aWonderland: ''Membership offers oppertunity to spread our technologies''

“aWonderland’s specialty is remote sensing via satellite communication, a technology with a wide range of applications, such as crop and environmental monitoring, to support more-efficient crop insurances for better agriculture development and risk management. Imagine, for example, insurance contracts based on advanced, more accurate, measurement of the degree of damage due to extreme weather events. Our solutions save costs, and collect data that informs and controls production processes and predicts product yields and quality. Our company is based in Belgium, close to the high-tech park near Brussels airport. We also have team members in Cameroon, Bulgaria, Shanghai and Beijing.

We got to know Foodvalley via Oost NL, who suggested a membership would help us strengthen our agrifood network. Belgium is not too far from Wageningen, so we will be able to participate in meetings often and meet new agrifood companies with whom we can cooperate, or investors interested in accelerating our business.

As a young company we have big ambitions: within a few years we hope that 30% of farmers will be using our technologies and that we will be the market leader in this field. We are convinced the Foodvalley membership will bear fruit in the form of many new opportunities.”

Gu Ying van Bommel
Founder of aWonderland
www.awonderland.eu

aWonderland: “Lidmaatschap biedt kansen voor verspreiding van technologieën

"aWonderland richt zich op remote sensing via satellietcommunicatie, een technologie met allerlei toepassingen – van het monitoren van gewassen en milieueffecten tot efficiënte verzekering van gewassen voor gerichte landbouwontwikkeling en een beter risicobeheer. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringscontracten opgesteld op basis van nauwkeurige metingen aan schade door extreme weersomstandigheden. Met onze oplossingen helpen we bedrijven kosten te besparen, productieprocessen te verbeteren en opbrengsten en productkwaliteit te voorspellen. Ons bedrijf is gevestigd in België, vlakbij het hightech-park nabij de luchthaven van Brussel. We hebben ook teamleden in Kameroen, Bulgarije, Shanghai en Beijing.

We leerden Foodvalley NL kennen via Oost NL. Daar gaven ze aan dat een lidmaatschap ons netwerk in agrifood zou kunnen versterken. Brussel ligt niet ver van Wageningen. Mede daardoor kunnen we vaak aan bijeenkomsten deelnemen en daar potentiële samenwerkingspartners ontmoeten, of investeerders die onze business willen helpen versnellen.

Als jong bedrijf hebben we grote ambities: we willen dat 30% van de boeren binnen een paar jaar onze technologieën gebruikt en dat we marktleider worden op dit gebied. We zijn ervan overtuigd dat het lidmaatschap van Foodvalley ons hiervoor veel kansen gaat bieden.”

Gu Ying van Bommel
Oprichter van aWonderland
www.awonderland.eu

Confidental Infomation