Evolution Meats: conquering Europe with vegetable kebabs

Evolution Meats is showing that it can be done: making 100% vegetable doner kebabs that meat eaters love. The young company offers doner on skewers or sliced and recently added satays and sausages to their vegan range. The products are available in kebab shops, the hospitality industry and catering wholesalers in the Netherlands, England, Spain, Romania, Sweden and Germany and, from next year, in supermarkets. "We only introduce our products to the market if meat eaters are enthusiastic about them," says Commercial Director Mark Laponder.

From veal to soy

When Laponder was still working at a veal slaughterhouse, trucks full of veal went to Germany to be made into doner kebabs. After leaving the meat manufacturer, he was asked by a former colleague to consider what kind of new product he would make in an empty local factory. Laponder’s thoughts turned to kebabs. But, this time, to a vegetable version.

Via a well-known soy supplier he acquired some textured soy to experiment with. "The soy comes from Europe, has not been modified, and its structure closely resembles meat. The first marinades were way too salty but, after a few months, we had a tasty end product. We approached an English restaurant chain and a German doner producer and both responded immediately and enthusiastically. The latter even asked if we could develop a sliced variant," says Laponder.

World record

During the TU Delft Introduction Week in 2018, Laponder and his colleagues served over 3500 rolls filled with vegan doner kebab in just a few hours, setting a world record. It was also a good opportunity to gather the opinions of a large group of consumers. "The sandwich received an average of 7/10 and 76% of the students surveyed would order it again in the hospitality industry. Meat eaters were also surprised about the quality, and one student said: 'I taste normal doner kebab, just like the meat version'.

Abroad

In March 2018, Laponder and his colleagues set up a company dedicated to the production of vegetable kebabs and other meat substitutes. André Storkenboom is responsible for production, Jacob Remijnse and Dennis Smith for finance and Laponder for the commercial side. They called the company Green Meat Products. "In the Netherlands green stands for sustainability, but in Anglo-Saxon countries the colour green, in the context of food, has a negative connotation. That is why, recently, we changed our name. It took a while to agree to the change, as I had come up with the original name myself. But now I’m fully behind the new name and branding of Evolution Meats."

Gradually, Laponder and his colleagues are discovering that other countries not only think differently about names, but also about taste. "In England you don't have doner kebabs on restaurant menus, because doners are what you eat after a night out. In Germany, however, although doner kebabs are popular, they really don’t like them served with spicy shawarma."

Expansion

While the entrepreneurs were busy with further developing their products and company, they come into contact with creators of vegetable satay and sausages. The satay is made from soy and wheat, the sausages from broad beans and rice. "Together with them we have further developed both products so that they can be made at factory scale and with consistent quality. We don't mind using a non-soy raw material. Our approach is to use whichever vegetable raw material provides the best end product for the customer."

Next year

In the last year and a half, the guys at Evolutions Meats have achieved many milestones: an extensive range; certification of the factory in Limburg; purchase of a fully automatic kebab-production line; forming an international sales team; enthusiastic customers throughout Europe and new branding.

The most important goals for 2020 are to increase their customer base in the European hospitality industry, hospitality wholesalers and supermarkets. They will receive support from their American investor Unovis Partners (New Crop Capital), which is committed to stimulating plant-based food consumption throughout the world. "In 2020, we also want to become better known among consumers. For example via in-store demonstrations, presence at food fairs and via social media," concludes Laponder.

Evolution Meats is a member of Foodvalley. 

 

 

Evolution Meats verovert Europa met plantaardige kebab

Evolution Meats laat zien dat het kan: 100% plantaardige Döner kebab maken die ook vleeseters heerlijk vinden. Het jonge bedrijf biedt Döner op spies of gesneden in plakjes. Onlangs zijn ook sateetjes en worsten aan hun veganistische assortiment toegevoegd. De producten zijn verkrijgbaar bij kebabzaken, horeca en horecagroothandels in Nederland, Engeland, Spanje, Roemenië, Zweden en Duitsland, en vanaf volgend jaar ook in supermarkten. “We introduceren onze producten pas op de markt als ook vleeseters er enthousiast over zijn,” aldus commercieel directeur Mark Laponder.

Van kalfsvlees naar soja

Toen Laponder nog bij een kalverslachterij werkte, gingen er vrachtwagens vol kalfsvlees naar Duitsland voor de productie van döner kebab. Na zijn vertrek bij de vleesfabrikant vroeg een oud-collega hem mee te denken over een nieuw product voor een leegstaande fabriek. Laponder dacht weer aan de kebab, maar nu aan een plantaardige variant.

Via een bekende sojaleverancier kwam hij aan getextureerde soja om mee te experimenteren. “De soja komt uit Europa en is niet gemodificeerd, en dit product lijkt qua structuur het meest op vlees. De eerste marinades waren veel te zout, maar na een paar maanden hadden we een smakelijk eindproduct. Een Engelse restaurantketens en een Duitse Döner-producent die we benaderden reageerden meteen enthousiast. De laatste vroeg zelfs of we een gesneden variant konden ontwikkelen,” aldus Laponder.

Wereldrecord

Tijdens de introductieweek aan de TU Delft in 2018 serveerden Laponder en zijn collega’s in een paar uur ruim 3500 broodjes Vegan Döner Kebab en daarmee vestigden ze een wereldrecord. Het was ook een goede gelegenheid om de mening van een grote groep consumenten te horen. “Het broodje kreeg gemiddeld een 7 en 76% van de ondervraagde studenten zou dit bestellen in de horeca. Ook vleeseters waren verrast over de kwaliteit. Een student zei: ‘ ik proef gewoon Döner kebab, net als de vleesvariant’.”

Buitenland

In maart 2018 richten Laponder en zijn collega’s een bedrijf op dat zich helemaal toelegt op de productie van plantaardige kebab en andere vleesvervangers. André Storkenboom is verantwoordelijk voor productie, Jacob Remijnse en Dennis Smith voor de financiën en Laponder voor de commerciële kant. Het bedrijf start onder de naam Green Meat Products. "Groen staat in Nederland voor duurzaam, maar in Angelsaksische landen blijkt de kleur groen in combinatie met voedsel niet aanlokkelijk. Daarom hebben we recent onze naam veranderd. Dat was wel even slikken, want ik had hem zelf bedacht. Maar nu sta ik helemaal achter de nieuwe naam en branding van Evolution Meats.”

Gaandeweg ontdekken Laponder en zijn collega’s dat andere landen niet alleen anders denken over namen, maar ook over smaak. “In Engeland moet je in restaurants geen Döner kebab aanbieden, want dat eet je daar na een avond stappen. In Duitsland daarentegen is Döner kebab wel populair, maar moeten ze weer niets van pittige shoarma hebben.”

Uitbreiding

Terwijl de ondernemers bezig zijn met de verdere ontwikkeling van hun producten en het bedrijf, komen ze in contact met uitvinders van plantaardige saté en worstjes. De saté wordt gemaakt van soja en tarwe, de worsten van veldbonen en rijst. “Samen met hen hebben we beide producten verder ontwikkeld zodat ze op fabrieksmatige schaal met een constante kwaliteit gemaakt kunnen worden. Het maakt ons niet uit dat hiervoor een andere grondstof dan soja nodig is. We gebruiken plantaardige grondstoffen die het beste eindproduct voor de klant geven.”

Komend jaar

De afgelopen anderhalf jaar hebben de mannen van Evolutions Meats veel mijlpalen behaald: een uitgebreid assortiment, de certificering van de fabriek in het Limburgse Horn, de aanschaf van een volautomatische lijn voor de productie van de kebabspiesen, de start van een internationaal verkoopteam, enthousiaste klanten in heel Europa en een nieuwe branding.

De belangrijkste doelen voor 2020 zijn nieuwe klanten vinden in Europese horeca, horecagroothandels en supermarkten. Daarbij krijgen ze steun van de Amerikaanse investeerder Unovis Partners (New Crop Capital), die plant based eten in de hele wereld wil stimuleren. “In 2020 willen we ook bekender worden bij consumenten, bijvoorbeeld met demonstraties op de winkelvloer, beursbezoek en via social media”, besluit Laponder.

Evolution Meats is a member of Foodvalley.

 

Confidental Infomation