Kubota Innovation Center Europe: "We aim for open innovation throughout the food chain"

“From tractors to harvesters and robotics: at Kubota we develop and produce all kinds of innovative agricultural machines. Through our subsidiary, Kverneland Group, we have already enjoyed a long-term cooperative relationship with Wageningen University & Research, and now also as Kubota. We participate together in several major research projects in Europe. This was reason enough to open an office in Wageningen in August 2020, coincidentally in the same building as Foodvalley NL.

In our view, collaboration and sharing knowledge are crucial to arriving at innovative solutions in agriculture. And that is exactly what Foodvalley NL is all about. Membership allows us to take a broader view of the value chain, and to identify trends and opportunities – both in circular agriculture and within the themes of the Protein Shift and Food & Health. Moreover, many young companies can be found in the Foodvalley ecosystem, which ties in nicely with our plans to invest more in innovative start-ups and scale-ups.

In 2021 we hope to gain several new partners, both technology suppliers and buyers in retail and logistics. I am already looking forward to the next Foodvalley meeting.”

Peter van der Vlugt, General Manager of the Kubota Innovation Center Europe
www.kubota.com

Become a Foodvalley Member

Kubota is a Foodvalley Member. Also interested? All organizations, from start-up to multinational, are welcome to become members. Are you ready to be an innovator within the Foodvalley ecosystem, forging new partnerships? Join us!

Kubota Innovation Center Europe: “We gaan voor open innovatie in de hele voedselketen”

“Van tractoren tot oogstmachines en robotica: bij Kubota ontwikkelen en produceren we allerlei innovatieve landbouwmachines. Via onze dochteronderneming Kverneland Group onderhielden we al een langdurige samenwerkingsrelatie met Wageningen University & Research, en nu dus ook als Kubota. We nemen samen deel aan verschillende grote onderzoeksprojecten in Europa. Reden om in augustus 2020 een kantoor te openen in Wageningen, toevallig in hetzelfde gebouw als Foodvalley NL.

Samenwerking en kennis delen zijn volgens ons cruciaal om te komen tot innovatieve oplossingen in de landbouw. En dat is precies waar het bij Foodvalley NL om draait. Het lidmaatschap stelt ons in staat om breder te kijken in de waardeketen, en trends en kansen te signaleren - zowel in de circulaire landbouw, als binnen de thema’s eiwittransitie en voeding & gezondheid. In het Foodvalley ecosysteem zijn bovendien veel jonge bedrijven te vinden en dat sluit mooi aan bij onze plannen om meer te investeren in innovatieve start-ups en scale-ups.

Als het aan ons ligt, hebben we er over een jaar meerdere partners bij, zowel technologieaanbieders als afnemers in retail en logistiek. Ik kijk nu al uit naar de volgende Foodvalley bijeenkomst.”

Peter van der Vlugt, General Manager van het Kubota Innovation Center Europe
www.kubota.com

Word Foodvalley Member

Kubota is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation