FUMI Ingredients receives investment of half a million euro for natural egg white replacers

Producers of meat alternatives all over the world have long been seeking for a break-through solution that allows them to exchange egg whites for a plant-based substitute, making their products 100% vegan. FUMI Ingredients, a Wageningen University & Research spin-off and member of Foodvalley, has found an alternative that is natural and at the same time more cost effective than regular egg whites. The company develops functional ingredients produced from natural non-GMO, microorganisms. Innovation Industries and SHIFT Invest are the first to invest €500,000, which enables the company to produce their vegan proteins on a larger scale.

With consumers becoming increasingly aware of their diets and the environmental impact of the foods they consume, the market for vegetarian and vegan foods is growing rapidly. A major challenge for food producers is to find an alternative for using egg whites, an animal-based ingredient, to bind ‘meat’ together. It is the final hurdle to turn plant-based meat alternatives into 100% vegan products. FUMI Ingredients may have struck gold by finding a solution that is a sustainable and economical way to produce vegan protein. Not surprisingly some of the world’s largest food producers have already shown their interest to the company.

Natural egg white replacers at lower costs

During his PhD study at the Bioprocess Engineering group of Wageningen University & Research (WUR), co-founder Edgar Suarez Garcia developed a process for an egg white replacer made from natural microorganisms. After obtaining his doctorate Edgar also designed a proprietary and scalable production process that can beat regular egg white prices at industrial scale. A natural egg white replacer at lower production costs makes the solution a double win. Considering that egg whites have a global market size of $30 billion, a cost-effective and more sustainable alternative represents a lucrative business opportunity.

Turning research into a game changing business

Both Edgar and his (former) PhD supervisor Corjan van den Berg immediately recognized the market potential and decided to investigate how to turn the research into a viable business. They founded FUMI Ingredients and with the support of WUR and startup accelerator StartLife, Edgar and Corjan further developed their company. “As academic researchers we had limited knowledge on how to set up a company. WUR and StartLife gave us all the support and resources we needed to successfully start our company and helped prepare us for raising funds.”, Corjan says.

Sebastian Berendse, corporate director value creation of WUR credits the Bioprocess Engineering research group and AlgaePARC led by professor Rene Wijffels for supporting FUMI Ingredients on its route towards implementation and global impact. The research group presently hosts the company at AlgaePARC where the company can further develop their product.

Ready to hit the market

FUMI Ingredients will use the raised capital to realize their scale-up ambitions and to accelerate their market entry. Both SHIFT Invest and Innovation Industries look forward to helping the company take the next steps in commercializing their ingredients and growing their organization, as underlined by Sander Verbrugge, Investment Director of Innovation Industries and Bram Ledeboer, partner at SHIFT Invest. FUMI Ingredients welcomes the support of the two investors wholeheartedly. Corjan says: “The combination of SHIFT Invest and Innovation Industries turned out to be an excellent match. Aside from their financial support the two investing partners clearly demonstrated that they share our enthusiasm for FUMI Ingredients. We are confident about achieving sustainable growth together and making a lasting impact.“

About FUMI Ingredients

FUMI Ingredients has developed an innovative egg-white replacer from single cell protein using a unique proprietary approach to transform naturally occurring micro-organisms into highly functional fractions containing proteins, peptides and polysaccharides. These ingredients show superior techno-functional properties compared to other animal and plant-based proteins. www.fumiingredients.com

About Innovation Industries

Innovation Industries is an independent venture capital investor that provides accelerator capital and strategic support to Dutch High-tech, MedTech and Agri & Food Tech businesses with innovative proprietary technology, solving real-world problems in identifiable markets. Innovation Industries uses a market-driven approach to create long term value in high technology start-up and scale-up companies. The investment in FUMI Ingredients is made from a dedicated early-stage technology transfer fund, Smart Industries Fund – which is managed by Innovation Industries. www.innovationindustries.com

About SHIFT Invest

SHIFT Invest is a Dutch impact venture capital fund that invests in innovations related to agriculture, food, green & circular technologies. Through its investments, SHIFT strives to achieve material, measurable impact on the environment or health, in addition to financial returns. Together with its partners, SHIFT offers entrepreneurs a broad network and knowledge of various sectors. SHIFT is managed by NBI Investors, a team of experienced investment professionals and entrepreneurs. www.shiftinvest.com

FUMI Ingredients ontvangt investering half miljoen euro voor natuurlijke eiwitvervangers

Producenten van vleesvervangers over de hele wereld zijn al jaren op zoek naar een plantaardig alternatief voor kippenei eiwitten, waardoor hun producten 100% veganistisch worden. FUMI Ingredients, een spin-off van Wageningen University & Research en Foodvalley lid, heeft een alternatief gevonden dat natuurlijk is en tegelijkertijd goedkoper dan regulier kippenei eiwit. Het bedrijf ontwikkelt functionele ingrediënten op basis van micro-organismen. Innovation Industries en SHIFT Invest investeren samen €500.000 zodat het bedrijf de veganistische eiwitten op grotere schaal kan gaan produceren.

Nu consumenten in toenemende mate bewust worden van hun dieet en de milieu-impact van het voedsel dat ze consumeren, groeit de markt voor vegetarisch en veganistisch voedsel snel. Een grote uitdaging voor voedselproducenten is om een alternatief te vinden voor het gebruik van dierlijke eiwitten, om onder meer 'vlees' te binden. FUMI Ingredients heeft een duurzame en kostenefficiënte oplossing gevonden. Het is dan ook niet verrassend dat enkele van 's werelds grootste voedselproducenten al hun interesse hebben getoond in FUMI Ingredients.

Natuurlijke eiwitvervangers tegen lagere kosten

Tijdens zijn promotieonderzoek aan Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelt mede-oprichter Edgar Suarez Garcia een proces voor een eiwitvervanger op basis van natuurlijke micro-organismen. Na het behalen van zijn doctoraat slaagt hij er bovendien in om een uniek en schaalbaar productieproces te ontwerpen dat de reguliere eiwitprijzen op industriële schaal kan verslaan. Eiwitten hebben een wereldwijde marktomvang van 27 miljard euro. Een kosteneffectief en duurzaam product is daarom voor veel partijen een interessant alternatief.

Onderzoek omzetten naar baanbrekend bedrijf

Zowel Edgar als zijn (voormalige) PhD-supervisor Corjan van den Berg zien onmiddellijk het marktpotentieel en besluiten zelf een bedrijf te starten. Ze richtten FUMI Ingredients op en met ondersteuning van WUR en startup accelerator StartLife ontwikkelen Edgar en Corjan hun bedrijf verder door. “Als academische onderzoekers hadden we beperkte kennis over het opzetten van een bedrijf. WUR en StartLife gaven ons alle ondersteuning en middelen die we nodig hadden om ons bedrijf op te zetten en hielpen ons ook voor te bereiden op het aantrekken van investeerders”, zegt Corjan. Sebastiaan Berendse, valorisatie directeur bij WUR complimenteert de onderzoeksgroep Bioprocess Engineering en AlgaePARC onder leiding van professor Rene Wijffels voor het begeleiden van FUMI Ingredients, op weg naar wereldwijde impact.

Klaar om de markt te betreden

FUMI Ingredients zal het aangetrokken kapitaal gebruiken om hun opschaling ambities te realiseren en hun toegang tot de markt te versnellen. Zowel SHIFT Invest als Innovation Industries kijken ernaar uit het bedrijf te helpen de volgende stappen te zetten in de commercialisering van hun ingrediënten en de groei van hun organisatie, zo onderstrepen Sander Verbrugge, Investment Director van Innovation Industries en Bram Ledeboer, partner bij SHIFT Invest. FUMI Ingredients verwelkomt de steun van de twee investeerders van harte. Corjan zegt: “De combinatie van SHIFT Invest en Innovation Industries bleek een uitstekende match te zijn. Naast hun financiële steun hebben de twee investerende partners duidelijk aangetoond dat ze ons enthousiasme voor FUMI Ingredients delen. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen een duurzame groei en een blijvende impact weten te realiseren.“

Over FUMI Ingredients
FUMI Ingredients heeft met behulp van een unieke aanpak een innovatieve eiwitvervanger uit eencellige eiwitten ontwikkeld waarmee van nature voorkomende micro-organismen worden omgezet in zeer functionele fracties die eiwitten, peptiden en polysachariden bevatten. Deze ingrediënten vertonen superieure techno-functionele eigenschappen in vergelijking met andere dierlijke en plantaardige eiwitten.
www.fumiingredients.com

Over Innovation Industries
Innovation Industries is een onafhankelijk technologiefonds dat groeikapitaal en strategische ondersteuning biedt aan veelbelovende hightech, Agri- & Foodtech en MedTech bedrijven uit Nederland. Innovation Industries gebruikt een marktgesdreven aanpak om op lange termijn waarde te creëren in de high-tech start-up en scale-up bedrijven. De investering in FUMI Ingredients vindt plaats vanuit een speciaal vroege-fase-technologieoverdrachtsfonds, Smart Industries Fund, dat door Innovation Industries wordt beheerd.
www.innovationindustries.com

Over SHIFT Invest
SHIFT Invest is een Nederlands venture capital fonds dat investeert in innovaties in agricultuur, gezonde voeding en groene, circulaire technologieën. Middels haar investeringen streeft SHIFT ernaar een positieve impact op milieu of gezondheid te realiseren, naast financieel rendement. Samen met de partners in het fonds, biedt SHIFT ondernemers een breed netwerk en kennis van diverse sectoren. SHIFT wordt gemanaged door NBI Investors, een team van ervaren investment professionals en ondernemers.
www.shiftnvest.com

Confidental Infomation