Bamboo Brands: ''Consumers are the reason for product innovation''

"What problem are you solving for the consumer? Companies in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector should ask themselves this question more often when developing innovations. In practice, many companies start with product development and only then test if the new product is of use or interest to the consumer. A waste of their time and money.

We advise FMCG companies about marketing, category management, sales and commercial issues. In the Netherlands we have a network of more than 100 Albert Heijn, Jumbo and Plus stores where we can test new concepts. We always focus on the behaviour - and not the opinion - of consumers.

At the recommendation of one of our customers, we became a member of Foodvalley six months after founding Bamboo Brands (2019). Because of their focus on innovation and because we believe in the power of networks. We hope we can help companies from the Foodvalley ecosystem to innovate faster and smarter. And we are happy to share our knowledge with them, for example through presentations on innovation within retail.”

Theo Toering
Managing Partner Bamboo Brands
www.bamboobrands.nl

Bamboo Brands: ''Consument is vertrekpunt voor innovaties''

“Welk probleem los je op voor de consument? Die vraag zouden bedrijven in de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) branche zichzelf vaker moeten stellen bij de ontwikkeling van innovaties. In de praktijk zien we veel bedrijven starten met productontwikkeling en daarna pas het nieuwe product toetsen aan de wensen van de consument. Zonde van hun kostbare tijd en geld.

Wij adviseren FMCG-bedrijven over vraagstukken op het gebied van marketing, category management, sales of commercie. In Nederland bestaat ons netwerk uit meer dan 100 franchisers van Albert Heijn, Jumbo en Plus waar we in de winkels concepten kunnen testen. Daarbij staat altijd het gedrag – en niet de mening – van consumenten centraal.

Op aanraden van één van onze klanten werden wij een half jaar na de oprichting van Bamboo Brands (2019) lid van Foodvalley. Vanwege hun focus op innovatie en omdat wij geloven in de kracht van een netwerk. Wij hopen dat we bedrijven uit dit ecosysteem kunnen helpen om sneller en slimmer te innoveren. En we delen met hen graag onze kennis, bijvoorbeeld via presentaties over innovatie binnen de retail.”

Theo Toering
Managing Partner Bamboo Brands
www.bamboobrands.nl

Confidental Infomation