In Ovo: “Through Foodvalley we come into contact with large companies abroad”

“As biology students, we immersed ourselves in science-based business. We had discussions with all kinds of parties, looking for a problem for which we could come up with a solution. We found what we were looking for at a nearby chicken farm, where a farmer had issues with killing day-old cockerels.

We developed a high-tech method with which the sex of chickens in the egg can be determined quickly and reliably. We are responding to the upcoming ban on killing day-old chicks, such as the one in Germany that takes effect in 2022.

With this innovation, we won the Foodvalley Champions award in the Circular Agrifood category in October 2020. According to the jury, the method has a major social impact. The award comes at just the right time for us: we have recently entered the market and want to scale up. The recognition we have received also helps us to publicize our other innovations: an early-feeding system for chicks and a method to monitor the hatching process.

The ecosystem that we are part of through Foodvalley will certainly help us with this. This makes it easier for us to come into contact with machine suppliers, chicken hatcheries and other large companies in the world where we would like to be on the radar. It also connects us with knowledge institutions such as Wageningen University & Research, with which we now collaborate.”

Wouter Bruins, co-founder In Ovo
www.inovo.nl

Become a Foodvalley Member

In Ovo is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

In Ovo: “We komen via Foodvalley in contact met grote bedrijven in het buitenland”

“Als biologiestudenten verdiepten we ons in science-based business. We gingen met allerlei partijen in gesprek, op zoek naar een probleem waarvoor we een oplossing konden bedenken. Dat vonden we bij een kippenboer hier in de buurt, die in zijn maag zat met het doden van eendagshaantjes.

We ontwikkelden een high-tech methode waarmee het geslacht van kippen in het ei snel en betrouwbaar te bepalen is. Hierbij spelen we in op het aankomende verbod op het doden van eendagshaantjes in onder meer Duitsland in 2022.

We hebben met deze innovatie in oktober 2020 de Foodvalley Champions in de categorie Circulaire Agrifood gewonnen. Volgens de jury heeft de methode een grote maatschappelijke impact. De onderscheiding komt voor ons precies op het goede moment: we zijn sinds kort op de markt en willen opschalen. De erkenning die we gekregen hebben, helpt ons ook bekendheid te geven aan onze andere innovaties: een early feeding-systeem voor kuikens, en een methode om het broedproces te monitoren.

Het ecosysteem waar we via Foodvalley deel van uitmaken gaat ons hierbij zeker helpen. We komen zo gemakkelijker in contact met machineleveranciers, kippenbroederijen en andere grote bedrijven in de wereld waarbij we graag op de radar staan. Maar ook met kennisinstellingen als Wageningen University & Research, waar we inmiddels mee samenwerken.”

Wouter Bruins, medeoprichter In Ovo
www.inovo.nl

Word Foodvalley Member

In Ovo is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation