Cutting-edge MRI facility in Ede to benefit clinical and nutrition research

A major stride forward in the realisation of a state-of-the-art MRI facility in Ede, the Netherlands, was marked by the hoisting of a new MRI device into the hospital building on 17 October. Through this new facility, Wageningen University & Research (WUR) and Ziekenhuis Gelderse Vallei (Gelderse Vallei Hospital, ZGV) have created a unique environment for innovative nutrition research and high-quality diagnostics within the ZGV location. Dutch Gelderland Province and the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy contributed to funding the MRI scanner. 

The acquisition of the new 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanner follows up on the successful previous joint investment in the current 3T MRI facility. This facility was established at ZGV in 2011, as part of the Nutrition & Healthcare Alliance in which WUR and ZGV are collaborating partners. Replacing the current equipment is no simple matter; the device may be in place, but installation and training for this highly advanced piece of equipment will take a few weeks. The facility is expected to be available for use in research for knowledge institutes and businesses as of December.

wur shared facility zgv mri 1 wur shared facility zgv mri 1

Images by: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nutrition research

MRI-techniques have significantly improved in recent years. This model offers additional possibilities for innovative nutrition research, says Paul Smeets, project leader at the Human Nutrition and Health department at WUR. "This should be seen as a considerable update. The new MRI can produce images faster, with a higher resolution, and with a wider variety of options. This offers us new opportunities in our research on the effect of food on the brain, body composition (fat and muscle ratio) and digestion. The MRI can follow the 'behaviour' of foodstuffs in the stomach. We will be able to focus on specific processes, such as the digestion of proteins in the stomach. The expertise generated through our research can be applied by businesses toward developing innovative food products. In this way, we can jointly make an important contribution to tackling societal challenges such as obesity."

Clinical research and diagnostics

In close collaboration with the Human Nutrition and Health department, ZGV studies smell and taste disorders through the Reuk & Smaakcentrum (Smell & Taste Centre), an initiative of the Nutrition & Healthcare Alliance. The MRI allows for a better prediction of the progression of the disease and of the effectiveness of treatments such as smell training. ZGV will also apply the new MRI in prostate exams and studies on (elite) sports-related injuries through Sports Valley.

Gerlinda Reijnoudt, ZGV Radiology department manager, stresses that the stronger magnetic field of the new MRI provides significant advantages over the two 1.5 Tesla MRI devices the ZGV already possesses. "This stronger signal allows us to see more detail. Thus, we will be able to identify very small ruptures in muscle tissue in sports-related injuries and provide more dependable diagnoses in prostate exams. Moreover, the device is faster, which is a huge advantage for the patient and us. The new options of the 3 Tesla MRI allow us to optimise existing methods further and to develop new research techniques."

Shared facility

The new 3T MRI is acquired by WUR’s Shared Research Facilities, with financial support from Gelderland province and the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. Thanks to the collaboration with ZGV, a unique facility has been created that is also available for use by researchers from other universities, hospitals and businesses. For example, through collaboration with WUR or ZGV, but also independently with support from these organisations. "We offer tailor-made solutions for different users so that they can perform research themselves or have studies done for them. This ranges from setting up the equipment and providing skilled operators to data-analysis and interpretation of the images", Smeets explains.

The investment in the new MRI is in line with the ambition to make advanced equipment and facilities available for shared use in the Foodvalley innovation ecosystem. To this end, Shared Research Facilities collaborates closely with Foodvalley Facilities (Foodvalley NL) within the Foodvalley 2030 programme.

Vernieuwde MRI-faciliteit in Ede voor innovatief voedings- en klinisch onderzoek

Met het intakelen van een nieuw MRI-apparaat is op 17 oktober een belangrijke stap gezet in de realisatie van een state-of-the-art MRI-faciliteit in Ede. Wageningen University & Research (WUR) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) realiseren daarmee een unieke faciliteit voor vernieuwend voedingsonderzoek en kwalitatief hoogstaande diagnostiek op locatie van ZGV. De aanschaf van de MRI is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De aanschaf van het nieuwe 3 Tesla Magnetische Resonantie Imaging (MRI) apparaat is het vervolg op de succesvolle gezamenlijke investering in de huidige 3T MRI-faciliteit. Deze werd in 2011 bij ZGV geplaatst als onderdeel van de Alliantie Voeding in de Zorg, waarin WUR en ZGV samenwerkingspartners zijn. Vervanging van het huidige apparaat gaat niet over één nacht ijs; de nieuwe MRI staat op z’n plek, maar de installatie en training voor gebruik van het geavanceerde apparaat nemen nog enkele weken in beslag. Naar verwachting is de faciliteit vanaf december beschikbaar voor gebruik in onderzoek door kennisinstellingen en bedrijven.

wur shared facility zgv mri 1 wur shared facility zgv mri 1

Foto's door: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Voedingsonderzoek

MRI-technieken zijn de afgelopen jaren verder verbeterd. Dit model biedt extra mogelijkheden voor vernieuwend voedingsonderzoek, zegt projectleider Paul Smeets, werkzaam bij de afdeling Humane Voeding & Gezondheid van WUR. “Je moet het zien als een forse update. Deze nieuwe MRI kan sneller beelden maken, met een hogere resolutie en heeft een breder scala aan mogelijkheden. Voor ons onderzoek naar de effecten van voedsel op de hersenen, lichaamssamenstelling (vetverdeling, spiermassa) en vertering brengt dit nieuwe mogelijkheden. Met MRI kan het ‘gedrag’ van voedingsmiddelen in de maag gevolgd worden. Met de nieuwe MRI gaan we inzoomen op specifieke processen, zoals de afbraak van eiwit in de maag. De kennis die we via ons onderzoek opdoen, kan door bedrijven worden toegepast bij de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten. Op deze manier kunnen we gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoals obesitas.”

Klinisch onderzoek en diagnostiek

In nauwe samenwerking met Humane Voeding & Gezondheid voert ZGV via het Reuk & Smaakcentrum, een initiatief van de Alliantie Voeding in de Zorg, onderzoek uit naar reuk- en smaakstoornissen. Dankzij inzet van de MRI kan in de toekomst het ziekteverloop beter worden voorspeld en het succes van behandelingen zoals geurtraining beter worden ingeschat. ZGV zal de nieuwe MRI ook inzetten bij prostaatonderzoek en via Sports Valley bij onderzoek naar (top)sportblessures.

Gerlinda Reijnoudt, afdelingsmanager Radiologie ZGV, noemt het sterke magnetische veld van de nieuwe MRI als groot voordeel ten opzichte van de twee andere 1,5 Tesla MRI-apparaten die ZGV heeft staan. Reijnoudt: “Met het sterkere signaal krijgen we kleine details nog beter in beeld. Hierdoor kunnen we hele kleine spierscheurtjes bij sportblessures beter zien, maar kunnen we bijvoorbeeld ook een meer betrouwbare diagnose stellen bij prostaatonderzoek. Dankzij snellere metingen duurt onderzoek ook minder lang, wat zowel voor ons als voor de patiënt een groot voordeel is. De vele nieuwe opties van de 3 Tesla MRI stellen ons in staat om de huidige technieken verder te optimaliseren en om nieuwe onderzoekstechnieken te ontwikkelen.”

Shared facility

De nieuwe 3T MRI is aangeschaft door Shared Research Facilities van WUR, met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dankzij de samenwerking met ZGV wordt op deze locatie een unieke faciliteit gerealiseerd, die ook open staat voor gebruik door onderzoekers van andere ziekenhuizen en universiteiten of van bedrijven. Dat kan via samenwerking in projecten met WUR of ZGV, maar ook zelfstandig met ondersteuning vanuit deze organisaties. “Wij leveren maatwerk voor verschillende gebruikers zodat zij metingen kunnen (laten) verrichten. Dat gaat van inregelen van de metingen en leveren van een bekwame operator, tot data-analyse en duiding van de beelden”, licht Smeets toe.

De investering in de nieuwe MRI sluit aan bij de ambitie om geavanceerde apparatuur en faciliteiten beschikbaar te maken voor gedeeld gebruik in het Foodvalley innovatie-ecosysteem. Shared Research Facilities werkt hiertoe nauw samen met Foodvalley Facilities (Foodvalley NL) binnen het programma Foodvalley 2030.

Confidental Infomation