“Foodvalley excels in bringing start-ups and established companies together”

“Greentatwa Agri-Tech is a newly established startup in the field of agriculture. Our goal is to make farming a sustainable profession for small and medium size farmers, enabling them to provide consumers with the healthiest possible food. We give farmers the tools to transition to organic farming: seeds, and organic manure and, uniquely, we buy back their produce, offering prices higher than the existing market price. Rice farmers are our current focus.

We are always looking for new collaborations with retailers around the globe; that’s how we came to the Netherlands and to Foodvalley NL, which we joined early in 2020. We want to establish ourselves in the retail market via our various rice products and super foods.  A business associate pointed out that the Food Valley ecosystem has a global membership and that within the Netherlands there is a lot of interesting research going into organic farming and healthy food. It’s already clear to us that Foodvalley excels in bringing start-ups and established companies together.

We hope our membership will result in partnerships with at least two to three large retailers, enabling us to continue growing. Not only in the supply of organic rice, but also of fruits and other types of grains from India.”

Rooparamohan Magant
Chairman Greentatwa Agri-Tech
www.greentatwa.com

 

BECOME A FOODVALLEY MEMBER

Interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

“Foodvalley blinkt uit in het bijeenbrengen van start-ups en gevestigde bedrijven”

“Greentatwa Agri-Tech is een start-up die kleine en middelgrote boeren helpt professional duurzame landbouw te bedrijven en zo consumenten de gezondst mogelijke producten aan te bieden. We geven hen de hulpmiddelen om over te schakelen op biologische teeltmethoden: zaden en biologische mest en, uniek, we kopen hun producten terug tegen prijzen die hoger liggen dan de huidige marktprijs. Op dit moment richten we ons vooral op producenten van rijst.

We zijn continue en wereldwijd op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met retailers. Dit is ook hoe we in Nederland en bij Foodvalley NL terecht zijn gekomen; begin 2020 zijn we lid geworden. Via onze rijstproducten en superfoods willen we een plek veroveren in de retailmarkt. Een zakenpartner wees ons erop dat Foodvalley over de hele wereld leden heeft en dat er in Nederland veel interessant onderzoek plaatsvindt naar biologische landbouw en gezonde voeding. Voor ons is het nu al duidelijk dat Foodvalley uitblinkt in het bijeenbrengen van start-ups en gevestigde bedrijven.

We hopen dat ons lidmaatschap uitmondt in een samenwerking met ten minste twee tot drie grote retailers, zodat we als bedrijf kunnen blijven groeien. Niet alleen in het leveren van biologische rijst, maar ook van fruit en andere soorten granen uit India.”

Rooparamohan Magant
Voorzitter Greentatwa Agri-Tech
www.greentatwa.com

 

WORD FOODVALLEY MEMBER

Geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation