European project CO-FRESH kicks off

Co-creating sustainable and competitive European value chains for fruit and vegetables – including protein-rich crops – is the aim of a new European project that begun early October 2020. CO-FRESH, coordinated by CNTA (Spain), brings together farmers, manufacturers, scientists and other stakeholders across the value chain in a shared ambition to shorten time-to market for innovations.

CO-FRESH will deliver techniques, tools and insights for the (re)design of agrifood value chains – developing these at the cutting-edge of technological, social, organisational, managerial and institutional approaches. They will be applied to seven pilot cases, representing different fresh fruit and fresh vegetable chains, including fava beans. In addition, models of collective innovative action, within and across organisations, will be studied.

26 partners from 10 countries

Overall 26 partners are involved, from 10 different countries across Europe. The project will run for 42 months (October 2020 – April 2024), with a budget of €7.5 million.

Foodvalley

Shaping the future of food together. Since 2004, Foodvalley NL has been developing and strengthening the Foodvalley ecosystem, an international network of organizations that jointly work on the transition to a sustainable food system. Foodvalley NL, based in the Netherlands, is the independent organization that guides stakeholders through the transition, establishing direction, process, content and speed. It works closely with governments – international, national and regional – and renowned educational and research institutions.

Wageningen Business Management & Organisation

The Wageningen Business Management & Organisation (BMO) chair group specializes in scientific research on innovation and entrepreneurship, the organisation of agri-food chains and inter-company cooperation. CO-FRESH will see BMO conduct a literature study on the critical success factors behind innovative and sustainable agrifood chains, create a framework to investigate the performance of current agrifood chains, and make recommendations for chain improvements. The framework will be applied to analyze over 100 examples of innovative and sustainable agricultural chains.

Pilot study on fava beans

Foodvalley NL will lead, in close collaboration with Wageningen BMO, one of the 7 pilot cases: the fava bean value chain from field to processing to meat analogue end products. New business models will be explored, designed and implemented, enabling more-sustainable and more-innovative fava bean protein products. Fava beans have the potential to become a game-changer in the field of plant-based proteins. They can be locally grown in Europe, are non-GMO, non-allergen listed, are nitrogen binding and have a high (26%) protein content. Fava beans are currently not grown at a scale large enough to supply the food industry. In the pilot, industry and academic members of Foodvalley NL, active across the entire chain, will be working together. The project implements the Foodvalley NL innovation development, Protein Shift, and contributes to strengthening the protein transition towards the future food system.

 

More information
Please contact:
Kai Pruiksma
Project Manager Foodvalley NL
kai.pruiksma@foodvalley.nl
+31 6 134 893 86

Or

Jos Bijman
Associate Professor of Cooperative Organisations
Business Management & Organisation Group Wageningen University & Research
jos.bijman@wur.nl
+31 317 4838 31

 

Start Europees project CO-FRESH

Co-creatie van duurzame en concurrerende Europese waardeketens voor groente en fruit – inclusief eiwitrijke gewassen – is het doel van een nieuw Europees project dat begin oktober 2020 gestart is. CO-FRESH, gecoördineerd door CNTA (Spanje), brengt boeren, fabrikanten, wetenschappers en andere belanghebbenden in de waardeketen samen in de gedeelde ambitie om de time-to-market voor innovaties te verkorten. 

CO-FRESH levert technieken, methodes en inzichten voor het (her)ontwerpen van de agrifood waardeketens – en ontwikkelt deze op het snijvlak van de technologische, sociale, organisatorische, bestuurlijke en institutionele benadering. Dit wordt toegepast op zeven pilotcases die verschillende ketens van verse groenten en fruit vertegenwoordigen, waaronder veldbonen. Daarnaast zullen modellen van collectief innovatief handelen, binnen en tussen organisaties, worden bestudeerd.

26 partners uit 10 landen

In totaal zijn er 26 partners betrokken bij het project uit tien verschillende landen in Europa. Het project heeft een looptijd van 42 maanden (oktober 2020 – april 2024) met een budget van €7.5 miljoen.

Foodvalley NL

Shaping the future of food together. Foodvalley NL ontwikkelt en versterkt sinds 2004 het Foodvalley ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties die samenwerken aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Foodvalley NL, gevestigd in Nederland, is de onafhankelijke organisatie die belanghebbenden begeleidt bij de transitie door het geven van richting, het sturen van het proces en het genereren van inhoud en snelheid. Foodvalley NL werkt nauw samen met overheden,  internationaal, nationaal en regionaal – en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Wageningen Business Management & Organisation

De Wageningen Business Management & Organisation (BMO) leerstoelgroep is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar innovatie en ondernemerschap, de organisatie van agrifood ketens en de samenwerking tussen bedrijven. Binnen CO-FRESH zal BMO een literatuurstudie uitvoeren naar de succesfactoren achter innovatieve en duurzame agrifood ketens. Daarnaast zullen zij een kader creëren om de prestaties van de huidige agrifood ketens te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor verbeteringen binnen de ketens. Het kader zal worden ingezet om meer dan 100 voorbeelden van innovatieve en duurzame landbouwketens te analyseren.

Pilot studie naar veldbonen

Foodvalley NL zal, in nauwe samenwerking met Wageningen BMO, één van de zeven pilotcases uitvoeren: de veldbonen waardeketen van veld tot verwerking naar vlees analoog eindproduct. Er zullen nieuwe businessmodellen worden verkend, ontworpen en geïmplementeerd, waardoor meer duurzame en innovatievere eiwitproducten van veldbonen mogelijk worden gemaakt. Veldbonen hebben de potentie om een game-changer te worden op het gebied van plantaardige eiwitten. Ze kunnen lokaal in Europa worden geteeld, zijn niet genetisch gemodificeerd of allergeen vermeld, zijn stikstofbindend en hebben een hoog (26%) eiwitgehalte. Veldbonen worden momenteel niet op een schaal verbouwd die groot genoeg is om de voedingsindustrie te bevoorraden. In de pilot gaan bedrijven en kennisinstellingen die deel uitmaken van het Foodvalley ecosysteem, actief in de gehele keten, samenwerken. Het project draagt bij aan het versterken van de eiwittransitie naar het toekomstig voedselsysteem, een van de speerpunten van Foodvalley NL.


Meer informatie
Neem contact op met:
Kai Pruiksma
Project Manager Foodvalley NL
kai.pruiksma@foodvalley.nl
+31 6 134 893 86

Of

Jos Bijman
Universitair Hoofddocent
Business Management & Organisation Group Wageningen University & Research
jos.bijman@wur.nl
0317 483 831

 

Confidental Infomation