Innovation Scan Protein Shift: Netherlands and Singapore can strengthen each other

The market for sustainable proteins is growing rapidly, in both the Netherlands and Singapore, creating significant collaboration opportunities for entrepreneurs. A recent innovation scan, by Foodvalley NL and Enterprise Singapore (the key government agency developing Singapore as a startup hub) absolutely confirms this. The scan-report was presented during the Foodvalley Summit Protein Shift, on October 13, 2020.

"The Netherlands and Singapore are international leaders in R&D and knowledge-intensive systems, and there are many innovative players in the sustainable proteins market," says Miranda van Dijck, Foodvalley Innovation Analyst closely involved in the innovation scan. “This makes them interesting dialogue partners.”

Collaboration

According to Van Dijck, there are plenty of opportunities for cooperation between the two countries. "Think of the development of new production processes and technologies, but also co-branding and co-manufacturing," she illustrates.

Some parties in the Netherlands and Singapore are already working together. Singapore start-up Shiok Meats, which cultures shrimp meat, recently received a total of US$12.6 million through the Dutch investment fund Aqua-Spark and SEEDS Capital, Enterprise Singapore's investment arm.

Deeper understanding

Through this innovation scan, Foodvalley NL and Enterprise Singapore aim to develop a deeper mutual understanding of each other’s ecosystems, identify market opportunities, and catalyze further exchanges and innovation partnerships between Dutch and Singapore institutions and businesses.

Growth market

In both Singapore and the Netherlands, the market for sustainable proteins is growing, mainly driven by sustainability and health concerns. "Developments are particularly rapid in the meat substitutes category," says Van Dijck. Vegetable snacks and ready meals are also on the rise in both countries, but especially in Singapore.

Alternative protein sources

The report highlights several companies extracting proteins from alternative sources such as algae, insects and residual flows (e.g. okara, from soy and tofu production), as well as applications based on cell cultures (cultured meat) and fermentation technologies.

Ecosystem

The report also provides an overview of the key players in the ecosystem - the incubators, accelerators and investors, who are supporting the growth of innovative startups in the alternative protein space. In addition, it lists shared facilities - from pilot to industrial scale - for both countries. "This will help companies, who want to scale-up production of alternative protein ingredients and end-products, to identify relevant infrastructure support without the need for heavy setup costs during the initial phases," says Van Dijck.

 

Free download

Members of Foodvalley will receive a link to a free download of the report.

Foodvalley membership

Foodvalley member companies have access to the best knowledge, knowledge suppliers, partners and a large (inter)national business network to accelerate innovation and growth. More information about the Foodvalley Membership.

Related articles

Innovation scan of the Netherlands and New Zealand: market for sustainable protein still growing

Innovatiescan Eiwittransitie: Nederland en Singapore kunnen elkaar versterken

De markt voor duurzame eiwitten is in zowel Nederland als Singapore hard aan het groeien en er zijn voor ondernemers volop samenwerkingsmogelijkheden. Dat blijkt uit een innovatiescan door Foodvalley NL en Enterprise Singapore, een belangrijke overheidsorganisatie betrokken bij de ontwikkeling van Singapore tot innovation-hub. Het rapport werd gepresenteerd tijdens de Foodvalley Summit Eiwittransitie, op 13 oktober 2020.

“Nederland en Singapore lopen internationaal voorop in R&D en kennisintensieve systemen, en er zijn veel innovatieve spelers op de markt voor duurzame eiwitten,” zegt Miranda van Dijck, als innovatieanalist nauw betrokken bij de innovatiescan. “Daardoor zijn ze interessante gesprekspartners voor elkaar.”

Samenwerking

Volgens Van Dijck liggen er volop kansen voor samenwerking tussen de twee landen. “Denk aan de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen en technologieën, maar ook aan co-branding en -manufacturing,” illustreert ze.

Sommige partijen in Nederland en Singapore werken nu al met elkaar samen. Illustratief is de Singaporese start-up Shiok Meats, die garnalenvlees kweekt. Het bedrijf ontving onlangs in totaal 12,6 miljoen Amerikaanse dollar via het Nederlandse investeringsfonds Aqua-Spark en SEEDS Capital, de investeringsmaatschappij van Enterprise Singapore.

Groeiende markt

In zowel Singapore als Nederland is de markt voor plantaardig aan het groeien. “Vooral in de categorie vleesvervangers gaan de ontwikkelingen snel,” zegt Van Dijck. Ook plantaardige snacks en kant-en-klaarmaaltijden zijn in beide landen, vooral Singapore, aan een opmars bezig.

Meer inzicht

Foodvalley NL en Singapore Enterprise willen via de innovatiescan meer inzicht krijgen in elkaars innovatie-ecosystemen, marktkansen identificeren, en kennisuitwisseling en samenwerking tussen Nederlandse en Singaporese instituten en bedrijven in een stroomversnelling brengen.

Alternatieve eiwitbronnen

Het rapport belicht verschillende bedrijven die eiwitten halen uit alternatieve bronnen. Denk aan algen, insecten en reststromen (bijvoorbeeld okara, afkomstig van de soja- en tofuproductie), maar ook aan toepassingen op basis van celculturen (kweekvlees) en fermentatietechnologieën.

Ecosysteem

Het rapport geeft ook een overzicht van belangrijke partijen in het ecosysteem - incubators, accelerators en investeerders die de groei van innovatieve start-ups op het gebied van duurzame eiwitten ondersteunen. Daarnaast zet het voor beide landen gedeelde faciliteiten - van pilot- tot industriële schaal - op een rijtje. “Met een overzicht van relevante infrastructuur waarvoor geen grote startinvesteringen nodig zijn helpen we bedrijven die de productie van duurzame eiwitingrediënten willen opschalen een eind op weg,” aldus Van Dijck.

 

Gratis downloaden

Leden van Foodvalley ontvangen een link waarmee ze het rapport gratis kunnen downloaden.

Foodvalley-lidmaatschap

Bedrijven die lid zijn van Foodvalley hebben toegang tot de beste kennis, kennisleveranciers, partners en een groot (inter)nationaal bedrijvennetwerk om innovatie en groei te versnellen. Meer informatie over het Foodvalley lidmaatschap.

Gerelateerde artikelen

Innovatiescan Nederland en Nieuw-Zeeland: markt voor duurzaam eiwit groeit

Confidental Infomation