Innovation themes

An ever-increasing world population, rapid urban growth and an increasing demand for safe and healthy food. Extensive malnutrition while so many are overweight. Extremes of climate and global warming. A food production system under great pressure. Through Foodvalley a growing number of companies and knowledge suppliers, in the Netherlands and abroad, are working on ground-breaking solutions for a sustainable food chain that will provide enough good food for everyone.

Knowledge, Innovation & Business

The Foodvalley ecosystem accelerates innovation and growth by linking companies, from start-ups to multinationals, to the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners.

Economically driven, based on the needs of the business community, the following themes and ambitions will be central in the coming years:

More vegetable and less animal protein: the philosophy behind the Protein Shift Innovation Theme. Companies and other stakeholders in the production chain working together to create innovative and tasty vegetable ingredients and products, and the new technologies needed to produce them. This work contributes to the transition to a healthy and sustainable consumption pattern while strengthening the international competitive position of member companies in the Netherlands and abroad.

Realizing innovations that accelerate the transition to circular, future-proof agriculture, thereby strengthening the international competitive position of member companies in the Netherlands and abroad. This is the vision of the Circular Agriculture Innovation Theme.

Supporting groundbreaking innovations that help people age healthily, thereby strengthening the international competitive position of member companies and knowledge suppliers inside and outside the Netherlands. These are the goals of the Food & Health Innovation Theme.

Together with its members, companies and knowledge suppliers, and other organizations in the Foodvalley ecosystem, Foodvalley NL has defined an ambition and a course of action for each Innovation Theme.

Participate

Foodvalley offers companies in the agrifood chain, who choose to become members of the Foodvalley ecosystem, the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners within the Netherlands and abroad. This creates the ideal base for accelerating growth and innovation.

Want to know more about membership? Contact us, or check here for more information.

Innovatiethema’s

Een groeiende wereldbevolking, snelle verstedelijking en een toenemende vraag naar veilig en gezond voedsel. Zowel toename in overgewicht als ondervoeding. De vele uitdagingen in klimaatverandering. Ons voedselproductiesysteem staat onder grote druk. Via Foodvalley werkt een groeiend aantal bedrijven en kennisleveranciers binnen en buiten Nederland aan baanbrekende oplossingen voor een duurzame voedselketen met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Kennis, Innovatie & Bedrijvigheid

Het Foodvalley ecosysteem versnelt innovatie en groei van bedrijven door bedrijven, van start-up tot multinational, te koppelen aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners.

Economisch gedreven en vanuit de behoefte van het bedrijfsleven staan de komende jaren de volgende thema’s en ambities centraal:

Meer plantaardig en minder dierlijk eiwit. Dat is het vertrekpunt in het innovatiethema Eiwittransitie. Bedrijven en andere stakeholders uit de productieketen werken hierin samen aan de beschikbaarheid van innovatieve en smakelijke plantaardige ingrediënten en producten, en aan technieken om deze te produceren. Ze dragen hiermee bij aan de transitie naar een gezond en duurzaam consumptiepatroon en versterken tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie van bedrijven binnen en buiten Nederland.

Innovaties realiseren die bijdragen aan een snelle transitie naar een circulaire, toekomstbestendige landbouw, en zo de internationale concurrentiepositie van bedrijven binnen en buiten Nederland versterken. Dat is het vertrekpunt binnen het innovatiethema Circulaire Landbouw.

Baanbrekende innovaties realiseren die mensen helpen gezond ouder te worden, en zo de internationale concurrentiepositie van bedrijven en kennisleveranciers binnen en buiten Nederland te versterken. Daar draait het om binnen het innovatiethema Voeding & Gezondheid.

Van gepersonaliseerd voedingsadvies tot doelgerichte veredeling van gewassen. IT, Artificial Intelligence, sensoren, genomics, nanotechnologie en andere sleuteltechnologieën versnellen innovatie. Toch laten we nog veel mogelijkheden liggen voor inzet ervan in de agrifoodsector. In het innovatiethema Slimme & Digitale technologie werken bedrijven en kennisleveranciers binnen en buiten Nederland aan een snelle vertaling van de laatste technologische kennis naar de markt. Daarmee komt een duurzame voedselketen binnen handbereik.

Foodvalley NL heeft met haar leden, bedrijven en kennisleveranciers, en andere organisaties in het Foodvalley ecosysteem voor elk innovatiethema een ambitie bepaald en actielijnen uitgezet.

Deelnemen

Foodvalley biedt bedrijven in de agrifood-keten die lid worden van het ecosysteem de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners binnen en buiten Nederland. De ideale basis voor het versnellen van groei en innovatie.

Meer weten over het lidmaatschap? Neem contact met ons op, of klik hier voor meer informatie.

Confidental Infomation