Foodvalley Champions 2020 announced

De Nieuwe Melkboer (The New Milkman), In Ovo and Grünten have been named Foodvalley Champions 2020. De Nieuwe Melkboer stood out, in the Protein Shift category, with their plant-based milk from locally-grown soy. In Ovo distinguished themselves within Circular Agrifood with a method for in-the-egg sex determination of chicks. With their 'Veggie Oats', Grünten came out on top in the Food & Health category. All three winners have innovation in their genes, according to the jury. The prizes were awarded during the Foodvalley Summits on 13 October.

Protein Shift: De Nieuwe Melkboer (The New Milkman)

"Bart and Tom Grobben, 'plant-based -milk’ makers as they call themselves, really stand out in this field. They make farming future-proof in a groundbreaking way," says the jury about De Nieuwe Melkboer, Foodvalley Champion in the Protein Shift category. With their plant-based dairy variations, from locally-grown proteins such as soy, co-created with local processing partners, they are shaping two transitions at the same time: accelerating the shift to a more plant-based diet and shortening the chain. "We are really pleased to have won this award. It will make it much easier to find and work with parties that, like us, want to produce vegetable dairy with proteins from locally grown crops,” say the two young entrepreneurs. Early November they will launch their first plant-based dairy product.

Circular Agrifood: In Ovo

"In Ovo’s technical innovation anticipates the imminent ban on one-day male-chick culling by 2022 in, amongst others, Germany. With this method, the current chain will be transformed, a new processing system will be deployed and a major social impact will be realized," was the verdict of the jury on this winner in the Circular Agrifood category. In Ovo developed a device with which the sex of chickens in the egg can be determined quickly and reliably. Everything in the company is focused on making production systems animal friendly and sustainable. Wil Stutterheim, Founder and Director of In Ovo: "This award has come at just the right time for us. This year we will take our technology to the market and I’m certain the Foodvalley network will be of tremendous help."

Food & Health: Grünten

Consumers do not eat enough vegetables. Adding an extra ‘vegetable’ moment to breakfast increases consumption significantly, with all the health benefits that go with eating more greens. However, no one is waiting for a piece of broccoli in the morning. When vegetables taste like pie, it becomes a different story. “Grünten has managed to create a new moment for eating vegetables," says the jury about the winner in the Food & Health category. Their breakfast product 'Veggie OATS', with flavors inspired on pie, provides 25% of the daily-recommended vegetable intake. "This award will be our breakthrough into the market," says Berend Eberson, founder of Grünten. "Through Foodvalley we can now work together with the right parties: those who can help us extend the shelf life of our product. Currently it’s ten days, but we plan to have a shelf life of over three weeks - and that place on the shelf where consumers can find us."

Foodvalley Champions prize

Foodvalley Champions is the successor to the prestigious Foodvalley Award. The prize is presented every two years to the three most innovative companies in the categories of the Protein Shift, Circular Agrifood and Food & Health. Participants are judged on (1) the innovative character of their company and (2) the impact and innovative character of their recent innovation(s). The prize includes a promotional video about their winning innovation, international profiling by Foodvalley NL and a one-year Foodvalley membership.

Foodvalley

Since 2004, Foodvalley NL has been building and strengthening the Foodvalley ecosystem, an international network of companies working together on the transition to a sustainable food system. Foodvalley NL sets the agenda, develops programs, initiates, supports, challenges and connects. Through its years of experience, Foodvalley NL is able to identify breakthrough solutions and innovations at an early stage and to provide the contacts, knowledge and resources to ensure success, scale and impact. Innovation themes: Circular Agrifood; Food & Health; Protein Shift, supported by: Smart & Digital Technology.

Foodvalley Champions 2020 bekend gemaakt

De Nieuwe Melkboer, In Ovo en Grünten zijn uitgeroepen tot Foodvalley Champions 2020. De Nieuwe Melkboer viel met zijn plantaardige melk van lokaal geteelde soja op in de categorie Eiwittransitie. In Ovo onderscheidde zich binnen Circulaire AgriFood met een methode voor geslachtsbepaling bij kippen in het ei. Grünten kwam met zijn ‘Veggie Oats’ als beste uit de bus in de categorie Voeding & Gezondheid. Alle drie de winnaars hebben innovatie in hun genen, aldus de jury. De prijzen zijn uitgereikt tijdens de Foodvalley Summits op 13 oktober.

Eiwittransitie: De Nieuwe Melkboer

“Bart en Tom Grobben, ‘plantaardige melkmakers’ zoals ze zichzelf noemen, steken hun hoofd uit boven het maaiveld. Ze maken boeren op baanbrekende wijze future-proof,” aldus de jury over De Nieuwe Melkboer, Foodvalley Champion in de categorie Eiwittransitie. Met hun plantaardige variaties op zuivel van lokaal geteelde eiwitten als soja, gemaakt samen met lokale verwerkingspartners, geven de ondernemers vorm aan twee transities tegelijk: de verschuiving naar een meer plantaardig voedselpatroon en het verkorten van de keten. “We zijn heel blij dat we deze prijs hebben gewonnen. Het gaat ons helpen om nog meer samen te werken met partijen die - net als wij - plantaardige zuivel met eiwitten uit lokaal geteelde gewassen groot willen maken,” aldus Bart Grobben. Begin november lanceert het bedrijf zijn eerste plantaardige zuivelproduct op de markt.

Circulaire AgriFood: In Ovo

In Ovo anticipeert met zijn technische innovatie op het aankomende verbod op het ruimen van eendagshaantjes in onder meer Duitsland per 2022. Met deze methode wordt de huidige keten doorbroken, een nieuw verwerkingssysteem ingezet en een grote maatschappelijke impact gerealiseerd,” zo luidt het oordeel van de jury over deze winnaar in de categorie Circulaire AgriFood. In Ovo ontwikkelde een apparaat waarmee het geslacht van kippen in het ei snel en betrouwbaar te bepalen is. Alles in het bedrijf is gericht op het diervriendelijk maken en verduurzamen van productiesystemen. Wil Stutterheim, oprichter en directeur van In Ovo: “Deze onderscheiding komt voor ons op het juiste moment. We gaan dit jaar de markt op met onze technologie, en het netwerk waar we via Foodvalley aan deelnemen gaat ons hierbij zeker helpen.”

Voeding & Gezondheid: Grünten

Consumenten eten te weinig groenten. Met een extra eetmoment tijdens het ontbijt gaat de consumptie ervan flink omhoog, maar niemand zit te wachten op een stronk broccoli in de ochtend. Als groente naar taart smaakt, wordt het een ander verhaal. “Grünten heeft met zijn ontbijtproduct een nieuw eetmoment weten te creëren,” aldus de jury over de winnaar in de categorie Voeding & Gezondheid. Het ontbijtproduct Veggie Oats, in smaken geïnspireerd op taart, levert 25% van de dagelijkse aanbevolen groente-inname. “De Foodvalley Champions-award gaat ons helpen om door te breken in de markt,” zegt Berend Eberson, oprichter van Grünten. “Via Foodvalley kunnen we nu samenwerken met partijen die ons helpen de houdbaarheid van ons product - die is nu tien dagen, maar we willen toe naar meer dan drie weken - te verlengen en zo de weg vrij te maken naar een plek in het schap.”

Foodvalley Champions-prijs

Foodvalley Champions is de opvolger van de prestigieuze Foodvalley Award. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de drie meest innovatieve bedrijven in de categorieën Eiwittransitie, Circulaire AgriFood en Voeding & Gezondheid. Deelnemers worden beoordeeld op (1) het innovatieve karakter van hun bedrijf en (2) de impact en het innovatieve karakter van hun recente innovatie(s). De prijs omvat een promotievideo over de winnende innovatie, internationale profilering door Foodvalley NL en een eenjarig Foodvalley-lidmaatschap.

Foodvalley

Foodvalley NL bouwt en versterkt sinds 2004 het Foodvalley ecosysteem: een internationaal netwerk van bedrijven die gezamenlijk de transitie naar een duurzaam voedselsysteem hebben ingezet. Foodvalley NL zet thema’s op de agenda, ontwikkelt programma’s, daagt uit, initieert, ondersteunt en verbindt. Door zijn jarenlange ervaring is Foodvalley NL in staat in een vroeg stadium innovaties en kansen voor vernieuwing te signaleren, op waarde te schatten en te verbinden aan de juiste contacten, kennis en middelen. Dit leidt tot meer slagkracht en een grotere impact. Vier innovatiethema’s staan centraal: Circulaire AgriFood, Voeding & Gezondheid, Eiwittransitie en,- als onderliggend onderwerp - Smart & Digital Technology.

Foodvalley Champions 2020 nominees

nominees champions 2020

Foodvalley Champions 2020: meet the jury

Confidental Infomation