ME-AT: ''Alone you might go faster; together you'll go further''

"To make our meat substitute indistinguishable from real meat. That's our ambition as a start-up within Vion. Because the world population is growing and that requires more sustainably-produced alternative protein. In our factory, in Leeuwarden, we manufacture five products based mainly on soy, peas and wheat, and we are researching new raw materials such as field beans (Dutch grown) and mycoprotein (a fungal protein). We want to control our entire chain, from farm to fork, and are discussing this with various potential partners.

Contributing to the protein transition requires knowledge partners and cooperative effort; these are our reasons for joining Foodvalley and the Protein Cluster. Through this network we would like to get in contact with other innovative companies, and leading knowledge institutions such as Wageningen University & Research.

We are open to cooperation on various fronts, from raw material development and flavorings testing to cooperative production. Challenges such as clean label or shelf life extension without extra E-numbers, salt or acid are just some of the issues we are ready to discuss with you.”

Willem Cranenbroek
General Manager ME-AT
www.me-at.com

ME-AT: ''Alleen ga je sneller, samen kom je verder''

“Een vleesvervanger maken die niet te onderscheiden is van echt vlees, dat is onze ambitie als start-up binnen Vion. Want de wereldbevolking groeit en dat vraagt om meer duurzaam geproduceerde alternatieve eiwitten. Vanuit onze fabriek in Leeuwarden beginnen we met vijf producten op basis van (vooral) soja, erwten en tarwe. Maar we kijken ook naar de toepassing van nieuwe grondstoffen, zoals veldbonen (van Nederlandse bodem) en mycoproteïne (een schimmeleiwit). We willen de hele keten beheersen, van boer tot bord, en zijn hierover met diverse mogelijke partners in gesprek.

Bijdragen aan de eiwittransitie vraagt om kennis en samenwerkingspartners. Dé reden voor ons om lid te worden van Foodvalley en ons aan te sluiten bij The Protein Cluster. Via dit netwerk komen wij graag in contact met andere innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellingen zoals Wageningen University & Research.

We staan open voor samenwerking op allerlei fronten; van grondstofontwikkeling en het testen van aroma’s tot samenwerking op productieniveau. Denk aan het oplossen van vraagstukken rondom clean label. Hoe verleng je bijvoorbeeld de houdbaarheid van producten zonder extra E-nummers, zout of zuur toe te voegen? We gaan hierover graag het gesprek aan.”

Willem Cranenbroek
General Manager ME-AT
www.me-at.com

 

Confidental Infomation