Japanese company Kubota establishes office on Wageningen Campus

The Japanese company Kubota starts in September with a tighter collaboration with Agrosystems Research of the Plant Science group, while awaiting the establishment of an own satellite office at Wageningen Campus for the Kubota Innovation Center Europe.

Kubota develops and manufactures innovative applications and products such as Agricultural Equipment (tractors, implements, utility vehicles etc), Construction equipment, Engines, Water management products and robotics.

Collaboration

Wageningen University & Research (WUR) and Kubota already collaborate closely in several Dutch Topsector and European research projects. It is the intention to further strengthen this collaboration in the area of Smart Agriculture. The newly to be established Innovation office of Kubota  will research new innovative ideas and technologies for future products and services in the areas of Digitalization, IoT, AI and Robotics. In 2020 Kubota will open the satellite office in the Plus Ultra II building, which is under construction now on campus.

Japanse onderneming Kubota vestigt kantoor op Wageningen Campus

​Het Japanse bedrijf Kubota start deze maand met een nauwe samenwerking met Agrosystems Research van de Plant Science-groep. Dit in afwachting van de oprichting van een eigen satellietkantoor op Wageningen Campus voor het Kubota Innovation Center Europe.

Kubota ontwikkelt en produceert innovatieve toepassingen en producten zoals landbouwapparatuur (tractoren, werktuigen, bedrijfsvoertuigen etc.) maar ook bouwmachines, motoren, waterbeheerproducten en robotica.

 

Samenwerking

Wageningen University & Research (WUR) en Kubota werken al nauw samen in verschillende projecten binnen de Nederlandse Topsector en Europese onderzoek. Het is de bedoeling om deze samenwerking op het gebied van Smart Agriculture verder te versterken. Het nieuw op te richten Innovatiekantoor van Kubota zal onderzoek doen naar nieuwe innovatieve ideeën en technologieën voor toekomstige producten en diensten op het gebied van digitalisering, IoT, AI en robotica. In 2020 opent Kubota het satellietkantoor in het nu in aanbouw zijnde Plus Ultra II-gebouw.

Confidental Infomation