Foodvalley Champions: Shaping the Future of Food!

Publicity at home and abroad, recognition by an independent jury and an extensive price package. After twelve years of presenting companies with the Foodvalley Award, one of the most prestigious agrifood innovation awards in the Netherlands, Foodvalley NL will start a new distinction. This autumn, the three most innovative companies in the fields of Protein Shift, Food & Health and Circular Agrifood will be declared Foodvalley Champion 2020! Registration for Foodvalley Champion 2020 has closed.

The prize

The Foodvalley Champions will receive:

 1. An international promotional video concerning their innovation;
 2. International profiling by Foodvalley NL to relevant companies at events, presentations and publications with extensive attention via Foodvalley NLs communication channels;
 3. The Foodvalley Champion 2020 award;
 4. A one-year Foodvalley Membership to make use of Foodvalley NL’s international innovation and corporate network, possibility for individual support and extra profiling possibilities during the membership*.

Criteria

The nominees and the final Foodvalley Champions will be chosen by an independent jury. The jury will assess the companies on the following criteria:

 1. The extent to which a recent innovation contributes to change on base of one of the three themes: Protein Shift, Food & Health or Circular Agrifood. Innovation here means, for example, a new technology, process, product or ingredient that is distinctive from already existing solutions that are already widely used.
 2. The company’s innovative character. Central in this is the extent to which the organization (management but also internal processes) has committed itself to the innovation, the extent to which the employees are stimulated to contribute and the alignment of the innovation strategy on the company’s goals.

Announcing the Foodvalley Champions

This September, the three nominees per category (Protein Shift, Food & Health and Circular Agrifood) will be announced. The Foodvalley Champions, one per theme, will be announced during the Foodvalley Summit on 13-14 October 2020. More information about the Foodvalley Summit will be published soon. Every two years there will be a presentation of the Foodvalley Champions.

*If a winner is already a Foodvalley Member, the costs for the coming year won’t be charged.

Registration for the title ‘Foodvalley Champion 2020’ has closed!

Foodvalley Champions: De toekomst van voedsel vormgeven

Bekendheid in binnen- en buitenland, erkenning door een onafhankelijke jury en een uitgebreid prijzenpakket. Na twaalf jaar de uitreiking van de Foodvalley Award, een van de meest prestigieuze agrifood innovatieprijzen van Nederland start Foodvalley NL met een nieuwe uitreiking. Dit najaar worden de drie meest innovatieve bedrijven op gebied van eiwittransitie, voeding en gezondheid en circulaire agrifood uitgeroepen tot de Foodvalley Champions 2020. De registratie is reeds gesloten.

De prijs

De Foodvalley Champions ontvangen:

 1. Een professionele promotiefilm van de innovatie;
 2. Internationale profilering door Foodvalley NL bij relevante organisatie via evenementen, presentaties en publicaties met onder meer ruime redactionele aandacht via de communicatiekanalen van Foodvalley NL;
 3. De Foodvalley Champion 2020 onderscheiding;
 4. Een eenjarig Foodvalley Membership met toegang tot het internationale Foodvalley innovatie en bedrijvennetwerk, mogelijkheden tot individuele ondersteuning en extra profilerings-mogelijkheden tijdens het lidmaatschap*.

Criteria

De genomineerden en de uiteindelijke Foodvalley Champions worden bepaald door een onafhankelijke vakjury. De jury beoordeelt de bedrijven op:

 1. De mate waarin een recente innovatie bijdraagt aan verandering op het terrein van een van deze thema’s: eiwittransitie, voeding & gezondheid of circulaire agrifood. Innovatie betekent in dit opzicht een nieuwe technologie, proces, product of bijvoorbeeld ingrediënt, onderscheidend van reeds bestaande oplossingen en al in de praktijk wordt toegepast.
 2. Het innovatieve karakter van het bedrijf. Centraal staat hierbij de mate waarin de organisatie (het management maar ook de interne processen) zich heeft gecommitteerd aan innovatie, de mate waarin medewerkers worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan innovatie en de aansluiting van de innovatiestrategie op de doelstellingen van het bedrijf.

Bekendmaking Foodvalley Champions

In september worden de drie genomineerden per thema’s: eiwittransitie, voeding & gezondheid en circulaire agrifood bekendgemaakt. De Foodvalley Champions, een per thema, worden bekendgemaakt tijdens de Foodvalley Summit op 13-14 oktober 2020. Meer informatie over de Foodvalley Summit wordt binnenkort gepubliceerd. De Foodvalley Champions uitreiking zal eenmaal per twee jaar plaatsvinden.

* Mocht een uiteindelijke winnaar al een Foodvalley Member zijn, dan zullen de kosten voor een jaar lidmaatschap uiteraard niet in rekening worden gebracht.

De registratie voor 'Foodvalley Champion 2020' is reeds gesloten.

foodcalley champion 2020

Contact

Miranda van Dijck
Project Manager Foodvalley Champions 2020
Foodvalley NL Innovation Analyst
+31 6 534 445 36

Confidental Infomation