Marjolein Brasz: new Managing Director Foodvalley NL

The Netherlands is incredibly well positioned to play an important role in the global transition to a sustainable food system. We have ample experience and knowledge, and an excellent reputation. As we are used to collaborating across sectors and value chains, our innovative power is immense. It is now imperative to put this collective power to use for the benefit of research and businesses and the acceleration of this transition. That's what Marjolein Brasz, the new Managing Director of Foodvalley NL, says.

"Independent organizations, such as Foodvalley NL, are crucial in transitions; they set the long term ambitions, define lines of action, develop impactful initiatives from a neutral stand and mobilize parties to work together", says Brasz. "I find the organization to be knowledgeable, energetic and very driven. I'm really proud to be part, and to be working at this organization, in this ecosystem."

Edith Schippers, Chairman of the Board of Foodvalley NL, is delighted with the arrival of Brasz as Managing Director: "With Marjolein we are getting a strong personality with drive and relevant experience. She is the right match for our growth ambitions and our national and international focus. Marjolein has a clear vision, inspires people and focuses on cooperation."

Marjolein Brasz

marjolein-brasz-foodvalley

Marjolein Brasz graduated in business from Erasmus University (Rotterdam) in 2000. She has held various business development and management positions with product, process and/or system innovation as a common thread. She often worked in dynamic environments where change was necessary. Experienced in the field of transitions, ecosystem innovation and public-private partnerships. For the Amsterdam Economic Board, jointly with former Dutch Minister Jacqueline Cramer, Brasz developed a large-scale circular transition program for the Amsterdam Metropolitan Area. Marjolein will succeed Roger van Hoesel on 1 August 2020.

Foodvalley

The Foodvalley ecosystem, created by Foodvalley NL in Wageningen, accelerates innovation and business growth by linking companies, from start-up to multinational, to the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners. Economically driven and steered by demand from the business community, four innovation themes will be central in the coming years: Circular Agriculture, Food & Health, Protein Transition, and Smart & Digital Technology. These themes are also part of the Foodvalley 2030 program.

Marjolein Brasz: nieuwe directeur Foodvalley NL

Nederland is fantastisch voorgesorteerd om wereldwijd bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. We hebben veel ervaring, kennis en een goede reputatie. En omdat we in ons land bij uitstek in staat zijn om over sectoren en waardeketens heen te werken is onze innovatieve slagkracht enorm. Het is nu zaak deze collectieve kracht in te zetten met en voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, en daarmee de transitie in een stroomversnelling te brengen. Dat zegt Marjolein Brasz, de nieuwe directeur van Foodvalley NL.

“Onafhankelijke organisaties zoals FoodValley NL zijn cruciaal in transities; ze zetten de gezamenlijke ambitie neer, definiëren actielijnen, starten impactvolle initiatieven en mobiliseren partijen om hier samen aan te werken”, zegt Brasz. “De organisatie die ik aantref, is kundig, energiek en zeer gedreven. Ik ben echt enorm trots en blij dat ik met deze organisatie, in dit ecosysteem aan de slag kan.”

Edith Schippers, bestuursvoorzitter van Foodvalley NL, is verheugd met de komst van Brasz als directeur: “Met Marjolein hebben we een sterke persoonlijkheid, drive en relevante ervaring binnengehaald. De juiste match voor onze ambitieuze groeiambities, en nationale én internationale focus. Marjolein heeft een heldere visie, inspireert mensen en legt de nadruk op samenwerking.”

Marjolein Brasz

marjolein-brasz-foodvalley

Marjolein Brasz studeerde in 2000 af als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze vervulde verschillende business development- en managementfuncties met als rode draad product-, proces- en/of systeeminnovatie en werkte vaak in dynamische omgevingen waar verandering noodzakelijk was. Ze heeft ervaring op het gebied van transities, ecosysteem innovatie, en publiek-private partnerships. Brasz ontwikkelde samen met voormalig minister Jacqueline Cramer vanuit de Amsterdam Economic Board een grootschalig circulair transitie programma voor de Metropool Regio Amsterdam. Marjolein volgt per 1 augustus 2020 Roger van Hoesel op.

Foodvalley

Het Foodvalley ecosysteem met Foodvalley NL in Wageningen, versnelt innovatie en groei van bedrijven door ondernemingen, van start-up tot en met multinational, te koppelen aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners. Economisch gedreven en vraag gestuurd vanuit het bedrijfsleven staan de komende jaren vier innovatiethema’s centraal: Circulaire Landbouw, Voeding & Gezondheid, Eiwittransitie, en Slimme & Digitale Technologie. Deze thema’s zijn ook benoemd in het Foodvalley 2030 programma.

Confidental Infomation