Protein Shift

Assuring futureproof protein consumption and production, around the world, for all. That’s the ambition of the Protein Shift innovation theme. We want to achieve this with the help of an accelerated impact of innovative plant protein-production or processing technologies, ingredients and products. Next to this, with the delivery of solutions that meet existing and future consumer and industry demands. By respecting local opportunities and preferences and by contributing to a more self-sufficient protein system for generations to come.

Plant protein : animal protein intake >1

Sustainable and healthy consumption is the starting point. From a Western perspective it’s about restoring the protein balance: reduce protein overconsumption and increase the plant-originating protein part in our diet. For regions where the demand for meat and fish rises, it’s about preventing the ‘protein overshoot’. The common denominator being a desired ratio of plant to animal originating protein in average diets higher than 1. On an individual level respecting that protein is one of many nutrients in a healthy diet and personal needs vary.

Harvesting Plant Protein Potential

The aim is to harvest plant protein innovations and entrepreneurship. From post-harvest companies to retail, linking start-ups with corporates, and embracing and sharing test-, pilot- and industrial facilities. As well as scouting available opportunities, focussing on (local) plant protein sourcing, maximum functionality and matching demand with production availability (technology sharing). Simultaneously anticipating on protein evolutions likely to ‘flow-in’ in the years to come, such as fermentative protein production and cellular agriculture.

Lead by Example

The Protein Shift program supports entrepreneurs aiming to create impact and profit from plant proteins, for example by means of:

Participate

Foodvalley offers suppliers of ingredients, products and technologies, and retailers and food service companies, that become members of the ecosystem, the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners within and outside the Netherlands. The ideal basis for accelerating growth and innovation.

Join in the Protein Shift theme for:

 • Tailor-made advice on development, upscaling and marketing;
 • Inspiration, new insights and optimization of ingredients, products and technologies;
 • Be the first to get the latest news and developments;
 • Put your business on the global stage;
 • Meet potential partners and investors.

Contact

Want to know more about the Protein Shift, The Protein Cluster, and what we can do for you? Contact Jeroen Willemsen - Innovation Lead Protein Shift or Floor Buitelaar - Program Manager The Protein Cluster.

 

Eiwittransitie

Het waarborgen van een toekomstbestendige eiwitconsumptie en -productie, over de hele wereld en voor iedereen. Dat is de ambitie van het innovatiethema Eiwittransitie. Dit willen we bereiken met behulp van een versnelde impact van innovatieve plantaardige eiwitproductie- of verwerkingstechnologieën, ingrediënten en producten. Daarnaast met het leveren van oplossingen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van consumenten en bedrijven. Door lokale kansen en voorkeuren te respecteren en door bij te dragen aan een zelfvoorzienend eiwitsysteem voor toekomstige generaties.

Inname plantaardige eiwitten : dierlijke eiwitten >1

Duurzame en gezonde consumptie is het uitgangspunt. Vanuit een Westers perspectief gaat het om het herstellen van de eiwitbalans; het verminderen van eiwitoverconsumptie en het verhogen van het aandeel plantaardige eiwitten in onze voeding. Voor regio's waar de vraag naar vlees en vis stijgt, is het zaak om een eiwit-onbalans te voorkomen. De gemene deler is in een gemiddeld dieet een verhouding van plantaardige tot dierlijke eiwitten van hoger dan 1 te bereiken. Met respect voor het gegeven dat eiwit één van de vele nutriënten in een gezond dieet is en dat de persoonlijke behoefte varieert.

Oogsten van plantaardig eiwit potentieel

Het doel is oogsten van plantaardige eiwitinnovaties en ondernemerschap. Van post-harvest tot de retail, het verbinden van start-ups met gevestigde bedrijven en het delen van test-, pilot- en industriële faciliteiten. Evenals het benutten van innovaties die bijdragen aan een kortere eiwitketen, hoogwaardige functionaliteit en efficiënte inzet van technologische infrastructuur.  Tegelijkertijd anticiperen we op eiwitevoluties die de komende jaren waarschijnlijk zullen 'instromen', zoals fermentatieve eiwitproductie en in-vitro productie.

Het goede voorbeeld geven

Het Eiwittransitieprogramma ondersteunt ondernemers die willen profiteren van plantaardige eiwitten, bijvoorbeeld door middel van:

 • The Protein Cluster: een Foodvalley business netwerk dat startups en bedrijven wereldwijd, actief in de plantaardige eiwitketen verbindt. Met groeiversnellende activiteiten, bijvoorbeeld verdiepende webinars, 1-op-1 ondersteuning, marktinzichten en het creëren van (internationale) zakelijke kansen.
 • Projecten: haalbaarheidsstudies over sourcing, functionaliteit en technologiedeling. Van nieuwe veredelingstechnologieën tot het herontwerpen van bestaande faciliteiten voor de productie van plantaardige variaties op vlees, vis en zuivel.
 • Ecosysteemoverzicht: u wordt op de hoogte gehouden van relevante consortia, projecten, overheidsactiviteiten, ontwikkelingen en innovatieve ingrediënten, producten en faciliteiten, bijvoorbeeld door middel van innovatiescans, onze protein facilitiy map en ecosysteemvisualisatie.
 • Thematische integratie: eiwittransitie koppelen aan de andere innovatiethema's van Foodvalley 2030: Circulaire landbouw, Voeding & Gezondheid en Smart & Digital Technology. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Foodvalley Summit.

Deelnemen

Foodvalley biedt leveranciers van ingrediënten, producten en technologieën, retailers en foodservice-bedrijven die lid worden van het ecosysteem de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners binnen en buiten Nederland. De ideale basis voor het versnellen van groei en innovatie.

Neem deel aan het platform Eiwittransitie voor:

 • Advies op maat rond ontwikkeling, opschaling en marketing;
 • Inspiratie, nieuwe inzichten en verbeteren van (producten met) plantaardige eiwitten;
 • Ontvang een innovatiescan op maat, bijvoorbeeld over recente marktintroducties van producten met plantaardig eiwit;
 • Ontvang het laatste nieuws als eerste;
 • Maak gebruik van de internationale exposure voor je bedrijf;
 • Ontmoet potentiële partners en investeerders.

Contact

Meer weten over het innovatiethema Eiwittransitie, The Protein Cluster en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Jeroen Willemsen - Innovation Lead Protein Shift of Floor Buitelaar - Programmamanager The Protein Cluster.

 

tpc the protein cluster

Contact

Floor Buitelaar
Project Manager
+31 6 438 058 21

Contact

Jeroen Willemsen
Innovation Lead Protein Shift
+31 6 177 380 37

Confidental Infomation