MaGie Creations: “Foodvalley NL acts as a sounding board for us”

Power flour. That's what we call the flour that we make at MaGie Creations from brewer's grains, a by-product of beer breweries. It is a sustainable, fiber- and protein-rich alternative to wheat flour in products such as bread, pasta, vegetarian burgers and muesli bars.

The idea arose three years ago, when the municipality of The Hague asked me if I wanted to develop a circular business case for brewer's grain. It was very interesting, but I immediately realized: this requires a national approach.

I started working out the entire chain, from raw material to supermarket, and through the foundation Samen tegen Voedselverspilling (Together against Food Waste) I started working together with product and process developers from Wageningen University & Research. We are now generating volume for the market and are working on our own products: brewnies – brownies with brewer's grains – and the brewbar, a cereal bar. Within two years, there should be a demo factory that can process 10 kilotons of brewer's grain per year.

Brewer's grains are mainly known as animal feed, and not yet as an ingredient for foodstuffs. Therefore, we need to initiate an awareness-raising process. The fact that we have been a member of Foodvalley NL since December 2020 will certainly help us with this. Through them we come into contact with potential customers and we can present ourselves to an international audience. Foodvalley NL also acts as a sounding board. That is invaluable to us as an ambitious start-up.”

Madeleine Gielens, founder MaGie Creations
www.magiecreations.com

Become a Foodvalley Member

MaGie Creations is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

MaGie Creations: “Foodvalley NL fungeert voor ons als klankbord”

Power flour. Zo noemen we het meel dat we bij MaGie Creations maken uit bierbostel: een bijproduct van bierbrouwerijen. Het is een duurzaam, vezel- en eiwitrijk alternatief voor tarwebloem in producten als brood, pasta, vegetarische burgers en mueslirepen.

Het idee ontstond drie jaar geleden, toen de gemeente Den Haag me vroeg of ik een circulaire business-case wilde uitwerken voor bierbostel. Super interessant. Maar ik dacht meteen: hiervoor is een landelijke aanpak nodig.

Ik ben de hele keten, van grondstof tot supermarkt, gaan uitwerken, en via de stichting Samen tegen Voedselverspilling gaan samenwerken met product- en procesontwikkelaars van Wageningen University & Research. We generen nu volume voor de markt en werken aan onze eigen producten: brewnies - brownies met bierbostel - en de brewbar, een granenreep. Binnen twee jaar moet er een demo-fabriek staan die 10 kiloton bierbostel per jaar kan verwerken.

Bierbostel is vooral bekend als diervoeder, nog niet als ingrediënt voor voedingsmiddelen. We moeten dus een bewustwordingsproces op gang brengen. Dat we sinds december 2020 lid zijn van Foodvalley NL gaat ons hierbij zeker helpen. Via hen komen we in contact met potentiële afnemers en kunnen we ons presenteren aan een internationaal publiek. Foodvalley NL fungeert ook als klankbord. Dat is voor ons als ambitieuze start-up goud waard.”

Madeleine Gielens, oprichter MaGie Creations
www.magiecreations.com

Word Foodvalley Member

MaGie Creations is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation