuhisa Goto
Administrator Research Management/NARO Liaison Scientist
www.naro.affrc.go.jp

 

Become a Foodvalley Member

NARO is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

NARO: “Samen kansen voor onderzoek verkennen”

“NARO - de nationale organisatie voor landbouw- en voedselonderzoek in Japan - ontwikkelt technologieën die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. Wij zijn actief in de hele voedselketen: van agrarische toepassingen als robots en veredelingsprogramma’s tot onderzoek naar de eigenschappen van voedingsmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe business-modellen. We hebben immers grote uitdagingen te overwinnen, zoals vergrijzing in de agrarische sector in Japan en klimaatverandering. Elke zomer verwoesten tyfoons onze oogsten.

Uitdagingen als deze vragen om wereldwijde samenwerking. Daarom zijn we lid geworden van Foodvalley NL: hét internationale agrifood ecosysteem. We zijn zeer geïnteresseerd in samenwerking met andere leden, vooral onderzoeksinstituten en voedingsmiddelenbedrijven in Europa. Die staan bekend om hun geavanceerde (agro)food technologieën en hun focus op duurzaamheid. We zijn al een samenwerking aangegaan met Wageningen University & Research en werken ook vanuit Wageningen.

We delen graag onze kennis en innovaties met andere leden. Zoals een robot die rijst kan planten en oogsten. Of een gezond drankje op basis van paarse zoete aardappel dat we samen met Yakult hebben ontwikkeld. Laten we samen nog meer kansen voor onderzoek verkennen!”

Kazuhisa Goto
Administrator Research Management/NARO Liaison Scientist
www.naro.affrc.go.jp

 

Word Foodvalley Member

NARO is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation