Foodvalley Summit 13-14 October 2020

'Shaping the future food systems together' is the central theme of the Foodvalley Summits 2020: an interactive, live-broadcast event, covering the latest market trends, innovations, opportunities and challenges in the fields of the Protein Shift, Food & Health and Circular AgriFood. The Foodvalley Summits, organized for entrepreneurs, researchers, policy makers and many other agrifood experts around the world, will take place on October 13 and 14.

Protein Shift

Connect to the next generation of protein game changers from Europe, Asia and Oceania; be inspired by new, intercontinental collaborations in sharing plant-protein knowledge, products and ingredients.
Program and speakers.

Food & Health

Make the healthy choice the easy choice. Learn everything you need to know about personalized nutrition, digital intelligence, reformulation and what’s needed to make healthy food products a market success in the short and long-term.
Program and speakers.

Circular AgriFood

From circular raw-materials supply to waste stream valorization; learn what’s happening at the cutting edge of developments in agriculture, food, feed and technology and discover new business opportunities.
Program and speakers.

Foodvalley Summits partners

The Foodvalley Summits 2020 are organized by Foodvalley NL, in close cooperation with the New Zealand-based food and innovation hub FoodHQ, the Good Food Institute (India), Singapore Enterprise, and - from the Netherlands - OnePlanet Research Center and Samen tegen Voedselverspilling (Together Against Food Waste).

Foodvalley Champions award

This two-year prize, the successor to the prestigious Foodvalley award, is handed out to the three most innovative companies in the fields of the Protein Shift, Food & Health and Circular AgriFood. Participants are evaluated on (1) the innovative character of the company and (2) the impact and innovative character of (their) recent innovation(s). The prize includes a promotional video showcasing the winner’s innovation, international profiling by Foodvalley NL and a one-year Foodvalley Membership. Read more about this years' nominees.

Register

Tickets for the Foodvalley Summits are on sale via the Foodvalley Summits website. They come in three types: a full ticket that gives access to all presentations and table talks (€95), a 2/3 ticket that allows participation in 2 out of 3 Summits of (your) choice (€85), and a 1/3 ticket that gives access to 1 Summit of (your) choice (€50). Prices are per person, and exclude 21% VAT. The tickets also give access to the publications that will be available online, for all participants, after the event.

'Samen vorm geven aan de voedselsystemen van de toekomst', dat is het thema van de Foodvalley Summits 2020: een interactief, live broadcasting event over de laatste markttrends, innovaties, kansen en uitdagingen op het gebied van de Eiwittransitie, Voeding & Gezondheid en Circulaire AgriFood. Het event, georganiseerd voor ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere agrifood-experts wereldwijd, vindt plaats op 13 en 14 oktober.

Eiwittransitie

Ontmoet de nieuwe generatie game-changers uit Europa, Azië en Oceanië; en laat je inspireren door nieuwe, intercontinentale initiatieven in het delen van kennis, producten en ingrediënten op het gebied van planteneiwit.
Programma en sprekers.

Voeding & Gezondheid

Maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze. Leer alles wat je moet weten over gepersonaliseerde voeding, digitale intelligentie, herformulering en andere zaken die nodig zijn om van gezonde voedingsproducten op korte en lange termijn een marktsucces te maken.
Programma en sprekers.

Circulaire AgriFood

Van circulaire grondstoffentoevoer tot de valorisatie van reststromen; ontdek wat er gebeurt op het snijvlak van ontwikkelingen op het gebied van landbouw, voeding, diervoeder en technologie en grijp nieuwe kansen om zaken te doen.
Programma en sprekers.

Foodvalley Summits: partners

De Foodvalley Summits 2020 worden georganiseerd door Foodvalley NL, in nauwe samenwerking met de Nieuw-Zeelandse voedsel- en innovatiehub FoodHQ, het Good Food Institute (India), Singapore Enterprise en - vanuit Nederland - OnePlanet Research Center en de stichting Samen tegen Voedelverspilling.

Foodvalley Champions

Deze prijs, opvolger van de prestigieuze Foodvalley award, wordt elke twee jaar uitgereikt aan de drie meest innovatieve bedrijven op het gebied van de Eiwittransitie, Voeding & Gezondheid en Circulaire AgriFood. Deelnemers worden beoordeeld op (1) het innovatieve karakter van hun bedrijf en (2) de impact en het innovatieve karakter van (hun) recente innovatie(s). De prijs omvat een promotievideo over de innovatie van de winnaar, internationale profilering door Foodvalley NL en een eenjarig Foodvalley-lidmaatschap. Lees meer over de genomineerden.

Registreren

Tickets voor de Foodvalley Summits zijn te koop via de Foodvalley Summits website. Ze zijn er in drie varianten: een volledig ticket dat toegang geeft tot alle presentaties en rondetafelgesprekken (€ 95), een 2/3 ticket waarmee je kunt deelnemen aan 2 Summits naar keuze (€ 85), en een 1/3 ticket die toegang geeft tot 1 Summit naar keuze (€ 50). Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. De tickets geven ook toegang tot de publicaties die na het evenement online worden gedeeld met deelnemers.

Date

13-14 October 2020