Free copy NIZO Food Safety Webinar presentation

Recently NIZO's Food Safety live webinar 'Ensuring Microbiological Quality & Safety of B2B and Finished Products' was presented by Principal Scientist Food Safety, Marjon Wells-Bennik, and Senior Project Manager Microbiology, Robyn Eijlander.

New food developments (e.g. sustainability, protein transition, etc.) drive the need for new approaches without affecting food safety. As food safety is the license to produce, NIZO offers solutions to maintain your image and brand by understanding and analysing results.

The following topics are discussed in the webinar:

  • Ensuring food safety by chain control: from ingredient to product
  • Replacement of dairy proteins by plant proteins
  • Pathogens and spoilage organisms of foods and root cause analysis

It was an inspiring webinar in which the latest insights on the Food Safety issues the market is facing with. Therefore NIZO is happy to offer you to view the recorded webinar and to download the presentation slides.

Gratis kopie van de NIZO Food Safety Webinar

Recent heeft NIZO een webinar gehouden met de titel 'Ensuring Microbiological Quality & Safety of B2B and Finished Products'. Marjon Wells-Bennik (wetenschapper Voedselveiligheid) en Robyn Eijlander (sr. Project Manager Microbiologie) presenteerden de webinar.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voedsel (zoals duurzaamheid, eiwittransitie, etc.) zorgen ervoor dat er nieuwe inzichten nodig zijn op het gebied van voedselveiligheid. Omdat voedselveiligheid belangrijk is voor productie, biedt NIZO oplossingen om uw imago en merk te behouden door de resultaten te analyseren.

De volgende onderwerpen werden besproken in het webinar:

  • Voedselveiligheid waarborgen door ketencontrole: van ingrediënt naar product
  • Vervanging van zuivel eiwitten door plantaardige eiwitten
  • Ziekteverwekkers en bederforganismen van voedingsmiddelen en analyse van de oorzaak

Het is een inspirerende webinar waarin de laatste inzichten van problemen op voedselveiligheid werden gedeeld. Hierom wil NIZO graag de mogelijkheid geven om de webinar gratis te bekijken en downloaden.

Confidental Infomation