HealthyProteins: “Together we can have a huge impact”

“HealthyProteins’ mission is to sustainably bring together plant-based and organic ingredients to meet the increasing global demand for natural and environmentally friendly raw materials. We supply (combinations of) sustainably produced, high-quality plant-based proteins to manufacturers of food products for infants, athletes, the elderly and other special target groups. These proteins come from a wide range of sources, both common and uncommon, from (organic) almonds to broad beans, mung beans and buckwheat.

We came into contact with Foodvalley NL through our partner NIZO food research. From the first introductory meeting, we knew we wanted to become a member, as we felt so much enthusiasm and positive energy. Just like the team behind Foodvalley NL, we like to connect parties. This is crucial for success in an emerging sector like ours. Only by working together can you match supply and demand and avoid sudden price changes. Working together also helps build stronger brands.

We are happy to be an ambassador for Foodvalley and want to involve various companies in the ecosystem. But we also like to enter into new relationships ourselves, for example with suppliers who want to develop a niche market for a special protein. The momentum for growth in plant-based products is there. Together we can have a huge impact.”

Arnauld van Hees and Geannys Gonzalez, founders of HealthyProteins
www.healthyproteins.nl

Become a Foodvalley Member

HealthyProteins is a Foodvalley Member. Also interested? All organizations, from start-up to multinational, are welcome to become members. Are you ready to be an innovator within the Foodvalley ecosystem, forging new partnerships? Join us!

HealthyProteins: “Samen kunnen we een enorme impact generen”

“Plantaardige en biologische ingrediënten op een duurzame manier samen brengen en daarmee voldoen aan de toenemende vraag naar natuurlijke en milieuvriendelijke grondstoffen rond de wereld. Dat is de missie van HealthyProteins. We leveren (combinaties van) duurzaam geproduceerde, hoogwaardige plantaardige eiwitten aan fabrikanten van voedingsmiddelen voor zuigelingen, sporters, ouderen en andere speciale doelgroepen; eiwitten uit een breed palet aan gangbare en minder gangbare bronnen, van (biologische) amandelen tot fababonen, mungbonen en boekweit.

Via onze partner NIZO food research zijn we in contact gekomen met Foodvalley NL. Al bij het kennismakingsgesprek wisten we dat we lid wilden worden, zoveel enthousiasme en positieve energie voelden we. Net als het team achter Foodvalley NL verbinden we graag partijen met elkaar. Zeker in een opkomende sector als die van ons is dat cruciaal voor succes. Alleen als je samenwerkt, kun je vraag en aanbod op elkaar afstemmen en plotselinge prijsstijgingen en -dalingen voorkomen. Gezamenlijk optrekken helpt je ook om sterke merken te bouwen.

We treden graag op als ambassadeur van Foodvalley en willen verschillende bedrijven bij het ecosysteem betrekken. Maar we gaan zelf ook graag nieuwe relaties aan, bijvoorbeeld met toeleveranciers die een nichemarkt willen ontwikkelen voor een speciaal eiwit. Het momentum voor de groei in plantaardig is daar. Samen kunnen we een enorme impact genereren.”

Arnauld van Hees en Geannys Gonzalez, oprichters van HealthyProteins
www.healthyproteins.nl

Word Foodvalley Member

HealthyProteins is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation