ASNS Ingredient: “New opportunities to locally source pea-protein ingredients”

“In Latvia, ASNS is synonymous with “a sprout”, and we are 'sprouting' new, smart-nutrition solutions. Being a joint venture of the two largest Latvian Farmers’ societies, we are focused on the production and processing of yellow-pea protein isolate and its by-products: starch, as well as soluble and extruded pea-hull fibers.

Latvia has perfect conditions for legume cultivation: the right climate, the right soil and sufficient areas of good quality arable land. We are ready to provide food and ingredient suppliers, across Europe, with new opportunities for local sourcing of plant-based ingredients. We are opening an advanced production plant in 2021 – the first in Eastern Europe dedicated to the production of pea-protein isolate – with the processing capacity of 138,000 tons by 2024.

Exploring market trends on the internet, I came across a few articles about Foodvalley. I immediately felt we should become a member. In this ecosystem we can find new companies and research organizations to work with, and exchange our knowledge with other parties involved in the plant-based protein industry. Latvia has, for example, much expertise in the cleaning of wastewater from production processes. In our turn, we are very interested in how to set up new B2C production chains, using pea ingredients produced and processed in Latvia.”

Raivis Zabis
Board member of ASNS Ingredient
ASNS Ingredient

 

Become a Foodvalley Member

ASNS Ingredient is a Foodvalley Member. Also interested in becoming a Foodvalley Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

ASNS Ingredient: “Nieuwe mogelijkheden voor lokale inkoop erwteneiwitten”

“In Letland is ASNS synoniem voor ‘ontspruiten’. Dat is precies waar wij voor staan: wij laten nieuwe, slimme voedingsoplossingen ontspruiten. Als joint-venture van de twee grootste Letse boerenorganisaties richten we ons op de productie van eiwit-isolaat uit gele erwten en de bijproducten hiervan: zetmeel, en oplosbare en geëxtrudeerde vezels.

Letland heeft de perfecte eigenschappen voor de teelt van peulvruchten: het juiste klimaat, de juiste grond en voldoende landbouwgrond van goede kwaliteit. We staan ​​klaar om leveranciers van voedingsmiddelen en -ingrediënten uit heel Europa lokaal geproduceerde plantaardige ingrediënten te leveren. In 2021 openen we een geavanceerde productiefabriek - de eerste in Oost-Europa die zich toelegt op de productie van eiwitisolaat uit erwten - met een verwerkingscapaciteit die in de aanloop van 2024 zo’n 138.000 ton zal bedragen.

Bij het verkennen van markttrends op internet stuitte ik op een aantal artikelen over Foodvalley. Ik vond meteen dat we lid moesten worden. In dit ecosysteem kunnen we bedrijven en onderzoeksorganisaties vinden om mee samen te werken. We wisselen ook graag kennis uit met andere partijen betrokken bij de productie en verwerking van plantaardige eiwitten. Letland heeft veel expertise in het reinigen van afvalwater van productieprocessen. Op onze beurt zijn we erg geïnteresseerd in het opzetten van nieuwe B2C-productieketens met erwteningrediënten, geproduceerd en verwerkt in Letland."

Raivis Zabis
Bestuurslid ASNS Ingredient
ASNS Ingredient

 

Word Foodvalley Member

Insect.Systems is een Foodvalley Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

Confidental Infomation