BayWa: “More European proteins for food and feed”

“The Cefetra group - part of BayWa - has long been known as a supplier to the animal feed industry. In recent years, we have expanded into other markets and different ingredients. For example, we also supply fibres, proteins, fats and niche products to aqua, pet food and food companies. Feed and food! And we do this in a sustainable way: in addition to increasing protein production within Europe, we also focus on sustainable imports from other continents. To this end, we have our own soy certification program.

In short, we are already contributing to the protein transition, but we want to go one step further. By working together with production and companies in the chain, we want to better understand how we can continue to meet the growing demand for protein. And we intend to meet the greatest challenge, finding vegetable-protein concentrates. We hope to find these cooperation partners in the Foodvalley Protein Cluster, to which almost all the companies in the chain are affiliated. This is also the network where you can follow the latest innovations, including from those from start-ups.

And, of course, we like to contribute our knowledge about nutritional values, logistics and - perhaps even more importantly - customer needs. Because chain issues can be solved more effectively by working from a customer's point of view rather than a technology point of view.”

Wouter Floris
Business Development Manager, BayWa
www.cefetra.nl (part of BayWa)

 

BayWa: “Meer Europese eiwitten voor food én feed”

“Sinds jaar en dag staat de Cefetra groep – onderdeel van BayWa – bekend als leverancier voor de veevoederindustrie. De afgelopen jaren hebben we dat verbreed naar andere markten en ingrediënten. Zo leveren we ook vezels, eiwitten, vetten en nicheproducten aan aqua-, petfood en voedingsmiddelenbedrijven. Feed én food dus! En dat doen we op duurzame wijze: naast het verhogen van de eiwitproductie binnen Europa, richten we ons ook op duurzame import vanuit andere werelddelen. We hebben daarvoor ons eigen soja certificeringsprogramma.

Kortom, we dragen al bij aan de eiwittransitie, maar willen nog een stap verder gaan. Door samen met (productie- en consumptie)bedrijven uit de keten te onderzoeken hoe we aan de groeiende vraag naar eiwitten kunnen (blijven) voldoen. Met als grootste uitdaging: het vinden van plantaardige eiwitconcentraten. Die samenwerkingspartners hopen we te vinden bij het Protein Cluster van Foodvalley, waar zo’n beetje alle bedrijven in de keten bij zijn aangesloten. Dit is tevens hét netwerk waar je de laatste innovaties kunt volgen, onder andere vanuit start-ups.

En natuurlijk brengen wij graag onze kennis in over voedingswaarden, logistiek en – misschien wel belangrijker - de behoeften van de klant. Want ketenvraagstukken los je effectiever op door te werken vanuit een klantvraag dan vanuit een technologie.”

Wouter Floris
Dusiness development manager bij BayWa
www.cefetra.nl (onderdeel van BayWa)

 

Confidental Infomation