Save the Date: Foodvalley Summit 13-14 October 2020

Breaking news, talk shows, top stories and excellent networking and exposure opportunities on Protein Shift, Food & Health, Circular Agriculture and Smart & Digital Technology. This autumn, on 13-14 October 2020 the Foodvalley Summit will be broadcasted in four live streams from several countries. In this special edition, digital and physical go hand in hand in strong collaboration with various partners worldwide.

For whom?

Agrifood (related) companies from start-ups to multinationals, ingredient suppliers, innovators, solution- and knowledge providers, influencers, investors, food producers, growers, breeders, research institutes and the government are more than welcome to participate in the Foodvalley Summit.

Taking into account the then applicable health measures regarding the COVID-19 virus, (part of) the program components can be attended live.

About the Foodvalley Summit

The annual event is organized by Foodvalley NL in close collaboration with various organizations in several countries fostering new business and innovation in the agrifood chain. Together we offer an excellent digital and live platform to share innovative solutions, new developments and latest insights and to find business partners and knowledge suppliers to shape the future of food together.

More information about the program will soon be available.

Baanbrekend nieuws, talkshows, topverhalen en uitstekende netwerk- en exposure-kansen op Protein Shift, Food & Health, Circular Agriculture en Smart & Digital Technology. Dit najaar, op 13-14 oktober 2020, wordt de Foodvalley Summit uitgezonden door middel van vier live streams uit verschillende landen. In deze speciale editie gaan digitaal en fysiek hand in hand in nauwe samenwerking met diverse partners wereldwijd.

Voor wie?

Agrifood (gerelateerde) bedrijven van start-ups tot multinationals, ingrediëntenleveranciers, innovators, oplossings- en kennisaanbieders, influencers, investeerders, voedselproducenten, telers, veredelaars, onderzoeksinstellingen en de overheid zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Foodvalley Summit.

Rekening houdend met de op dat moment geldende maatregelen met betrekking tot het COVID-19 virus, kan (een deel van) de programmaonderdelen live worden bijgewoond.

Over Foodvalley Summit

Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Foodvalley NL in nauwe samenwerking met meerdere organisaties in verschillende landen ter bevordering van new business en innovatie in de agrifoodketen. Samen bieden we een uitstekend digitaal en live platform om innovatieve oplossingen, nieuwe ontwikkelingen en laatste inzichten te delen en zakenpartners en kennisleveranciers te vinden om samen de toekomst van food vorm te geven.

Meer informatie over het programma is binnenkort beschikbaar.

Date

13-14 October 2020