Launch Foodvalley Protein Facility Map The Netherlands

Companies looking for facilities to test and scale up innovative ingredients, semi-finished products or end products containing plant based proteins can now use the Foodvalley Protein Facility Map. The map was launched on 9 January during the Foodvalley networking event in Wageningen.

Scaling up is crucial

The Protein Cluster, a Foodvalley NL platform, took the initiative to organize this overview, prompted by questions from companies responding to the increasing need for variations on meat, fish or dairy. Jeroen Willemsen, Program Manager of The Protein Cluster: “Testing and scaling up are crucial steps towards the successful marketing of innovative concepts. Many companies do not have specialized, often expensive, facilities or the experts to operate them. We offer this service, to young companies of course, but certainly also to corporates.”

Chain-wide

The map shows the locations of facilities that can be used throughout the entire chain, from small-scale testing to industrial production. From equipment for milling and fractionating legumes, and reprocessing of protein from moisture-rich sources, to companies specializing in extrusion, texturing or making ready-made meat and fish substitutes or vegetable variations on dairy products.

Tolling and Sharing

Companies that produce for third parties (tolling) and also those that offer test/production facilities with greater freedom for the users to run their own tests (sharing) are included. Relevant core information is visible per provider. For example, whether allergens are used, what certification the location has, whether products are food-grade and an indication of the test/production scales.

The Netherlands

At this moment about 25 companies, all located in the Netherlands, are shown on the map. If a required facility is not on the map, or if further support is required, experts can be deployed via Foodvalley NL or via our international network. Parties, with relevant facilities, who would like to be visible on the map can register via facilities@foodvalley.nl. Currently, there is no charge for registration.

The Protein Cluster

The Protein Cluster, founded in 2017 by Foodvalley NL, Oost NL and the provinces of Gelderland and Overijssel, helps companies from the Netherlands and abroad to accelerate the introduction of innovative concepts, partly or entirely vegetable-based, to the market. The platform currently has 41 members; a mix of innovative start-ups, SMEs and corporates. Membership of The Protein Cluster is dependent on first being a member of Foodvalley NL.

Foodvalley

Foodvalley is the knowledge-intensive agrifood ecosystem of the Netherlands, within which many companies – from startups to multinationals and knowledge institutions – work together on innovative solutions, healthy food and sustainable production. Foodvalley NL accelerates business  innovation by connecting companies with knowledge institutions, government and academia in the Netherlands and abroad.

More information

Foodvalley Protein Facility Map

Plantaardige eiwitfaciliteiten in kaart gebracht

Bedrijven die zoeken naar faciliteiten voor het testen en opschalen van innovatieve ingrediënten, halffabrikaten of eindproducten met plantaardige eiwitten, kunnen vanaf heden gebruik maken van de Foodvalley Protein Facility Map. De kaart werd op 9 januari gelanceerd tijdens de Foodvalley Relatiebijeenkomst in Wageningen.

Opschaling cruciaal

The Protein Cluster, een platform van Foodvalley NL, nam het initiatief voor dit overzicht, ingegeven door de vragen van bedrijven die inspelen op de toenemende behoefte aan variaties op vlees, vis of zuivel. Jeroen Willemsen, programmamanager van The Protein Cluster: “Testen en opschalen is een cruciale stap naar succesvolle vermarkting van innovatieve concepten. Vaak bezitten bedrijven zelf niet over specialistische, dure faciliteiten of experts om deze te bedienen. Voor hen, jonge bedrijven maar zeker ook corporates, bieden we deze service aan.”

Ketenbreed

Op de kaart staan partijen met faciliteiten inzetbaar over de hele keten, voor kleinschalige testen tot industriële productie. Van apparatuur voor het vermalen en fractioneren van peulvruchten, de opwerking van eiwit uit vochtrijke bronnen, tot bedrijven gespecialiseerd in extrusie, texturering of het maken van kant-en-klare vlees- en visvervangers of plantaardige variaties op zuivel.

Tolling en Sharing

Zowel bedrijven die produceren voor derden (tolling) als die testfaciliteiten aanbieden waarop met meer vrijheid zelf mag worden getest/geproduceerd (sharing) zijn opgenomen. Per aanbieder is relevante kerninformatie zichtbaar. Bijvoorbeeld of er wordt gewerkt met allergenen, welke certificaten de locatie bezit, of producten food-grade zijn en een indicatie van de test/productieschaal.

Nederland

Op dit moment zijn circa 25 bedrijven vermeld op de kaart, gesitueerd in Nederland. Staat een benodigde faciliteit niet op de kaart of is verdere ondersteuning nodig, dan zijn experts via Foodvalley NL inzetbaar en kan ook het internationale netwerk worden aangeboord. Partijen met relevante faciliteiten die ook op de kaart zichtbaar willen zijn, kunnen zich melden via facilities@foodvalley.nl. Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan plaatsing.

The Protein Cluster

The Protein Cluster, opgericht in 2017 opgericht door Foodvalley NL, en de provincies Gelderland en Overijssel, helpt bedrijven uit binnen- en buitenland bij het versneld naar de markt brengen van innovatieve concepten, deels of geheel plantaardig. Het platform telt inmiddels 41 leden, een mix van innovatieve start-ups, ondernemingen uit midden- en kleinbedrijf segment en corporates. Lidmaatschap van The Protein Cluster is gekoppeld aan dat van Foodvalley NL.

Foodvalley

Foodvalley is het kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland waar vele bedrijven van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen samen werken aan innovatieve oplossingen, gezonde voeding en duurzame productie. Foodvalley NL versnelt innovatie door bedrijven met kennisinstellingen, overheid en onderwijs binnen en buiten Nederland met elkaar te verbinden.

Meer informatie

Foodvalley Protein Facility Map

Confidental Infomation