Businesses change course during the coronacrisis

Many companies try to make something positive of the coronacrisis and change course. One is producing hand gels and the other helps health care employees. Which initiatives are set up by Foodvalley Members and other companies in The Netherlands?

Hand gel from byproducts

Disinfecting hand gels can be made from a wide variety of raw materials. Bio-ethanol from sugar beets is a byproduct in the sugar industry. Normally this is converted into petrol. In a German factory from Suiker Unie the bio-ethanol is now converted into disinfectant. Afterwards, the disinfectants are transported to hospitals, including those in Amsterdam.

Not only sugar byproducts can be converted into disinfectants. The byproducts of beer can also be used. Bavaria uses the alcohol that is released during the production of 0,0% beverages and left over beer for their disinfectants. The disinfectants will be distributed among different applicants and Bavaria is also using it themselves. Other AB InBev members are also setting up disinfectant production.

Chemical company Givaudan is leading in production of tastes and scents, but has currently set up a production line in Switzerland to produce 700.00 bottles of disinfectant hand gel. These bottles are distributed among local NGO’s, hospitals, transport companies and other important businesses. Other branches of Givaudan in the EU and United States will be setting up a disinfectant production line in the coming weeks.

Home delivery for health care workers

Next to the large demand for hand gels is the demand for meals. Health care employees are stepping up their game and a lot of companies want to help these people. Aviko has worked hard the last weeks to deliver a delicious meal to 7000 health care employees. Together with a catering company, Aviko cooked and delivered the meal packs to the health care employees.

Foodvalley Member Novish announced at the beginning of this year the launch of their plant-based and protein-rich fishburgers, fishsticks and fishnuggets. The products aren’t in the supermarket yet, but they can already be consumed. Novish offered to make 2kg boxes of their frozen plant-based fish replacers available at low cost for meal providers in (elderly)care in the province of Brabant, The Netherlands.

Temporary grocery pick-up points in hospitals

Health care employees are working that much that they sometimes can't be home to receive their ordered groceries, Therefore, Ahold/Albert Heijn and Jumbo both set up pick-up points in different hospitals. Albert Heijn deliveres the ordered groceries in crates to the hospital. Health care employees can easily order their groceries online and pick them up in the hospital. Jumbo has set up a pick-up point in the Jeroen Bosch hospital in Den Bosch, The Netherlands. Jumbo's volunteers put together standard packages containing three meals a day, for up to three days for two persons.

Share your initiative with us

There are probably a lot more of these initiatives running among our Foodvalley Members. Share your initiative with us and we are happy to share!

Het roer om tijdens coronacrisis

Veel bedrijven proberen van de coronacrisis iets positiefs te maken en anders te ondernemen. De een gaat handgels produceren en de ander helpt mensen in de zorg. Welke initiatieven zijn opgezet door Foodvalley Members en andere bedrijven in Nederland?

Handgel uit bijproducten

Desinfecterende handgels kunnen vanuit allerlei grondstoffen geproduceerd worden. De suikerindustrie houdt na suikerproductie bio-ethanol over uit de suikerbieten. Normaal wordt daar benzine van gemaakt. In een Duitse fabriek van Suiker Unie worden nu desinfectiemiddelen van deze bio-ethanol gevormd. Vervolgens gaan deze middelen naar ziekenhuizen in onder andere Amsterdam.

Niet alleen bijproducten van suiker kunnen worden omgezet in desinfecterende handgels. Ook restproducten van bier kunnen worden gebruikt. Zo gebruikt Bavaria de alcohol die vrijkomt bij de productie van 0,0% dranken en restbier voor hun desinfectiemiddelen. Het wordt onder verschillende aanvragers verspreid en daarnaast gebruikt Bavaria het ook zelf. Ook andere leden van AB InBev zijn bezig met het produceren van desinfectiemiddelen.

Chemiebedrijf Givaudan is leidend in de productie van smaken en geuren, maar heeft nu in Zwitserland een productielijn opgezet om 700.000 flessen handgel te produceren. Deze flessen worden gedistribueerd naar lokale NGO’s, ziekenhuizen, transportbedrijven en andere belangrijke bedrijven. Ook andere vestigingen van het bedrijf in de EU en de Verenigde Staten starten de komende weken een productielijn voor handgel.

Levering aan huis

Naast handgels is er ook een grote vraag naar maaltijden. Mensen in de zorg zetten nu net dat extra tandje bij en verschillende bedrijven willen deze mensen graag helpen. Zo heeft Aviko de laatste weken hard gewerkt om meer dan 7000 zorgmedewerkers een heerlijke maaltijd te bezorgen. Samen met een cateringbedrijf werd er vorige week gekookt de pakketten rondgebracht bij de zorgmedewerkers.

Foodvalley Member Novish kondigde begin dit jaar de komst van hun plantaardige en eiwitrijke visburgers, vissticks en visnuggets aan. De producten liggen nog niet in de winkel, maar ze kunnen al wel gegeten worden. Novish heeft aangeboden dozen van 2kg ingevroren plantaardige visvervangers tegen kostprijs beschikbaar te stellen aan maaltijdverstrekkers in de (ouderen)zorg in Brabant.

Tijdelijke pick-up points in ziekenhuizen voor boodschappen

Zorgmedewerkers zijn veel aan het werk en niet altijd thuis om boodschappen te ontvangen. Daarom hebben zowel Ahold/Albert Heijn als Jumbo pick-up points verzorgd in verschillende ziekenhuizen. Albert Heijn doet dat door middel van bezorging aan het ziekenhuis. Zorgmedewerkers kunnen online bestellen en hun boodschappenpakket in het ziekenhuis ophalen. Jumbo heeft in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ook een pick-up point ingericht. Vrijwilligers van Jumbo stellen standaardpakketten samen met daarin voor twee tot drie dagen drie maaltijden per dag voor twee personen.

Deel je initiatief met ons

Er zijn vast nog veel meer initiatieven onder onze leden. Meldt het ons en we delen het graag!

Confidental Infomation