Growingdale: Catalyzing growth biotically

“That's Growingdale's mission. We help companies to cultivate strong brands around healthy, sustainable and socially-responsible products. In doing so, we apply the laws of growth from natural ecosystems. Just as organisms influence each other, there is an ongoing and mutual interaction between a company and its stakeholders; this relationship must be nurtured or it will die.

In recent years, our main focus has been on the branding of innovations, which are plentiful in the agrifood sector; an excellent reason for us to join Foodvalley NL, early in 2020. Our sister company, Innogusto, already had positive experiences via its membership. We were soon meeting new business partners and were able to present ourselves at the, well-attended, FV Protein Summit.

We are not in this only for what we can get, but for what we can offer. We want to share our insights about the (consumer) market with other members, for example through free mini-seminars on biotic brand cultivation. We hope and expect that participants will come away energized and inspired".

Mattèo Piano
CEO Growingdale
www.growingdale.com

 

BECOME A FOODVALLEY MEMBER

Interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

Growingdale: Catalyzing growth in a biotic way

Dat is de missie van Growingdale, lid van Foodvalley. We helpen bedrijven bij het cultiveren van sterke merken voor gezonde, duurzame en maatschappelijk verantwoorde producten. Daarbij passen we de wetmatigheden toe van de groei in natuurlijke ecosystemen. Zoals organismen elkaar beïnvloeden, zo is er ook een voortdurende wisselwerking tussen een bedrijf en zijn stakeholders; deze relatie moet gevoed worden, anders sterft ze uit.

De laatste jaren richten we ons vooral op de branding van innovaties, en die zijn er volop in de agrifoodsector. Reden voor ons om begin 2020 lid te worden van Foodvalley NL. Vanuit ons andere bedrijf Innogusto hebben we hier al positieve ervaringen mee. Zo hebben we nieuwe zakenpartners leren kennen en mochten ons voorstellen op de drukbezochte Foodvalley Protein Summit.

We komen niet alleen om te halen, maar ook om te geven. We willen onze inzichten over de (consumenten)markt delen met andere leden, bijvoorbeeld via gratis mini-seminars over biotic brand cultivation. We verwachten dat dit deelnemers veel energie en inspiratie gaat opleveren.”

Mattèo Piano
CEO Growingdale
www.growingdale.com

 

WORD FOODVALLEY MEMBER

Geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation