Innovation scan of the Netherlands and New Zealand: market for sustainable protein still growing

The market for sustainable protein is growing rapidly, in the Netherlands but also on the other side of the world. This important conclusion is drawn from an innovation scan by Foodvalley NL and its New Zealand counterpart FoodHQ. The report contains an overview of innovation, of research and of investment in sustainable proteins, for both countries. Members of Foodvalley can download the report for free.

From legumes to insects

"Both in the Netherlands and New Zealand the field is growing rapidly," says Miranda van Dijck, one of the innovation analysts in the scan team. "Not only is there significant activity around plant sources such as legumes and seaweed, much is happening in the fields of yeasts, cultured meat and insects."

Supporting each other

The agrifood sectors in the Netherlands and New Zealand are already supporting each other in many ways. An example is the cooperation between Kiwi Quinoa (NZ) and The Quinoa Company (NL). Kiwi Quinoa used varieties developed by The Quinoa Company to introduce the crop into New Zealand.

Sharing knowledge

The report, entitled Protein Transition Innovation Scan - Innovation, Investment and Research that is enabling the Protein Transition in New Zealand and the Netherlands, is the first outcome of a structural collaboration between Foodvalley and FoodHQ. The starting point is to share knowledge with the aim of accelerating sustainable innovation in agrifood.

 

Free download

Foodvalley Members receive a link to a free download of the report.

Foodvalley Membership

The Foodvalley Members have access to the best resources across a wide scope of industries and disciplines, to potential investors and partnerships via the global network and worldwide exposure. By being a Foodvalley Member, companies accelerate innovation and business development. More information about the Foodvalley Membership.

Related articles

Foodvalley and FoodHQ from New Zealand begin strategic cooperation

Innovatiescan Nederland en Nieuw-Zeeland: markt voor duurzaam eiwit groeit

De markt voor duurzaam eiwit groeit razendsnel, zowel in Nederland als aan de andere kant van de wereld. Dat blijkt uit een innovatiescan door Foodvalley NL en haar Nieuw-Zeelandse tegenhanger FoodHQ. Het rapport geeft voor de twee landen een overzicht van innovaties, onderzoek en investeringen in duurzame eiwitten. Leden van Foodvalley kunnen het rapport gratis downloaden.

Van peulvruchten tot insecten

“Zowel in Nederland als Nieuw-Zeeland groeit het veld razendsnel”, zegt Miranda van Dijck, als innovatie analist nauw betrokken bij de scan. “Niet alleen als het gaat om plantaardige bronnen als peulvruchten en zeewier gebeurt er veel, ook op het gebied van gisten, kweekvlees en insecten zijn er volop ontwikkelingen.”

Elkaar versterken

De agrifoodsector in Nederland en Nieuw-Zeeland kunnen elkaar op veel punten versterken. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Kiwi Quinoa uit Nieuw-Zeeland en The Quinoa Company uit Nederland. Kiwi Quinoa gebruikt hierbij rassen ontwikkeld door The Quinoa Company voor de introductie van het gewas in eigen land.

Kennis delen

Het Engelstalige rapport, met de titel Protein Transition Innovation Scan - Innovation, Investment and Research that is enabling the Protein Transition in New Zealand and the Netherlands is de eerste uitkomst van een structurele samenwerking tussen Foodvalley en FoodHQ. Vertrekpunt is het delen van kennis en daarmee het versnellen van duurzame innovatie in agrifood.

 

Gratis downloaden

Leden van Foodvalley ontvangen een link waarmee ze het rapport gratis kunnen downloaden.

Foodvalley lidmaatschap

Bedrijven die lid zijn van Foodvalley hebben toegang tot de beste kennis, en kennisleveranciers, partners en een groot (inter)nationaal bedrijvennetwerk om innovatie en groei te versnellen. Meer informatie over het lidmaatschap.

Gerelateerde artikelen

Foodvalley NL en FoodHQ in Nieuw Zeeland starten strategische samenwerking.

Confidental Infomation