Nador: breeding program that reduces boar taint

Topigs Norsvin has developed an innovative pig-breeding program that improves pork quality by reducing boar taint by over 50%. It helps pig farmers, slaughterhouses and retailers to anticipate consumer demands.

Topigs Norsvin heeft een innovatief varkensfokprogramma ontwikkeld dat leidt tot een betere kwaliteit varkensvlees door berengeur met meer dan 50% te verminderen. Het bedrijf helpt hiermee varkenshouders en detailhandel tegemoet komen aan wensen van de consument.