Foodvalley Champions 2020 nominees

Nine innovative agrifood companies nominated

De Nieuwe Melkboer, FUMI Ingredients, Schouten Europe, In Ovo, Protix, VanderSat, Grünten, Fooditive and Verdify are the nominees for the Foodvalley Champions 2020. Different companies but with one thing in common: all of them have created (potential) high-impact innovations, and innovation is written through their DNA. The prize will be awarded at the upcoming Foodvalley Summits October 13 and 14. Winners will be announced in three categories: Protein Shift; Circular AgriFood; Food & Health.   

Protein Shift

According to the jury, via plant-based milk from locally cultivated soy, De Nieuwe Melkboer is shaping two transitions at once: upping the shift towards plant-based diets, and the change to shorter production and consumption chains.
(Photo credits: Annemarie Kleve)

FUMI Ingredients reveals a virtually inexhaustible source of highly-functional protein sources, by intelligently combining micro-organisms and innovative technology.

Schouten Europe, who pioneered the meat replacement market in the nineties, has given the global protein transition ‘taste and crunch’, with countless innovative recipes and ingredients.

Circular AgriFood

With their innovative machine “Ella”, capable of gender typing chicken eggs fast and reliable, In Ovo prevents the culling of millions of male day old chicks, solving a large issue of public concern.

With OERei eggs, from chickens fed with insects bred on vegetable waste streams, Protix provides a great example of how insects, via the B2C market, are contributing to circular food systems.

Obtaining reliable and up-to-date information on water availability and crop health is more important than ever, suggests the contribution of nominee VanderSat. The company develops solutions for reducing water and pesticides use in agrifood, using satellite observations.

Food & Health

Grünten brings greens to the breakfast table with their "Veggie Oats": vegetable based oats, in pie based flavors, delivering 25% of the daily-recommended amount of vegetables.

Fooditive valorizes the waste streams of apple and pear processing, converting the residual fructose into the natural sweetener keto-fructose, which tastes like sugar with zero calories.

Verdify develops innovative software for enabling personalized nutrition in the food industry. It is designed to make a seamless match between personal dietary needs and online food offerings.

Foodvalley Champions award

Foodvalley Champions is the successor to the prestigious Foodvalley award. The prize will be awarded every two years to the three most innovative companies in the fields of Protein Shift, Circular AgriFood and Food & Health. Participants will be evaluated on (1) the innovative character of the company and (2) the impact and innovative character of (their) recent innovation(s). The prize includes a promotional video showcasing the winner’s innovation, international profiling by Foodvalley NL and a one-year Foodvalley Membership. The award ceremony will take place during the online-interactive Foodvalley Summits on October 13 and 14, 2020.

Genomineerden Foodvalley Champions 2020

Negen innovatieve agrifoodbedrijven genomineerd

De Nieuwe Melkboer, FUMI Ingredients, Schouten Europe, In Ovo, Protix, VanderSat, Grünten, Fooditive en Verdify zijn genomineerd voor de Foodvalley Champions 2020. Totaal verschillende bedrijven met één ding gemeenschappelijk: ze hebben innovaties ontwikkeld met een (potentieel) grote impact, en innovatie zit in hun genen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de komende Foodvalley Summits op 13 en 14 oktober, met winnaars in drie categorieën: Eiwittransitie; Circulaire AgriFood; Voeding & Gezondheid.

Eiwittransitie

Met plantaardige melk van lokaal geteelde soja geeft De Nieuwe Melkboer volgens de jury vorm aan twee transities tegelijk: de verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon en het verkorten van productie- en consumptieketens. (Fotocredits: Annemarie Kleve)

FUMI Ingredients boort een vrijwel onuitputtelijke bron van hoog-functionele eiwitbronnen aan, door op intelligente wijze micro-organismen en innovatieve technologie met elkaar te combineren.

Schouten Europe, die in de jaren negentig pionierde op de markt voor vleesvervangers, heeft de wereldwijde eiwittransitie ‘smaak en kraak’ gegeven, met talloze innovatieve recepten en ingrediënten.

Circular AgriFood

Met het apparaat “Ella”, waarmee het geslacht van kippen in het ei snel en betrouwbaar te bepalen is, voorkomt In Ovo het ruimen van miljoenen mannelijke eendagskuikens. Daarmee pakt het bedrijf een belangrijk maatschappelijk vraagstuk aan.

Met OERei eieren, van kippen gevoed met insecten gekweekt op plantaardige reststromen, geeft Protix een mooi voorbeeld van hoe insecten, via de B2C-markt, kunnen bijdragen aan circulaire voedselsystemen.

Betrouwbare en actuele informatie over de beschikbaarheid van water en de gezondheid van gewassen is belangrijker dan ooit, bewijst de bijdrage van genomineerde VanderSat. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen om het gebruik van water en pesticiden in de agrifood sector te verminderen, met behulp van satellietwaarnemingen.

Voeding & Gezondheid

Grünten brengt groenten naar de ontbijttafel met zijn "Veggie Oats": plantaardige haver met de smaak van taart, goed voor 25% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten.

Fooditive verwaardt reststromen van de appel- en peerverwerkende industrie en zet fructose om in de natuurlijke zoetstof keto-fructose, die smaakt als suiker, maar geen calorieën bevat.

Verdify ontwikkelt innovatieve software om gepersonaliseerde voeding in de voedingsmiddelenindustrie mogelijk te maken. De software is ontworpen om persoonlijke voedingsbehoeften en online voedselaanbod naadloos met elkaar te verbinden.

Foodvalley Champions-prijs

Foodvalley Champions is de opvolger van de prestigieuze Foodvalley Award. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de drie meest innovatieve bedrijven in de categorieën Eiwittransitie, Circulaire AgriFood en Voedsel & Gezondheid. Deelnemers worden beoordeeld op (1) het innovatieve karakter van hun bedrijf en (2) de impact en het innovatieve karakter van hun recente innovatie(s). De prijs omvat een promotievideo over de winnende innovatie, internationale profilering door Foodvalley NL en een eenjarig Foodvalley-lidmaatschap. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de online, interactieve Foodvalley Summits op 13 en 14 oktober 2020.

Foodvalley Champions 2020 announced

champions-winners-thumb

Foodvalley Champions 2020: meet the jury

Confidental Infomation