Greencovery: Sustainable ingredients from production side streams

“Banana flavoring made from vinegar-production waste is just one of our successes since we founded Greencovery in 2018. With our brand new technology we enable food manufacturers to recover ingredients from their food production side-streams (typically organic acids and amino acids). We reveal the value hidden in their side-streams and point them towards new markets. Then we use our technology to bring the new ingredients to the market.

At this moment we are, together with three different companies in our lab at the Wageningen Campus, developing applications with natural circular ingredients from vinegar, corn processing, and whey and orange production. We discovered that many of our clients are Foodvalley members and based in the Foodvalley region. This made joining the ecosystem a no-brainer. We want to learn what other members need in terms of sustainable ingredients and explore new applications for our technology together.

If we can’t help food companies to find new ingredients and sources, we’re happy to introduce them to other partners, because our main goal is to make food production more sustainable. This requires collaboration and that’s exactly what the ecosystem is about. We already discussed our technology with a few other members via Foodvalley experts. We are open for more!”

Carlos Cabrera
Managing director and Founder Greencovery
www.greencovery.com

 

Become a Foodvalley Member

Greencovery is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

Greencovery: Duurzame ingrediënten uit reststromen voedselproductie

“Een bananensmaakstof van reststromen uit azijnproductie, het is één van onze successen sinds we in 2018 Greencovery oprichtten. Met onze gloednieuwe technologie helpen we voedingsmiddelenbedrijven ingrediënten te winnen uit hun eigen reststromen, meestal organische en aminozuren. We maken de waarde van componenten inzichtelijk, evenals de bijbehorende potentiële markten. Vervolgens maken we de ingrediënten met onze technologie ‘klaar’ voor de markt.

In ons lab op de Wageningen Campus werken we, samen met drie verschillende bedrijven, aan toepassingen met natuurlijke circulaire ingrediënten uit azijn, de verwerking van mais en de productie van wei en sinaasappels.

We realiseerden ons dat het gros van onze klanten lid is van Foodvalley én gevestigd in deze regio. Toetreden tot het Foodvalley ecosysteem was dan ook een logische stap. We zijn benieuwd naar de behoeften van andere leden rond duurzame ingrediënten en willen met hen nieuwe toepassingen verkennen voor onze technologie.

Kunnen wij bedrijven niet helpen bij het vinden van nieuwe ingrediënten en reststromen, dan koppelen wij hen graag aan andere partners. Ons doel is tenslotte om de voedselproductie te verduurzamen. Samenwerking is daarbij cruciaal en dat is precies waar het in dit ecosysteem om draait. We hebben onze technologie al met andere leden besproken via experts van Foodvalley. En dat is nog maar het begin!”

Carlos Cabrera
Managing director en oprichter Greencovery
www.greencovery.com

 

Word Foodvalley Member

Greencovery is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation