Contined: "Foodvalley members build long term relationships"

"From citrus fibre to dairy concentrates and acerola powder: Contined provides functional ingredients that improve foods. Think, for example, of a longer shelf life, a better colour or a lower salt, sugar or fat content. We have been around for 32 years, but we are still finding new insights.

Knowledge development is why we joined Foodvalley NL, in May 2019. This broad network includes a variety of food companies from which we learn a lot. For example, about how we can respond to the challenges faced by product developers in making meat substitutes. We also help start-ups to market innovations, for example by facilitating trial productions or developing sales markets.

We have already worked with various Foodvalley members in the past year and have had many inspiring meetings. The atmosphere is always good. Participants are open to each other and build long-term relationships. And Knowledge development? That speaks for itself."

Noa Bastiaans
Business Manager Contined
www.contined.nl

 

Become a Foodvalley Member

Interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the agrifood business and innovation network? Get connected!

Contined: “Foodvalley-leden bouwen langetermijnrelaties op”

“Van citrusvezels tot zuivelconcentraten en acerolapoeder: Contined levert functionele ingrediënten ter verbetering van voedingsmiddelen. Denk aan een langere houdbaarheid, een mooiere kleur of een lager zout-, suiker- of vetgehalte. We bestaan al 32 jaar, maar doen nog steeds nieuwe inzichten op.

Kennisontwikkeling is waarom we in mei 2019 lid zijn geworden van Foodvalley NL. Dit brede netwerk telt een grote diversiteit aan voedingsmiddelenbedrijven waar we veel van kunnen leren. Bijvoorbeeld over de uitdagingen waar productontwikkelaars tegenaan lopen bij het maken van vleesvervangers. Daar spelen wij dan met onze diensten op in. We helpen ook start-ups bij het vermarkten van innovaties, bijvoorbeeld door te faciliteren in trialproducties of afzetmarkten te ontwikkelen.

We hebben afgelopen jaar al met diverse Foodvalley-leden samengewerkt en veel inspirerende bijeenkomsten achter de rug. De sfeer is er altijd goed. Deelnemers zijn open naar elkaar en bouwen lange termijnrelaties op. Kennisontwikkeling gaat dan als vanzelf.”

Noa Bastiaans
Business Manager Contined
www.contined.nl

 

Word Foodvalley Member

Geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het agrifood business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation