Ecosystem Navigators: “Innovation ecosystems are increasing in importance”

“Collaboration through ecosystems is becoming increasingly important in realizing innovations, and growth in agrifood. Ecosystem Navigators supports governments to set up these systems and to respond to external trends and developments. The COVID-19 pandemic is an excellent example. IT forced the ‘essential’ face-to-face of business, local to global, online. Currently, almost nobody flies to a business meeting. In addition to governments, we help companies to make strategic choices: which innovation ecosystem to join and how to get the best out of it?

We founded Ecosystem Navigators early this summer and almost immediately joined Foodvalley. Sharing knowledge is a key element of our business model and this network is one of the best we have seen. In an effective ecosystem, the whole is greater than the sum of its parts - partners strengthen each other - and Foodvalley NL makes this easy and effective.

My partners, Søren Madsen and Chris Karman, and I are looking to build a network of ecosystem experts, while substantially raising our brand awareness. I’m certain our Foodvalley membership will accelerate our progress towards both these goals.”

Roger van Hoesel
Founder of Ecosystems Navigators
www.ecosystemnavigators.com

 

Become a Foodvalley Member

Ecosystem Navigators is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

Ecosystem Navigators: “Innovatie-ecosystemen worden steeds belangrijker”

“Samenwerking via ecosystemen wordt steeds belangrijker bij het realiseren van innovaties en groei in agrifood. Ecosystem Navigators ondersteunt overheden bij het opzetten van zulke systemen en daarbij in te spelen op trends en ontwikkelingen van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan de COVID-19-pandemie die ervoor heeft gezorgd dat afspraken en evenementen vooral online plaatsvinden en mensen zakelijk nauwelijks meer de wereld rond vliegen. Daarnaast helpen we bedrijven strategische keuzes te maken: bij welk innovatie-ecosysteem kunnen ze zich het beste aansluiten en hoe halen ze eruit wat erin zit?

We hebben Ecosystem Navigators begin deze zomer opgericht en zijn vrijwel meteen lid geworden van Foodvalley. Het delen van kennis is voor ons heel waardevol en daar is dit netwerk uitstekend geschikt voor. In een effectief ecosysteem is het geheel meer dan de som der delen – partners versterken elkaar – en daar zijn ze hier al heel ver mee.

Samen met mijn partners Søren Madsen en Chris Karman, bouw ik nu aan een netwerk van ecosysteem-experts, en aan onze naamsbekendheid. Het Foodvalley-lidmaatschap gaat ons daar zeker bij helpen.”

Roger van Hoesel
Oprichter van Ecosystems Navigators
www.ecosystemnavigators.com

 

Word Foodvalley Member

Ecosystem Navigators is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation