Cano-ela: “Co-creating valuable new business models with clients”

“At Cano-ela we develop processes and technology to get the maximum functionality out of raw materials such as seeds. I developed a Proof of Concept during my PhD project at Wageningen University.

Traditionally, the food industry has focused on the use of highly-refined ingredients, such as oil or proteins in the purest form. However, we believe extracting less-refined fractions (for example oleosomes with soluble fibers), can help us go from seeds to (semi) final products in a less indirect way. The advantages range from avoiding waste and production without synthetic ingredients to significant carbon footprint reductions.

Shortly after the company was founded, in Summer 2020, Foodvalley NL contacted us for an introductory meeting. We were immediately interested in joining them. I expect the membership will give us increased exposure and access to an interesting network of potential partners with whom, working together, we can change the way food is made, by removing refined ingredients while co-creating valuable new business models with our clients. We invite similar-minded companies to start feasibility studies with us to determine the added value our approach could offer them.”

Juliana Romero Guzmán
Founder of Cano-ela
www.cano-ela.com

 

Become a Foodvalley Member

Cano-ela is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

Cano-ela: “Samen waardevolle business-modellen creëren”

“Bij Cano-ela ontwikkelen we processen en technologie om de maximale functionaliteit uit grondstoffen, zoals zaden, te halen. Tijdens mijn promotieonderzoek aan Wageningen University heb ik laten zien dat onze aanpak werkt.

De voedingsmiddelenindustrie richt zich van oudsher op het gebruik van zeer sterk geraffineerde ingrediënten, zoals olie of eiwitten in hun puurste vorm. Maar wij denken dat het extraheren van minder geraffineerde fracties (bijvoorbeeld oleosomen met oplosbare vezels) een meer directe route van zaden naar half-fabrikanten en eindproducten biedt. Dat brengt veel voordelen met zich mee, van verminderen van afval en productie zonder synthetische ingrediënten tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Kort na de oprichting van Cano-ela, in de zomer van 2020, nam Foodvalley NL contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. We waren meteen geïnteresseerd in een lidmaatschap. Ik verwacht dat het ons meer bekendheid gaat geven, en toegang tot een interessant netwerk van potentiële partners waarmee we de voedselproductie ingrijpend kunnen veranderen. Zonder geraffineerde ingrediënten en met waardevolle nieuwe bedrijfsmodellen, gecreëerd samen met onze klanten. We nodigen gelijkgestemde bedrijven uit om samen met ons haalbaarheidsstudies te doen en zo de toegevoegde waarde van onze aanpak voor hen te bepalen.”

Juliana Romero Guzmán
Oprichter van Cano-ela
www.cano-ela.com

 

Word Foodvalley Member

Cano-ela is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation